Onderhoudsgesprek AOV? 

Benoem de eindleeftijd

In december 2020 heeft het Kifid een uitspraak gedaan in een zaak waarbij een klant die arbeidsongeschikt was geworden zijn adviseur aansprak op de gekozen eindleeftijd. Uiteindelijk had dit geen gevolgen voor de adviseur, maar het geeft wel aan dat niet alle klanten zich bewust zijn van de eindleeftijd.

De eindleeftijd is in beweging. Als marktleider hebben we ruime ervaring in het succesvol re-integreren van ondernemers met lichte én zware beroepen. Ook zien wij dat ondernemers en zzp’ers de afgelopen jaren steeds meer aandacht hebben voor een gezonde manier van werken. Daarom kunnen we bij steeds meer beroepen de maximale eindleeftijd verhogen. Dit past bij ons streven om steeds meer ondernemers tot de eindleeftijd van 68 jaar te verzekeren. Het is een misverstand dat dit alleen speelt bij de zwaardere beroepen. Ook bij de lichtere beroepen is er in het verleden gekozen voor een lagere eindleeftijd.

 

Bespreek de eindleeftijd

Onze tip is om bij het onderhoudsgesprek de eindleeftijd specifiek te benoemen. Zelfs als er geen mogelijkheid tot verhoging van de eindleeftijd is, kunt u uw relatie adviseren over alternatieven. Bijvoorbeeld door het werk anders in te richten of door te kiezen voor de Langer Mee AOV. Deze kent een uitkering tot 67 jaar en 3 maanden.

Verhogen of verlagen?

Wilt uw cliënt de eindleeftijd verhogen of verlagen? Neem dan contact op met uw Specialist Inkomen of met de afdeling Acceptatie via telefoonnummer (030) 278 15 50 of per email via aovia@asr.nl. Voor een verhoging vragen wij een verkorte gezondheidsverklaring. Voor een verlaging is dit niet nodig.