Waardeoverdracht lijfrentekapitaal

Je spaart met een lijfrente voor een aanvulling op je pensioen. Je wilt de waarde van deze lijfrente overdragen naar een ander spaarproduct of de aanvulling nu in laten gaan. Dat kan. Je kunt hiervoor kiezen voor een product van een andere aanbieder. Verzekeraars en banken hebben afspraken gemaakt hoe ze het lijfrentekapitaal aan elkaar overdragen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK).

Wat gebeurt er bij waardeoverdracht?

Om je lijfrentekapitaal naar een nieuw product over te kunnen dragen moeten naast het kapitaal ook gegevens worden overgedragen. Zo voorkomen we dat je belasting moet betalen. Banken en verzekeraars hebben hierover afspraken gemaakt in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht (PSK). Als de waarde overgedragen wordt, zetten wij alle belangrijke gegevens in een formulier. Dit noemen wij een PSK-formulier. Dit formulier sturen wij rechtstreeks naar je nieuwe aanbieder.

Wat moet je doen als je de waarde naar een andere aanbieder over wilt laten maken?

Dan hebben we voor de overdracht de volgende stukken nodig:

 1. Een formulier kapitaaloverdracht van je nieuwe aanbieder
  a. Samen met een bevestiging van de aanvraag
 2. Een kopie van een geldige legitimatie
 3. Bij overdracht van een lijfrenteverzekering
  a. De originele polis
  b. Bij tussentijdse beëindiging een getekende opgave
  waardeoverdracht

Wil je meer weten over de mogelijkheden met een lijfrente? Kijk dan op onze lijfrentepagina.

Zie ook:

Heb je nog vragen?

Wil je meer informatie, neem dan contact op met je adviseur of met ons Contact Centrum Leven: (030) 278 10 00. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.30 uur. 

Overdrachtsformulieren lijfrentekapitaal (PSK-formulieren)