Home Blogs van a.s.r. a.s.r. en VN steunen internationaal beleid tabaksontmoediging

a.s.r. en VN steunen internationaal beleid tabaksontmoediging

31 mei 2017

Jaarlijks op 31 mei vraagt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) met de World No Tobacco Day aandacht voor de strijd tegen tabak. Om het belang hiervan te benadrukken deden de Verenigde Naties een oproep aan (zorg)verzekeraars en pensioenfondsen om het eerste Global Investor Statement op het gebied van tabak te ondertekenen. a.s.r. laat met de ondertekening zien tabaksontmoedigingsbeleid door overheden over de hele wereld te ondersteunen.

a.s.r. investeert dus ook niet in de tabaksindustrie

Met de onderschrijving van de verklaring juichen de ondertekenaars het tabaksontmoedigingsbeleid dat al overal over de wereld is ingezet toe, steunen ze de overheden hun inspanningen te continueren en supporten ze acties tegen de tabaksepidemie en de kosten voor de samenleving. a.s.r. investeert bewust niet in de tabaksindustrie. En ondertekening van het door de VN gepubliceerde “Investor Statement in support of World No Tobacco Day” past daar goed bij.

Principles for Sustainable Insurance

a.s.r. onderschrijft sinds 2013 de Principles for Sustainable Insurance van de Verenigde Naties. De principes van de PSI beschrijven een aanpak voor wereldwijde problemen zoals klimaatverandering en voedselschaarste, stimuleren van duurzame ontwikkeling en een groene economie, en hoe verzekeraars daar aan kunnen bijdragen. Dit jaar deden de VN een oproep aan de PSI-ondertekenaars een verklaring ter ondersteuning van het tabaksontmoedigingsbeleid wereldwijd te ondertekenen en daarmee de World No Tobacco Day te steunen.


Meer verhalen over Geld