Home Vitality Privacyverklaring

Privacyverklaring

Zo is je privacy geborgd bij a.s.r. Vitality

Doe je mee met a.s.r. Vitality? Dan deel je gegevens met ons, bijvoorbeeld je naam en je e-mailadres. Maar ook je eet- en beweeggewoonten. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om jouzelf een beeld te geven over hoe fit en gezond je bent en om je te belonen op basis van de uitkomsten van de verschillende vragenlijsten en je beweeggedrag.

Dit is privacygevoelige informatie. Daar gaan wij zorgvuldig mee om en in deze privacyverklaring leggen wij je uit hoe we dat doen.

 • 1. Wie zijn wij? toon
 • 2. Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens? toon
 • 3. Welke persoonsgegevens verwerken wij? toon
 • 4. Hoe komen wij aan jouw gegevens? toon
 • 5. Waarom verwerken wij jouw gegevens? toon
 • 6. Wat is de rechtsgrond om jouw persoonsgegevens te gebruiken? toon
 • 7. Hoe beveiligen we jouw gegevens? toon
 • 8. Hoe lang bewaren we jouw gegevens? toon
 • 9. Met wie delen we jouw gegevens? toon
 • 10. Wat zijn je rechten? toon
 • 11. Email en social media (chat, Whatsapp, Facebook, Instagram) toon
 • 12. Profiling en geautomatiseerde besluitvorming toon
 • 13. Toezicht toon
 • 14. Aanpassing van de privacyverklaring toon
 • 15. Vragen of klachten? toon

Privacy Statement

This is how your privacy is safeguarded at a.s.r. Vitality
Are you joining a.s.r. Vitality? Then you will share personal data with us, such as your name and e-mail address. You can also share your eating and exercise habits. We use this personal data to give you insights on how fit and healthy you are and to reward you based on the results of the various questionnaires and your exercise patterns.This is privacy-sensitive information. We handle your privacy with care and in this privacy statement we will explain how this is achieved.
 • 1. Who are we? toon
 • 2. How do we handle your personal data? toon
 • 3. What personal data do we collect and process? toon
 • 4. Where do we get your information from? toon
 • 5. Why do we process your data? toon
 • 6. What is the legal basis for using your personal data? toon
 • 7. How do we protect your data? toon
 • 8. How long do we keep your data? toon
 • 9. With whom do we share your data? toon
 • 10. What are your rights? toon
 • 11. E-mail and social media (chat, WhatsApp, Facebook, Instagram) toon
 • 12. Profiling and automated decision-making toon
 • 13. Competent authorities toon
 • 14. Changes of the privacy statement toon
 • 15. Questions or complaints? toon