Je pensioen uitruilen

In de meeste pensioenregelingen wordt standaard een ouderdomspensioen en partnerpensioen opgebouwd. Heb je geen partner? Of heeft je partner zelf een goede pensioenregeling? Dan kun je ervoor kiezen om het partnerpensioen of een deel van het partnerpensioen uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Is er geen of weinig partnerpensioen geregeld als je komt te overlijden na je pensioendatum? Of stopt het partnerpensioen als je uit dienst gaat bij je werkgever? Dan kun je je ouderdomspensioen juist uitruilen voor (extra) partnerpensioen.

Hoe werkt uitruilen van partnerpensioen voor extra ouderdomspensioen?

Je kunt pensioen uitruilen op het moment dat je met pensioen gaat. Hierover en over andere keuzes die je kunt maken, ontvang je enkele maanden voordat je met pensioen gaat een brief. Uitruilen van partnerpensioen voor extra ouderdomspensioen geef je als volgt aan ons door:

  • Heb je een eind- of middelloon regeling? Dan stuur je uiterlijk 1 maand vóór je pensioendatum het ‘Keuzeformulier uitruil pensioen’ naar ons toe. Dit formulier zit bij de brief.
  • Heb je een beschikbare premieregeling? Dan moet je zelf je pensioen aankopen. Bij de offerteaanvraag geef je dan direct aan dat je wilt uitruilen voor extra ouderdomspensioen. Houd hier ook rekening mee als je bij een andere pensioenverzekeraar een offerte aanvraagt.

Voorwaarden voor uitruilen van partnerpensioen

  • Je partner moet altijd schriftelijk toestemming geven.
  • Je kunt alleen het partnerpensioen uitruilen dat je na 1 januari 2002 hebt opgebouwd.
  • Ben je in het verleden gescheiden? En heeft je ex-partner recht op een deel van het ouderdoms- en partnerpensioen? Dan mag je dit deel niet uitruilen.

Voorbeeld 1

Je hebt geen partner. Of je partner heeft zelf een goede pensioenregeling en je ruilt het partnerpensioen uit voor een hoger ouderdomspensioen:

Situatie vóór uitruil bij pensionering  Situatie ná uitruil bij pensionering
Ouderdomspensioen € 10.000
€ 11.060
Partnerpensioen € 7.000
€ 0

Voorbeeld 2

Je hebt een partner en je wilt het partnerpensioen ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Maar je bent in het verleden gescheiden:

Situatie vóór uitruil bij pensionering Situatie ná uitruil bij pensionering
Ouderdomspensioen € 10.000 € 10.530
Partnerpensioen € 3.500 € 0
Partnerpensioen ex-partner (bijzonder partnerpensioen) € 3.500 € 3.500

Wanneer kun je  niet uitruilen voor meer ouderdomspensioen?

Als je een partnerpensioen hebt dat is verzekerd op risicobasis. In dat geval stopt nadat je uit dienst gaat de premiebetaling voor het partnerpensioen op de pensioendatum en stopt de verzekering voor het partnerpensioen.

Let op: heb je eenmaal je gekozen voor uitruil? Dan kunnen we je keuze niet meer terugdraaien.

Hoe werkt uitruilen van ouderdomspensioen voor (extra) partnerpensioen?

In sommige gevallen kun je ook een deel van je ouderdomspensioen uitruilen voor (extra) partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat er geen partnerpensioen wordt uitbetaald als je komt te overlijden na je pensioendatum. Of omdat het partnerpensioen stopt als je uit dienst gaat bij je werkgever. Als je dit doet, wordt je uitkering voor ouderdomspensioen lager.

  • Uitruilen op de pensioendatum toon
  • Uitruilen als je uit dienst gaat toon
Uitruilen en de Belastingdienst

Over je pensioenuitkering betaal je inkomstenbelasting. Als je pensioen uitruilt, wijzigt de hoogte van je pensioenuitkering. Deze kan hoger of lager worden. Hierdoor kun je met je inkomstenbelasting in een ander belastingtarief uitkomen. Hoeveel belasting je uiteindelijk betaalt, is onder andere afhankelijk van de hoogte van je totale inkomen, het soort inkomen en of je pensioen ingaat vóór of nadat je een aow-uitkering van de overheid ontvangt. 

Lees meer over inkomstenbelasting op Belastingdienst.nl 

Heb je nog vragen?

Dan kun je altijd contact met ons opnemen. Bellen op werkdagen kan van 8.00 tot 17.30 uur op (030) 257 44 00. Je kunt ook ons contactformulier invullen. Wij helpen je graag.

Je pensioen uitruilen - a.s.r.