Welkom bij a.s.r.

Wij gebruiken technieken in de site die niet worden ondersteund door jouw browser. Wij ondersteunen wel alle laatste versies van Chrome, Safari, Firefox en Internet Explorer.

Je Uniform Pensioenoverzicht

Heeft je werkgever een pensioenregeling bij a.s.r.? Of heb je via een eerdere werkgever bij ons pensioen opgebouwd? Dan krijg je van ons jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag je kunt verwachten als je met pensioen gaat of arbeidsongeschikt raakt. Op dit overzicht staan ook de bedragen die aan je partner en je kinderen worden uitgekeerd als je komt te overlijden.

Overzichtelijk: vergelijken en optellen

Alle pensioenfondsen en pensioenverzekeraars in Nederland gebruiken precies hetzelfde overzicht. Dat maakt het gemakkelijk om UPO’s onderling te vergelijken, bijvoorbeeld als je bij meerdere werkgevers pensioen hebt opgebouwd. Je kunt ook de verwachte pensioenuitkeringen uit verschillende UPO’s eenvoudig bij elkaar optellen, zoals die van jezelf en die van je partner.

Verken je pensioen

Je UPO laat zien welk bedrag je van a.s.r. kunt verwachten als je met pensioen gaat of arbeidsongeschikt raakt. Om inzicht te krijgen in je totale pensioen en of je later voldoende inkomen hebt om van te leven, is het verstandig om regelmatig je pensioen te verkennen. Bijvoorbeeld met de PensioenCheck van a.s.r.

Hieronder staat het antwoord op een aantal veelvoorkomende vragen over het UPO. 

 • In je dossier: het UPO

  Je UPO staat dit jaar voor je klaar in je digitale dossier. Met je DigiD log je in op Mijnpensioen.asr.nl. Bouw je pensioen op bij het Werknemers Pensioen (voorheen bekend onder de naam De Amersfoortse), dan log je in op Mijn Pensioenplein. Na het inloggen kun je je dossier in en het UPO zien. Zo heb je waar en wanneer je wilt toegang tot je UPO en je helpt ons om duurzaam te ondernemen.

 • Nieuwe vormgeving en leeswijzer

  Het UPO is dit jaar vernieuwd. We hebben het korter en compacter gemaakt en iconen toegevoegd. De toelichting bij het UPO heet voortaan de UPO leeswijzer.

  Bekijk hier de leeswijzer voor een uitkeringsovereenkomst.
  Bekijk hier de leeswijzer voor de beschikbare premieregeling.

 • Wat voor pensioenregeling heb ik?

  Bovenaan je UPO staat welke pensioenregeling je hebt. Er zijn drie soorten: een uitkeringsovereenkomst, een kapitaalovereenkomst of een premieovereenkomst. Bij een uitkeringsovereenkomst is het pensioen dat op je UPO staat gegarandeerd. Bij een premieovereenkomst of kapitaalovereenkomst is het pensioen dat je ziet op je UPO een indicatie van het pensioen dat je kunt aankopen op de pensioendatum. Meer over de soorten pensioenregelingen vind je op Welk soort pensioen heb ik? 

 • Uitkeringsovereenkomst: gegarandeerd pensioenbedrag 

  Op het UPO laten we zien welk bedrag je krijgt. Dit bedrag is gegarandeerd en ontvang je vanaf de pensioendatum levenslang.

 • Premie- of kapitaalovereenkomst: verwacht pensioenkapitaal

  Op het UPO laten we zien welk bedrag je kunt verwachten als je met pensioen gaat. Om dit verwachte bedrag te bepalen, rekenen we met de rentestand en aankooptarieven van 31 december van het vorige kalenderjaar. Gelden op de pensioendatum andere rentestanden of aankooptarieven? Dan kun je dus meer of minder pensioen aankopen.

  De rentestand is op dit moment laag. Als je nu met pensioen gaat, kan het pensioen dat je moet aankopen daardoor lager zijn. Een onafhankelijk adviseur kan je helpen met het vergelijken en aankopen van een pensioen dat bij je financiële situatie past. Bespreek wel vooraf met je adviseur wat de kosten voor het advies zijn en wat eventuele bijkomende service precies inhoudt.

  Wil je weten hoeveel pensioen je met het huidige tarief kunt aankopen als je nu met pensioen zou gaan? Bereken je direct ingaande pensioenuitkering.

 • UPO: Partner en kinderen

  Als in je pensioenregeling een partner- en wezenpensioen is verzekerd, staan op je UPO bedragen voor partner en kinderen vermeld die zij ontvangen als je overlijdt. Ook als je nu (nog) geen partner en kinderen hebt, kan het zijn dat er een partner- en wezenpensioen staat. Heb je op je pensioendatum geen partner? Dan kun je het partnerpensioen ruilen voor hoger ouderdomspensioen. Dit noemen we uitruilen.

  Partner

  Heb je een partner? Dan staat deze vaak met naam genoemd op je UPO. In sommige gevallen is dat (nog) niet het geval:

  • Jouw partner is na 31 december van het vorige jaar aangemeld
  • Jouw partner is nog helemaal niet aangemeld
  • Je bent op, of na 1 januari van vorig kalenderjaar gaan samenwonen

  Woonde je vóór 1 januari van vorig kalenderjaar samen en heb je jouw partner wel aangemeld? Maar staat je partner toch niet op het UPO? Vraag dan na bij je werkgever of je nog iets moet regelen. 

  Let op: staat er geen naam van je partner op het UPO, maar is wel een partnerpensioen vermeld? Dan is je partner automatisch verzekerd. 

  Pensioenoverzicht ex-partner 

  Ontvang je een pensioenoverzicht ex-partner? Dan ben je in het verleden gescheiden of is je (geregistreerde) partnerschap of samenleving beëindigd. Je kunt dan aanspraak maken op een deel van het ouderdomspensioen dat je ex-partner heeft opgebouwd in de tijd dat jullie samen waren. Het pensioenoverzicht ex-partner geeft je inzicht in het inkomen dat je mogelijk ontvangt als je ex-partner met pensioen gaat. Ook zie je of je pensioen ontvangt als je ex-partner overlijdt. Dit is het bijzonder partnerpensioen.

  Kinderen

  Je kinderen staan nooit met naam genoemd op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Maar je kunt op het UPO wel zien of je kinderen wel of geen wezenpensioen krijgen als je komt te overlijden. Dit vind je in je UPO onder het kopje ‘Bij overlijden’:

  • Staat er ‘Bij overlijden ontvangen je kinderen geen uitkering’? Dan heeft je werkgever geen wezenpensioen verzekerd.
  • Zie je wel een bedrag staan? Dan is er wel een wezenpensioen verzekerd en ontvangen je kinderen tot een bepaalde leeftijd een uitkering. Meer informatie hierover vind je in de toelichting van je UPO.
 • UPO gewezen deelnemer

  Heb je een 'UPO gewezen deelnemer' ontvangen? Dan is dat om één van de volgende redenen: 

  • Je werkt niet meer bij de werkgever die op het overzicht staat vermeld en je bent nog niet met pensioen.
  • Je werkt niet meer bij de werkgever die op het overzicht staat vermeld en je hebt jouw pensioen op of na 1 januari van vorig kalenderjaar af laten kopen. Als dit het geval is krijg je dit jaar nog wel een UPO, maar volgend jaar niet meer.
  • De pensioenregeling bij a.s.r. is gestopt. Mogelijk heeft je werkgever de pensioenregeling ondergebracht bij een andere pensioenuitvoerder.
  • Het soort pensioenregeling bij a.s.r. is gewijzigd. Bijvoorbeeld van een middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling. Het UPO gewezen deelnemer ontvang je dan voor het deel van de regeling waarin je geen pensioen meer opbouwt.

 • Meer dan één UPO

  Heb je bij meerdere werkgevers pensioen opgebouwd? Dan ontvang je meerdere UPO’s. Er kunnen ook andere redenen zijn dat je meerdere UPO’s ontvangt: 

  • Pensioenregelingen zijn onder te verdelen in drie soorten. Voor elke soort is een eigen UPO ontwikkeld. Als je deelneemt of hebt deelgenomen aan meerdere soorten regelingen, ontvang je per soort regeling een UPO.
  • Sommige werkgevers hebben een basis pensioenregeling die wordt aangevuld met een extra pensioenregeling, bijvoorbeeld een anw-hiaat regeling. De inhoud van de extra regeling wijkt af van de basisregeling. Ook dan ontvang je meerdere UPO’s.

 • UPO: factor A 

  De factor A staat voor aangroei van je pensioen in een kalenderjaar. Als je het hele jaar uit dienst was bij de werkgever waar je een UPO van hebt ontvangen, heb je geen factor A. Ben je een deel van een jaar in dienst geweest en zoek je de factor A over dit betreffende jaar, dan heb je een apart pensioenoverzicht Einde deelneming gekregen. Hierop vind je de factor A van het jaar dat je uit dienst bent gegaan. Je kunt dit pensioenoverzicht ook terugvinden in Mijnpensioen.asr.nl. Bouw je pensioen op in het Werknemers Pensioen (voorheen bekend onder de naam De Amersfoortse)? Dan vind je het overzicht terug op Mijn Pensioenplein.

 • UPO kwijt of niet ontvangen 

  Als je je UPO kwijt bent geraakt, kun je kun je deze ook terugvinden via Mijnpensioen.asr.nl onder de knop dossier. Bouw je pensioen op in het Werknemers Pensioen (voorheen bekend onder de naam De Amersfoortse)? Dan vind je het overzicht terug op Mijn Pensioenplein. De laatste stand van je pensioen vind je ook op mijnpensioenoverzicht.nl
  Heb je geen toegang tot deze pagina’s? Dan kun je een kopie hier opvragen.

  Als je geen UPO hebt ontvangen, kan het goed zijn dat je die alsnog op korte termijn krijgt. Het UPO versturen wij uiterlijk 30 september. Heb je in oktober nog steeds geen UPO ontvangen? Dan kun je altijd contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch op (030) 257 42 66. Je kunt ook het contactformulier invullen. 

 • UPO en afkoop 

   

  Je UPO is een pensioenoverzicht van het vorige kalenderjaar. Het geeft dus de stand op 31 december van het vorige jaar aan. Als je je pensioen in het huidige kalenderjaar afkoopt, kun je nog steeds een UPO ontvangen. Volgend jaar krijg je dan géén UPO meer. 

 • UPO en waardeoverdracht 

  Heb je je opgebouwde pensioen overgedragen naar je huidige pensioenregeling? Dan zie je dat niet apart vermeld staan op je UPO. Als de waardeoverdracht is verwerkt, nemen we deze op in je totale aanspraak. Lees meer over waardeoverdracht.

 • UPO en kosten- & waardeoverzicht

  Het UPO toont de totale waarde van je opgebouwde pensioenkapitaal op 31 december. Het UPO geeft verder antwoord op de vraag: wat is het verwachte pensioenkapitaal dat beschikbaar komt als je met pensioen gaat? 

  Het kosten- & waardeoverzicht  krijg je alleen als je pensioen opbouwt met beleggingen. Het beantwoordt de volgende vragen:

  • Welke kosten hebben we ingehouden op je jaarlijkse pensioenpremie? 
  • Welke verzekeringspremies hebben we ingehouden? 
  • Hoe heeft je belegd pensioenkapitaal zich het afgelopen jaar ontwikkeld?

Heb je nog vragen?

Dan kun je altijd contact met ons opnemen. Bellen kan op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur op (030) 257 42 66. Je kunt ook ons contactformulier invullen. Wij helpen je graag.