Welkom bij a.s.r.

Wij gebruiken technieken in de site die niet worden ondersteund door jouw browser. Wij ondersteunen wel alle laatste versies van Chrome, Safari, Firefox en Internet Explorer.

Wijziging van pensioenregels

De overheid heeft sinds 1 januari 2015 de regels voor pensioenen versoberd. Dat kan ook gevolgen hebben voor jouw pensioenregeling. Zo mag je minder pensioen opbouwen. En verdien je meer dan € 101.519? Dan bouw je over het deel daarboven geen pensioen meer op. Daarnaast wordt de aow-leeftijd de komende jaren verhoogd. In veel pensioenregelingen is daarom de pensioenleeftijd al aangepast naar 67 jaar.

Bekijk hieronder de meest voorkomende wijzigingen en de eventuele gevolgen voor je pensioen: 

 • Minder pensioen opbouwen

  De overheid heeft vanaf 1 januari 2015 de maximale opbouwpercentages verder verlaagd. Afhankelijk van welk opbouwpercentage nu in jouw pensioenregeling is opgenomen, mag je hierdoor mogelijk minder pensioen opbouwen. Het pensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd, blijft gewoon staan.

  Wordt het opbouwpercentage in jouw pensioenregeling verplicht verlaagd? Dan betekent dit dat je gemiddeld per jaar tussen de 10 tot 15% minder pensioen opbouwt. Je krijgt hierdoor een lagere pensioenuitkering als je met pensioen gaat. Ook de opbouwpercentages voor het nabestaandenpensioen worden lager. Je nabestaanden krijgen daardoor minder pensioen als je overlijdt.

 • Fiscaal maximum salaris 

  Verdien je meer dan het fiscaal maximale salaris? Dan bouw je over dat deel van het salaris geen pensioen meer op met belastingvoordeel. Ook kan het partnerpensioen fors lager worden. Het fiscaal maximale salaris was in 2015 € 100.000. Per 1 januari 2016 is dit bedrag verhoogd naar € 101.519. Het pensioen dat je vóór 1 januari 2015 boven € 100.000 hebt opgebouwd, blijft staan. Voor een eventueel meeverzekerd arbeidsongeschiktheidspensioen geldt géén maximum salaris.

  Wil je toch pensioen opbouwen voor het deel boven het fiscaal maximum? 

  Dan heb je twee mogelijkheden:

  De premie betaal je in beide mogelijkheden vanuit je netto-inkomen. Als je met pensioen gaat, betaal je over de lijfrente- of pensioenuitkering geen inkomstenbelasting meer. 

 • Aow-leeftijd gaat omhoog

  De leeftijd waarop iemand recht heeft op een aow-uitkering gaat geleidelijk omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2021 is de aow-leeftijd gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. De leeftijd waarop je een aow-uitkering krijgt, neemt dan naar verwachting elke drie jaar met gemiddeld drie maanden toe. Uiteindelijk stabiliseert de aow-leeftijd zich naar verwachting op ongeveer 70 jaar.

  Wat gebeurt er als je binnenkort met pensioen gaat?

  Dan ontvang je mogelijk een periode al wel pensioen, maar nog geen aow-uitkering. Of je ontvangt al wel een aow-uitkering, maar nog geen pensioen. Wat voor jou geldt, is afhankelijk van de pensioenleeftijd in je regeling. In beide gevallen heb je tijdelijk een lager inkomen. Mogelijk kun je dan je pensioen uitstellen of vervroegen.

  Meer over de stapsgewijze verhoging van de aow-leeftijd en mogelijke gevolgen voor jou

Heb je nog vragen?

Dan kun je altijd contact met ons opnemen. Bellen kan op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur op (030) 257 42 66. Je kunt ook ons contactformulier invullen. Wij helpen je graag.