Home Blogs van a.s.r. Werknemer krijgt regie over eigen pensioen

Werknemer krijgt regie over eigen pensioen

30 oktober 2020

Met het nieuwe pensioenakkoord vindt toekomstige pensioenopbouw alleen nog maar in dc-regelingen plaats. Werkgevers met een db-regeling (defined benefit) zullen die moeten beëindigen en een dc-regeling (defined contribution) moeten invoeren. Hiermee komt een gegarandeerd pensioen (voor toekomstige pensioenopbouw) voor de werknemer te vervallen. Maar, die krijgt hier keuzevrijheid in pensioenopbouw voor terug. “Het is voor werkgevers de uitdaging om hen hier goed over te informeren en zo hun financiële zelfredzaamheid te stimuleren”, zegt Folkert Pama, directeur bij a.s.r. pensioenen.

Wat is de reden om naar dc-regelingen over te gaan?

“Al enige jaren is er sprake van de verschuiving van db naar dc. Door het pensioenakkoord komt deze ontwikkeling in een stroomversnelling. Pensioen als arbeidvoorwaarde heeft hiermee niet meer een verzorgend karakter maar een belonend karakter. Daarmee bedoel ik dat de individuele werknemer en persoonlijke keuzes centraal komen te staan. Dit betekent dat een actieve houding van werknemers wordt gevraagd. Om hen te activeren is goede communicatie van belang. Dat is de uitdaging voor werkgevers.”

Het pensioenakkoord
Het kabinet en sociale partners hebben definitief overeenstemming bereikt over de uitwerking van het pensioenakkoord. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt op weg naar een nieuw pensioenstelsel. De transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel ligt tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2026. Uiterlijk 1 januari 2026 moeten werkgevers zijn overgestapt naar een dc-regeling. Belangrijk: alle afspraken zijn nog niet definitief. De plannen die nu in wetgeving worden omgezet moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Klopt het dat werknemers meer risico lopen?

“Op het eerste gezicht kan het verlies van een gegarandeerde pensioenopbouw nadelig lijken: je weet niet goed wat je te wachten staat. Aan de andere kant heb je meer keuzevrijheid in hoe je premie wordt belegd. Je pensioenopbrengst kan daardoor hoger uitvallen dan bij een regeling met van tevoren vastgelegde pensioenbedragen. Dat is meteen een uitnodiging om actief met je financiële toekomst bezig te zijn. Liever vandaag dan morgen.”

Lees ook: 'Pensioenen moeten veel flexibeler en toegankelijker worden'

Geldt dat niet alleen voor hoogopgeleide werknemers?

“Dat hoeft niet per se. De acceptatie van een dc-regeling door werknemers staat of valt vooral met toegankelijke communicatie voor alle niveaus. Zodat je begrijpt wat de mogelijkheden zijn en weet wat je kiest. Zo maken we gebruik van een profielpeiler om je risicoprofiel vast te stellen. Je kunt ervoor kiezen om volgens dit profiel te beleggen of voor een ander profiel. De mogelijke profielen zijn defensief, neutraal en offensief. Naast beleggen kun je er ook voor kiezen om je beschikbare premie te gebruiken voor een gegarandeerd pensioen. Dit is pas interessant als de rente weer stijgt."

Lees ook: Van Lanschot Kempen: “Het Werknemers Pensioen is een duurzame oplossing voor onze werknemers”

Hoe zorg je voor goede communicatie?

“Werknemers zijn niet geneigd zich veel met hun pensioen bezig te houden totdat de pensioendatum nadert. Het is ze al snel te abstract. Om voor grip te zorgen bieden wij bijvoorbeeld intuïtieve tools waar werknemers zelf aan de knoppen kunnen draaien. Dit in combinatie met animatiefilmpjes en een actieve rol van de adviseur kan iedereen, ongeacht niveau, aan de slag met haar of zijn toekomst. Zo stimuleren we financiële zelfredzaamheid.”  

Hoe faciliteert a.s.r. werkgevers in de overstap?

“Het beeld bestaat bij veel werkgevers dat ze hun werknemers met een dc-regeling een minder aantrekkelijke pensioenregeling bieden. Dat is dus niet per definitie zo. Dat leggen we uit in onder andere webinars, presentaties bij de werkgever en artikelen. Ook bieden we werkgevers en adviseurs met ons Pensioen Dashboard een globaal inzicht in het keuzegedrag van werknemers. Zo houd je grip op de pensioenregeling en kun je bijsturen waar nodig."

Het Werknemers Pensioen van a.s.r.

Met het Werknemers Pensioen van a.s.r. bied je niet alleen een moderne pensioenregeling, maar draag je ook bij aan de financiële fitheid van jouw werknemers. Op deze manier investeren we samen in de lange termijn.

Dit interview is gepubliceerd in Clique Magazine, als onderdeel van Elsevier Weekblad.

Annelies Heinen

Meer verhalen over Pensioen