Welkom bij a.s.r.

Wij gebruiken technieken in de site die niet worden ondersteund door jouw browser. Wij ondersteunen wel alle laatste versies van Chrome, Safari, Firefox en Internet Explorer.

Je pensioen uitruilen

Als je uit dienst gaat bij je huidige werkgever stopt de premiebetaling en daarmee stopt je pensioenopbouw. Welke gevolgen heeft dit voor je ouderdomspensioen en je partnerpensioen? En wat gebeurt er als je arbeidsongeschikt raakt?

Hoe werkt uitruilen van partnerpensioen voor extra ouderdomspensioen?

Je kunt pensioen uitruilen op het moment dat je met pensioen gaat. Hierover en over andere keuzes die je kunt maken, ontvang je enkele maanden voordat je met pensioen gaat een brief. Uitruilen van partnerpensioen voor extra ouderdomspensioen geef je als volgt aan ons door:

 • Heb je een eind- of middelloon regeling? Dan stuur je uiterlijk 1 maand vóór je pensioendatum het ‘Keuzeformulier uitruil pensioen’ naar ons toe. Dit formulier zit bij de brief.
 • Heb je een beschikbare premieregeling? Dan moet je zelf je pensioen aankopen. Bij de offerteaanvraag geef je dan direct aan dat je wilt uitruilen voor extra ouderdomspensioen. Houd hier ook rekening mee als bij een andere pensioenverzekeraar een offerte aanvraagt.

Voorwaarden voor uitruilen van partnerpensioen

 • Je partner moet altijd schriftelijk toestemming geven.
 • Je kunt alleen het partnerpensioen uitruilen dat je na 1 januari 2002 hebt opgebouwd.
 • Ben je in het verleden gescheiden? En heeft je ex-partner recht op een deel van het ouderdoms- en partnerpensioen? Dan mag je dit deel niet uitruilen.

Voorbeeld 1

Je hebt geen partner. Of je partner heeft zelf een goede pensioenregeling en je ruilt het partnerpensioen uit voor een hoger ouderdomspensioen:

Situatie vóór uitruil bij pensionering  Situatie ná uitruil bij pensionering
Ouderdomspensioen € 10.000
€ 11.060
Partnerpensioen € 7.000
€ 0

Voorbeeld 2

Je hebt een partner en je wilt het partnerpensioen ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Maar je bent in het verleden gescheiden:

 

Situatie vóór uitruil bij pensionering Situatie ná uitruil bij pensionering
Ouderdomspensioen € 10.000 € 10.530
Partnerpensioen € 3.500 € 0
Partnerpensioen ex-partner (bijzonder partnerpensioen) € 3.500 € 3.500

Wanneer kun je  niet uitruilen voor meer ouderdomspensioen?

Als je een partnerpensioen hebt dat is verzekerd op risicobasis. In dat geval stopt nadat je uit dienst gaat de premiebetaling voor het partnerpensioen op de pensioendatum en stopt de verzekering voor het partnerpensioen.

Let op: heb je eenmaal je gekozen voor uitruil? Dan kunnen we je keuze niet meer terugdraaien.

Hoe werkt uitruilen van ouderdomspensioen voor (extra) partnerpensioen?

In sommige gevallen kun je ook een deel van je ouderdomspensioen uitruilen voor (extra) partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat er geen partnerpensioen wordt uitbetaald als je komt te overlijden na je pensioendatum. Of omdat het partnerpensioen stopt als je uit dienst gaat bij je werkgever. Als je dit doet, wordt je uitkering voor ouderdomspensioen lager.

 • Uitruilen op de pensioendatum

  Dit doe je door het ‘Keuzeformulier uitruil pensioen’ in te vullen en naar ons toe te sturen. Dit formulier ontvang je van ons enkele maanden voordat je pensioen ingaat.

  Let op: wij ruilen automatisch een deel van het ouderdomspensioen uit voor een partnerpensioen als:

  • er geen partnerpensioen geregeld is voor het geval je overlijdt na je pensioendatum, en
  • je gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, en
  • je geen keuze hebt gemaakt voor wel of geen uitruil

 • Uitruilen als je uit dienst gaat

  Afhankelijk van je pensioenregeling kun je een partnerpensioen met waardeopbouw of een partnerpensioen op risicobasis hebben. Vooral bij een partnerpensioen op risicobasis kan het verstandig zijn om uit te ruilen als je uit dienst gaat:

  • Bij een partnerpensioen met waardeopbouw blijft het partnerpensioen dat je tot dan toe hebt opgebouwd beschikbaar. Dit kan wel een lager partnerpensioen zijn dan het partnerpensioen tijdens je dienstverband. Kijk voor een indicatie van dit pensioen op mijnpensioenoverzicht.nl of op je Uniform Pensioenoverzicht.
  • Is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd? Dan stopt de verzekering als je uit dienst treedt. Dit betekent dat als je overlijdt nadat je uit dienst bent getreden, maar vóór je pensioendatum, je eventuele nabestaanden geen partner- of wezenpensioenuitkering krijgen. Om dit te voorkomen kun je als je stopt met werken een deel van je opgebouwde ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen. Dit partnerpensioen keren we dan aan je partner uit als je overlijdt vóór je pensioendatum. Als je uit dienst gaat, ontvang je hierover meer informatie.

  Hoe vraag je het aan?

  Binnen 2 maanden nadat je uit dienst bent en niet meer deelneemt in de pensioenregeling van je ex-werkgever kun je uitruil voor (extra) partnerpensioen bij ons aanvragen. Neem daarvoor contact met ons op via het contactformulier.

  Let op: heb je eenmaal je gekozen voor uitruil? Dan kunnen we je keuze niet meer terugdraaien.

Uitruilen en de Belastingdienst

Over je pensioenuitkering betaal je inkomstenbelasting. Als je pensioen uitruilt, wijzigt de hoogte van je pensioenuitkering. Deze kan hoger of lager worden. Hierdoor kun je met je inkomstenbelasting in een ander belastingtarief uitkomen. Hoeveel belasting je uiteindelijk betaalt, is onder andere afhankelijk van de hoogte van je totale inkomen, het soort inkomen en of je pensioen ingaat vóór of nadat je een aow-uitkering van de overheid ontvangt. 

Lees meer over inkomstenbelasting op Belastingdienst.nl 

Heb je nog vragen?

Dan kun je altijd contact met ons opnemen. Bellen op werkdagen kan van 8.00 tot 17.30 uur op (030) 257 42 66. Je kunt ook ons contactformulier invullen. Wij helpen je graag.