Welkom bij a.s.r.

Wij gebruiken technieken in de site die niet worden ondersteund door jouw browser. Wij ondersteunen wel alle laatste versies van Chrome, Safari, Firefox en Internet Explorer.

Home producten pensioen arbeidsongeschikt pensioen

Arbeidsongeschikt en je pensioen

Je staat er waarschijnlijk liever niet bij stil, maar er is altijd een kans dat je arbeidsongeschikt wordt. Als je niet meer volledig kunt werken, heeft dit gevolgen voor je inkomen én je pensioen.

Wanneer ben je arbeidsongeschikt?

Als je ziek wordt en niet (volledig) herstelt, kun je na twee jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard. Je wordt dan door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) gekeurd. Voor het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid volgen wij de informatie die wij van het UWV ontvangen.

WIA-uitkering en je pensioen

Als je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, krijg je meestal een WIA-uitkering. Deze uitkering krijg je van het UWV. Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt en nog aan het werk? Dan gaat de pensioenopbouw bij je pensioenuitvoerder gewoon door voor het gedeelte dat je nog werkt. Voor het gedeelte dat je niet meer kunt werken, bouw je geen pensioen meer op. Behalve als er premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is verzekerd.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Heeft je werkgever premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid binnen de pensioenregeling verzekerd? Dan zijn de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor je pensioenopbouw beperkt. Wij betalen de pensioenpremies bij arbeidsongeschiktheid in dat geval geheel of gedeeltelijk door. Je pensioenopbouw gaat dan dus ook gewoon door voor het gedeelte dat je niet meer kunt werken. Het salaris dat je verdiende voordat je arbeidsongeschikt raakte, geldt als uitgangspunt.

 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid: hoe werkt het?

  Stap 1: Je bent ziek

  De eerste twee jaar dat je ziek bent, betaalt je werkgever je salaris en je pensioenpremie door.

  Stap 2: Je komt in de WIA

  Ben je na twee jaar nog ziek? Dan kom je na keuring van het UWV in de WIA. Dat is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA geeft recht op een uitkering als je na twee jaar ziekte niet of minder kunt werken. Je werkgever meldt bij ons dat je arbeidsongeschikt bent. Wij bekijken in je pensioenregeling of recht op vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid verzekerd is door je werkgever.

  Stap 3: Wij vragen gegevens op bij het UWV

  Het UWV bepaalt in hoeverre je arbeidsongeschikt bent. Dit wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage vragen wij op bij het UWV.

  Let op: ben je het niet eens met de mate waarin je arbeidsongeschikt bent verklaard? Dan kun je hierover beroep aantekenen bij het UWV. Herziet het UWV naar aanleiding van je beroep het arbeidsongeschiktheidspercentage? Dan ontvangen wij van het UWV het nieuwe percentage. Wij zorgen er vervolgens voor dat het nieuwe percentage correct wordt verwerkt in de doorbetaling van je pensioenpremies.

  Stap 4: Wij beoordelen de gegevens

  Wij beoordelen de gegevens van het UWV. Blijkt dat je in aanmerking komt voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Dan nemen wij de premiebetaling van je pensioen geheel of gedeeltelijk over. Wij verwerken dit in onze administratie.

  Stap 5: Je ontvangt informatie over premievrijstelling

  Vervolgens ontvang je van ons een brief waarin wij aangeven of wij de premiebetaling van je pensioen hebben overgenomen. En zo ja, voor welk percentage. Welk percentage van de pensioenpremies wij doorbetalen, hangt af van de voorwaarden van de verzekerde premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en de mate van arbeidsongeschiktheid.

 • Je arbeidsongeschiktheidspensioen: hoe werkt het?

  Heb je vanuit de pensioenregeling bij je werkgever ook recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen? Dan vult deze de WIA-uitkering aan, afhankelijk van de mate waarin je arbeidsongeschikt bent. Wij zorgen er dan in 7 stappen voor dat je arbeidsongeschiktheidspensioen ingaat.

  Stap 1: Je bent ziek

  De eerste twee jaar dat je ziek bent, betaalt je werkgever je salaris door.

  Stap 2: Je komt in de WIA

  Ben je na twee jaar nog ziek? Dan komt je in de WIA. Dat is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA geeft recht op een uitkering als je na twee jaar ziekte niet of minder kunt werken. Je werkgever meldt bij ons dat je arbeidsongeschikt bent. Heb je vanuit de pensioenregeling bij je werkgever recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen? Dan vult deze de WIA-uitkering aan, afhankelijk van de mate waarin je arbeidsongeschikt bent.

  Stap 3: Wij vragen gegevens op bij het UWV

  Het UWV bepaalt in hoeverre je arbeidsongeschikt bent. Dit wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage vragen we op bij het UWV.

  Stap 4: Je ontvangt informatie over je pensioen

  We sturen je een brief met informatie over je arbeidsongeschiktheidspensioen. Hierin staat onder meer hoe hoog je arbeidsongeschiktheidspensioen is. Je ontvangt daarbij ook een vragenformulier.

  Stap 5: Je stuurt de vragenlijst ingevuld terug

  Stuur de ingevulde vragenlijst zo snel mogelijk aan ons terug. Wij verwerken vervolgens je arbeidsongeschiktheidsgegevens in onze administratie.

  Stap 6: Wij keren je arbeidsongeschiktheidspensioen aan je uit

  Je ontvangt het arbeidsongeschiktheidspensioen. Wij keren dit maandelijks aan je uit. Stuur je de vragenlijst vóór de eerste van de maand terug? Dan keren wij je arbeidsongeschiktheidspensioen nog dezelfde maand voor de eerste keer uit.

  Stap 7: Je ontvangt een specificatie

  Je ontvangt van ons een uitkeringsspecificatie als het pensioen ingaat. Je ontvangt ook een specificatie bij wijzigingen van meer dan € 1.

 • Je arbeidsongeschiktheidsuitkering wijzigt: hoe werkt het?

  Je bent (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en je ontvangt van het UWV een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering). Ontvang je van ons een arbeidsongeschiktheidspensioen of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en wijzigt je WIA-uitkering? Dan kan het zijn dat wij je arbeidsongeschiktheidspensioen en/of de mate van premievrijstelling ook aanpassen. In 3 stappen weet je of dit zo is.

  Stap 1: Geef je gewijzigde uitkering aan ons door

  Het UWV heeft je WIA-uitkering gewijzigd. Geef je nieuwe uitkering zo snel mogelijk aan ons door.

  Stap 2: Wij verwerken de gegevens

  Wij beoordelen of dit gevolgen heeft voor je arbeidsongeschiktheidspensioen of premievrijstelling. Is dit zo? Dan verwerken we je gewijzigde arbeidsongeschiktheidsgegevens in onze administratie en passen we je arbeidsongeschiktheidspensioen en/of de mate van premievrijstelling aan.

  Stap 3: Je ontvangt informatie over je gewijzigde pensioen

  Je ontvangt van ons een brief. Hierin informeren wij je over de gevolgen die je gewijzigde arbeidsongeschiktheidsuitkering voor je heeft.

Geen recht op premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid?

Ben je voor 35% of minder arbeidsongeschikt? Dan wijzen wij je verzoek af. Wij informeren je hierover per brief. Ben je het niet eens met de afwijzing? Dan kun je bij het UWV terecht voor meer informatie. Het UWV stelt je arbeidsongeschiktheidspercentage vast.

Heb je nog vragen?

Dan kun je altijd contact met ons opnemen. Bellen kan op kantoordagen van 8.00 tot 17.30 uur op (030) 257 42 66. Je kunt ook ons contactformulier invullen. Wij helpen je graag.

Meer informatie vind je op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van het UWV.