Welk tarief mag je als zzp’er rekenen? Het berekenen van jouw uurtarief is afhankelijk van meerdere factoren. In welke branche werk je en wat is je beroep, hoeveel ervaring heb je en wat is jouw toegevoegde waarde? Bij de berekening van jouw uurtarief houd je dus rekening met verschillende factoren.
Hoe bereken je een geschikt uurtarief? 

Een geschikt uurtarief berekenen doe je door alle kosten, belastingen en je eigen gewenste inkomen bij elkaar op te tellen en dit te delen door het aantal declarabele uren. Voor het bepalen van je uurtarief kan je jouw onkosten beter iets hoger inschatten dan te laag. Zo voorkom je dat je aan het einde van het jaar tegen vervelende verrassingen aanloopt.

Begin met het maken van een overzicht van al jouw kostenposten. Denk hierbij aan: huur-, administratie-, verzekerings-, belastings- en algemene bedrijfskosten. Daarnaast moet je nadenken over hoeveel je zelf wilt overhouden. Hoeveel je nodig hebt voor het opbouwen van een buffer, maar ook voor je pensioen. Wees wel reëel en vergelijk jouw uurtarief bijvoorbeeld met andere ondernemers in jouw vakgebied.

Bereken je uurtarief (rekenformule)
Voorbeeldberekening:  je bent een schoonheidsspecialiste en biedt je diensten aan. Je kiest ervoor om een eigen salon te nemen. Dan wordt jouw uurtarief ongeveer zo berekend:
Jaarlijkse onkosten Jaarlijks inkomen + belasting
Huur €6000,-
Salaris €24000,-
Inventaris/kantoorkosten €500,-
Vakantiegeld €1920,-
Bedrijfskosten - inkoop
€6000,-
Pensioen €4800,-
Afschrijvingskosten €2500,- Inkomstenbelasting €10000,-
Administratiekosten €1500,- Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet €2000,-
Rentekosten €1250,-    
Zakelijke verzekeringen €2500,-    

€32.250,- (Jaarlijkse externe kosten) + €30.720,- (Jaarlijks inkomen + belasting) = €62.970,- (Omzet die je minstens moet behalen)

Stel je werkt 5 dagen per week, 8 uur per dag en je wilt per jaar 30 vakantiedagen:

[5 dagen x 52 weken] - 30 vakantiedagen = 230 werkdagen

230 werkdagen x 8 uur = 1840 uur

Let op:

Niet alle uren die je werkt zijn declarabel. Je bent natuurlijk ook veel tijd kwijt aan administratie, marketing, strategie en bedrijfsmatige werkzaamheden. De declarabele uren zijn de uren die je echt voor jouw klant werkt. Stel dat dit 50% is van het volledige aantal uren per jaar. Dan kom je uit op 920 uur.

€62.970,- (omzet) / 920 uur = gemiddeld €68,50- per uur.

Tips voor het berekenen van je uurloon
  • Je uurtarief groeit met je mee. Kijk elk jaar of je uurtarief nog voldoende is. Inflatie, professionalisering, meer onkosten zijn redenen om jouw uurtarief te verhogen.
  • Groei je? Kijk of je bepaalde dingen kunt uitbesteden (administratie, distributie) en of hier ruimte voor is om mee te rekenen in jouw uurtarief. Zo houd je meer tijd over voor je klanten.
  • Maak een marge voor jouw uurtarief. Bedenk hoeveel je minimaal nodig hebt en wat je maximaal kunt vragen. Tussen deze twee uiterste kan je bewegen. Dit is je onderhandelingsruimte. Heb je een spoedklus? Dan kan je wat hoger inzetten. Heb je een langlopende opdracht? Dan kan je wat lager inzetten, omdat je dan ook langere tijd verzekerd bent van een inkomen.
  • Denk goed na over hoe je jezelf verzekerd. Heb je jouw zakelijke spullen verzekerd tegen schade en diefstal? En hoe lang kan je zonder inkomen als je (tijdelijk) niet kunt werken? Neem dit ook mee in het berekenen van je uurtarief.
Wil je meer tips over hoe jij jouw risico’s goed dekt als ondernemer? Bekijk de veelgestelde vragen over de AOV. 
Breng je risico’s in kaart

Heb je al nagedacht over de risico’s die je loopt als ondernemer? Heb je een buffer wanneer zaken wat minder goed gaan? Heb je jouw spullen verzekerd tegen schade en diefstal? Heb je nagedacht hoe je jouw rekeningen kan betalen als je arbeidsongeschikt raakt? Als ondernemer ben je niet verzekerd van een vast inkomen. Het is daarom goed om na te denken over welke risico’s er zijn, welke risico’s je wil accepteren, vermijden en hoe je deze risico’s zo goed mogelijk kan dekken.

Wist je dat je jouw AOV-premie mee kunt rekenen in jouw uurloon?

Kies je ervoor om jezelf te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid? Dan kan je dit doorberekenen in jouw uurtarief (zie rekenformule). Zo ben je altijd verzekerd van een inkomen, zonder er maandelijks er te veel aan kwijt te zijn. Wil je meer tips over hoe jij je als ondernemer goed verzekert?

Wij helpen je graag