Home Blogs van a.s.r. onbetaald-verlof-en-pensioen

Heeft onbetaald verlof invloed op het pensioen?

05 mei 2021

Het komt regelmatig voor dat een werknemer met verlof wilHij of zij krijgt dan toestemming om tijdelijk minder of helemaal niet te werken. Erg prettig natuurlijk, bijvoorbeeld voor een wereldreis, een sabbatical of voor en na een zwangerschap. Maar verlof kan wél invloed hebben op het pensioen.

Betaald of onbetaald verlof

Er zijn twee soorten verlof: betaald en onbetaald.

1. Betaald verlof

Tijdens deze periode  betaalt de werkgever het salaris door. Bijvoorbeeld bij het opnemen van vakantiedagen of zwangerschapsof geboorteverlof. Betaald verlof heeft géén invloed op de pensioen opbouw van dwerknemers. Het salaris wordt immers doorbetaald. Als werkgever hoef je dit daarom niet aan ons door te geven.

2. Onbetaald verlof

Tijdens deze periode betaal de werkgever geen of minder salaris. Bijvoorbeeld bij studieverlof, ouderschapsverlof of een sabbatical. Onbetaald verlof heeft daarom wél invloed op de pensioenopbouw van de werknemers. Ze bouwen dan minder pensioen op en ontvangen als ze met pensioen gaan dus een lager inkomen. Als werkgever kun je er voor kiezen om het pensioen van je werknemers volledig door te betalen tijdens de verlofperiode. Hierover zijn mogelijk ook afspraken vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of CAO.

Hoe werkt onbetaald verlof?

De inleg voor het ouderdomspensioen van werknemers vermindert evenredig met het aantal uren verlof dat zij opnemen. De inleg en de dekking van de aanvullende verzekeringen verandert niet tijdens de periode van onbetaald verlof. Werknemers blijven dus tijdens hun verlofperiode wel verzekerd van bijvoorbeeld een nabestaandenpensioen als die als module gekozen is. Dit is een belangrijk verschil met het (tijdelijk) minder werken zonder onbetaald verlof op te nemen.

Wat moet je doen als werkgever? 

Maak duidelijke afspraken met werknemers. Bijvoorbeeld over hoe lang zij met onbetaald verlof gaan en voor hoeveel uur per week. Meld het verlof ook aan a.s.r. via een e-mail naar onsdoenpensioen@asr.nl. Geef daarin aan hoe lang en met welk percentage de werknemer met verlof gaat.

Geboorteverlof en pensioenopbouw 

Geboorteverlof is het recht op verlof vlak na de bevalling van de partner. Er zijn twee soorten:  

1. Geboorteverlof  

Werknemers in Nederland hebben recht op vijf dagen geboorteverlof volgens de Wet Arbeid en Zorg. Dit valt onder betaald verlof en heeft dus geen invloed op het pensioen.  

2. Aanvullend geboorteverlof (wet WIEG) 

Heeft een werknemer of de partner van een werknemer na 1 juli 2020 een kind gekregen? Dan kan de werknemer ook aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit valt onder onbetaald verlof en heeft dus wél invloed op het pensioen. Wil je als werkgever dat de pensioeninleg door blijft lopen tijdens het aanvullend geboorteverlof? Dan mag je hierover samen met de werknemer aparte afspraken maken. Je kunt als werkgever namelijk een (gedeeltelijke) uitkering voor aanvullend geboorteverlof van je werknemer aanvragen bij het UWV. Lees meer hierover op de website van het UWV.


Meer verhalen over