Welkom bij a.s.r.

Wij gebruiken technieken in de site die niet worden ondersteund door jouw browser. Wij ondersteunen wel alle laatste versies van Chrome, Safari, Firefox en Internet Explorer.

Pensioen en ontslag

In de meeste pensioenregelingen wordt standaard een ouderdomspensioen en partnerpensioen opgebouwd. Heb je geen partner? Of heeft je partner zelf een goede pensioenregeling? Dan kun je ervoor kiezen om het partnerpensioen of een deel van het partnerpensioen uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Is er geen of weinig partnerpensioen geregeld als je komt te overlijden na je pensioendatum? Of stopt het partnerpensioen als je uit dienst gaat bij je werkgever? Dan kun je je ouderdomspensioen juist uitruilen voor (extra) partnerpensioen.

Je ouderdomspensioen

Als je uit dienst gaat, behoud je de tot dat moment opgebouwde pensioenaanspraken. Je opgebouwde pensioen blijft bij ons staan. Bouw je pensioen op in een pensioenregeling met beleggingen? Dan blijft je opgebouwde pensioen bij a.s.r. belegd.

Je partnerpensioen

Afhankelijk van je pensioenregeling kun je een partnerpensioen met waardeopbouw hebben of een partnerpensioen op risicobasis. Bij een partnerpensioen met waardeopbouw blijft het partnerpensioen dat je tot dan toe hebt opgebouwd beschikbaar. Dit kan wel een lager partnerpensioen zijn dan het partnerpensioen tijdens je dienstverband. Kijk voor een indicatie van dit pensioen op mijnpensioenoverzicht.nl of op je Uniform Pensioenoverzicht.

Partnerpensioen op risicobasis

Is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd? Dan stopt de verzekering als je uit dienst treedt. Dit betekent dat als je overlijdt nadat je uit dienst bent getreden, maar vóór je pensioendatum, je eventuele nabestaanden geen partner- of wezenpensioenuitkering krijgen. Om dit te voorkomen kun je als je stopt met werken een deel van je opgebouwde ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen. Dit partnerpensioen keren we dan aan je partner uit als je overlijdt vóór je pensioendatum. Als je uit dienst gaat, ontvang je hierover meer informatie. De mogelijkheden van uitruil staan uitgebreid beschreven in het pensioenreglement.

Werkloosheidsuitkering

Krijg je een ww-uitkering nadat je dienstverband is beëindigd en is er geen sprake van partnerpensioen met waardeopbouw? Dan blijf je zolang je een ww-uitkering ontvangt verzekerd van partnerpensioen. Als je overlijdt, krijgt je partner wel minder partnerpensioen dan toen je nog in dienst was. De hoogte hiervan hangt af van het aantal jaren dat je in dienst bent geweest. Ook wordt rekening gehouden met partnerpensioen dat eventueel door uitruil is verkregen.

Nieuwe werkgever

Heb je een nieuwe werkgever? Dan is er in de meeste gevallen vanaf dat moment weer een partnerpensioen verzekerd. Maar daarbij tellen de jaren dat je bij een vorige werkgever hebt gewerkt vaak niet mee in de berekening van het partnerpensioen. Daardoor kan het partnerpensioen lager zijn dan bij je vorige werkgever. Mogelijk biedt je werkgever een aanvullende partnerpensioenverzekering of wil je zelf een aanvullende overlijdensrisicoverzekering afsluiten. 

Waardeoverdracht

Heb je een nieuwe baan gevonden en wordt je opgenomen in de pensioenregeling bij je nieuwe werkgever? Dan kun je het pensioen dat je hebt opgebouwd bij je oude werkgever ook meenemen naar de pensioenregeling van je nieuwe werkgever. Dit laatste heet waardeoverdracht. Lees meer over waardeoverdracht.

Als je arbeidsongeschikt wordt

Heeft je werkgever premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid voor je verzekerd? Dan stopt deze als je uit dienst gaat. Er wordt immers geen premie meer betaald die we bij arbeidsongeschiktheid voor onze rekening kunnen nemen. Ben je ziek als je uit dienst gaat? Dan is het mogelijk dat we toch (een deel) van de oude premie overnemen zodra je een WIA-uitkering (Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen) ontvangt. 

Ben je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geworden vóórdat je uit dienst trad? En hebben we (een deel van) de premie voor de opbouw van je pensioen overgenomen? Dan gaat de opbouw van je pensioen door voor het deel dat wij hebben overgenomen. Voor dit deel blijft ook het eventuele partner- of wezenpensioen verzekerd.

Heb je nog vragen?

Dan kun je altijd contact met ons opnemen. Bellen kan op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur op (030) 257 42 66. Je kunt ook ons contactformulier invullen. Wij helpen je graag.