Verlof en je pensioen

Neem je ouderschapsverlof of langdurig zorgverlof op? Of ga je met sabbatical? Dan werk je in die periode minder of helemaal niet. Het kan zijn dat je tijdens dit verlof geen pensioen opbouwt.

Samen met je werkgever heb je afspraken gemaakt of tijdens jouw verlof de opbouw van je pensioen doorloopt. Deze afspraken zijn vastgelegd in je arbeidsvoorwaarden of cao. Vaak verandert de opbouw van je pensioen tijdens het verlof, maar soms ook niet. Vraag daarom bij je werkgever na hoe verlof binnen jouw bedrijf is geregeld. 


  • Ouderschapsverlof toon
  • Langdurig zorgverlof toon
  • Sabbatical toon
  • Vitaliteitsverlof toon
Het partnerpensioen verandert niet 

Wat niet verandert tijdens het verlof is het partnerpensioen. Dat blijft volledig verzekerd. Je laatste salaris geldt daarbij als uitgangspunt voor de verlofperiode. Je werkgever kan ervoor kiezen om ook het wezenpensioen tijdens het verlof te verzekeren. In sommige pensioenregelingen is dat automatisch al zo geregeld.