Je kapitaal komt vrij

Je kapitaalverzekering heb je ooit afgesloten om een bedrag op te bouwen voor een bepaald doel. Het aflossen van je hypotheekschuld, de studie van je kinderen of misschien wel het kopen van een boot. De einddatum van je verzekering komt in zicht, nu is het een goed moment om te bekijken hoe je het geld dat vrijkomt wilt ontvangen.

Voor veel levensverzekeringen kun je in Mijn a.s.r.

  • regelen hoe de waarde van je verzekering wordt uitgekeerd
  • de waarde van je verzekering bekijken
  • je persoonlijke gegevens wijzigen, zoals je (e-mail)adres

Inloggen

Let op: als je een kapitaalverzekering hebt met een lijfrente clausule, dan gelden er andere regels.

Je verzekering bereikt de einddatum

Een paar maanden voor de einddatum van je kapitaalverzekering sturen wij een brief waarin wij aangeven dat de einddatum bijna is bereikt. Heb je een kapitaalverzekering met garantie? Dan staat in deze brief wat het beschikbare bedrag is op de einddatum. Heb je een kapitaalverzekering met beleggingen? Dan melden we de waarde van je verzekering op dat moment, want de opgebouwde waarde kan nog stijgen en dalen door koerswijzigingen.

Hoe de waarde van je kapitaalverzekering wordt uitgekeerd hangt er van af of het is gekoppeld aan je hypotheek of niet.

Je kapitaalverzekering is niet gekoppeld aan je hypotheek

Wij maken de uitkering over op een betaalrekening van de begunstigde van de verzekering. Wie dit is kun je zien op het polisblad, meestal ben je dit zelf. Alleen de begunstigde kan de uitkering ontvangen van a.s.r.

De verzekering verlengen kan alleen als je een polis hebt met een clausule “Verlenging einddatum” of “Wisseldatum”. Via het contactformulier kun je aangeven dat je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken.

Je kapitaalverzekering is gekoppeld aan je hypotheek

Meestal betekent dit dat de hypotheekverstrekker de begunstigde is en de uitkering ontvangt. In dat geval kun je contact opnemen met je hypotheekverstrekker. Afhankelijk van de afspraken die jullie maken zijn er twee mogelijkheden:

  • De waarde wordt in mindering gebracht op de hypotheekschuld. Wij ontvangen dan bericht van je hypotheekverstrekker. Je hoeft zelf niets in te sturen.
  • Je hebt een andere afspraak gemaakt met de hypotheekverstrekker, of de hypotheek loopt niet meer. Dan hebben wij een schriftelijke toestemming van je hypotheekverstrekker nodig.

Fiscale gevolgen per verzekering

Als je kapitaalverzekering de einddatum bereikt dan houden we geen belasting in op je uitkering. We geven wel aan de Belastingdienst door dat je een uitkering hebt gekregen uit je kapitaalverzekering. Bij je belastingaangifte wordt vastgesteld of je nog inkomstenbelasting moet betalen. Voor kapitaalverzekeringen gelden belastingvrijstellingen als je voldoet aan een aantal voorwaarden.

  • Kapitaalverzekering eigen woning (KEW) toon
  • Kapitaalverzekering oud regime - gesloten voor 1-1-1992 toon
  • Kapitaalverzekering brede herwaardering - gesloten tussen 1-1-1992  en 15-9-1999 toon
  • Kapitaalverzekering brede herwaardering - gesloten tussen 15-9-1999 en 31-12-2000 toon
  • Kapitaalverzekering box 3 - gesloten na 31-12-2000 toon
Hoe regel je de uitkering?

Vanaf 3 maanden voor de einddatum kun je de uitkering van je verzekering regelen via je adviseur of online via Mijn a.s.r. Heb je nog geen account voor Mijn a.s.r.? Dan kun je deze zelf aanmaken. Is je verzekering gekoppeld aan je hypotheek, neem dan contact op met je hypotheekverstrekker.

Nadat je in Mijn a.s.r. alle keuzes hebt gemaakt zie je of wij nog extra documenten nodig hebben. Je kunt deze dan online aanleveren. Als wij alle benodigde documenten hebben ontvangen, zullen we de verzekering binnen 10 werkdagen na de einddatum uitkeren.

Proces plaat expiratie