pensioen eindloon regeling

Vast pensioen met een middel- of eindloonregeling

Ga je bijna met pensioen? Bij een middel- of eindloonregeling staat vooraf vast hoe hoog je pensioen op je pensioendatum is. Vanaf 8 maanden voor je pensioendatum informeren we je over het ingaan van je pensioen en de keuzes die je kunt maken. Het is goed om je op tijd voor te bereiden op je pensioen. Op deze pagina helpen we je op weg. 

Een goede voorbereiding
Welke keuzes heb je als je pensioen ingaat?

Standaard komt op de pensioendatum die in je pensioenregeling is afgesproken je pensioen beschikbaar. Samen met je AOW is dit je maandelijkse inkomen als je stopt met werken. Heb je ook een partnerpensioen opgebouwd? Dan krijgt je partner, na je overlijden, dit partnerpensioen.

Ongeveer 3 maanden voordat je met pensioen gaat, krijg je een brief van ons. Hierin staat de hoogte van je pensioen en informatie over de extra keuzemogelijkheden: 

  • Je pensioen uitruilen toon
Geef je keuze door

Drie maanden voordat je pensioen ingaat, krijg je van ons een brief met daarin je pensioenbedrag. In deze brief staat ook hoe je je keuze aan ons door kunt geven en welke gegevens wat we van je nodig hebben om je pensioen uit te kunnen betalen. 

Als wij vóór je pensioendatum je gegevens hebben, krijg je je eerste pensioenbedrag rond de 25e van de maand. 

Je pensioen en de Belastingdienst

Over je pensioen betaal je belasting. Wij vermelden in onze communicatie altijd de bruto pensioenbedragen. Het pensioenbedrag dat je op je bankrekening ontvangt is lager. Dat komt omdat we loonbelasting en premies van dit bedrag inhouden. In januari krijg je van ons een jaaropgave over het afgelopen jaar. Deze kun je gebruiken bij je aangifte inkomstenbelasting.

Loonheffingskorting

Wij houden bij het inhouden van de belasting geen rekening met de 'loonheffingskorting’. Dit is een belastingvermindering waar iedereen recht op heeft. De kans is namelijk groot dat je niet alleen van ons een inkomen, zoals bijvoorbeeld AOW of pensioen ontvangt. Als iedere verzekeraar of instantie rekening houdt met heffingskorting, moet je na je belastingaangifte mogelijk geld terugbetalen aan de Belastingdienst. Wil je dat wij de loonheffingskorting wél toepassen op je pensioenbedrag? Vul dan het formulier Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen in en stuur deze naar ons toe.

Heb je nog vragen?

Dan kun je altijd contact met ons opnemen. Bellen kan op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur op telefoonnummer (030) 257 44 00. Je kunt ook ons contactformulier invullen. Wij helpen je graag.