Welkom bij a.s.r.

Wij gebruiken technieken in de site die niet worden ondersteund door jouw browser. Wij ondersteunen wel alle laatste versies van Chrome, Safari, Firefox en Internet Explorer.

Waardeoverdracht

Heb je een andere baan? Dan ga je waarschijnlijk pensioen opbouwen bij je nieuwe werkgever. Heb je bij jouw vorige werkgever(s) ook pensioen opgebouwd? Dan kun je een keuze maken. Laat je jouw opgebouwde pensioen in de pensioenregeling van je oude werkgever(s) staan? Of neem je de waarde van jouw pensioen mee naar de pensioenregeling van je nieuwe werkgever? Dit laatste heet waardeoverdracht.

Zinvol of niet zinvol?

Waardeoverdracht is niet altijd verstandig. Kort samengevat is het zinvol als de pensioenregeling van je huidige werkgever vergelijkbaar of beter is dan die van je oude werkgever. Maar wanneer is dat zo? Dat hangt af van je persoonlijke situatie, je voorkeuren en de verschillende onderdelen van beide pensioenregelingen. Bekijk in ieder geval deze onderwerpen als je waardeoverdracht overweegt:
 • Het soort pensioenregeling

  Vergelijk het soort pensioenregeling van je oude werkgever met je pensioenregeling van je nieuwe werkgever en bekijk welke het beste past bij jouw situatie en wensen. Heeft je oude pensioenregeling bijvoorbeeld een gegarandeerde uitkering en heeft je nieuwe pensioenregeling dat niet? Dan moet je voor jezelf de afweging maken of je de opgebouwde waarde wilt omzetten naar je nieuwe regeling. Realiseer je wel dat de hoogte van je pensioen minder zeker is als je belegt dan bij een gegarandeerde uitkering. Bij een tegenvallend rendement bouw je mogelijk minder en bij een positief rendement mogelijk meer pensioen op.

 • Je keuzemogelijkheden

  Vergelijk de keuzemogelijkheden van beide pensioenregelingen. Biedt de pensioenregeling van je nieuwe werkgever meer keuzemogelijkheden die voor jou belangrijk zijn? Dan kan een waardeoverdracht interessant zijn. Het kan wel zijn dat bepaalde keuzes die je kunt maken in je nieuwe regeling niet van toepassing zijn op het pensioen dat overkomt uit waardeoverdracht. Vraag dit na bij je nieuwe werkgever.

 • Koopkracht

  Sommige pensioenregelingen kennen een ‘toeslagverlening’. Dit betekent dat het pensioen kan worden verhoogd om je koopkracht hetzelfde te houden. Als er geen toeslagverlening is, kan je pensioen minder waard worden doordat de prijzen stijgen. Daarom is het belangrijk de toeslagverlening van je oude en nieuwe pensioenregeling met elkaar te vergelijken en te bekijken welke toeslagverlening het best voor je opgebouwde pensioen is. Let er daarbij ook op dat je opgebouwde pensioen bij je oude werkgever mogelijk een andere toeslagverlening heeft omdat je uit dienst bent gegaan. Je moet dus wel de juiste toeslagverleningen met elkaar vergelijken. 

 • Nabestaandenpensioen

  Het wisselen van pensioenregeling kan vervelende gevolgen hebben voor de hoogte van het nabestaandenpensioen voor je eventuele partner of kinderen. Bekijk dus altijd in hoeverre waardeoverdracht naar je nieuwe pensioenregeling ervoor zorgt dat de hoogte van het nabestaandenpensioen verandert.

 • Gemak: kleine pensioen samenvoegen

  Heb je één of meerdere kleine pensioenen bij verschillende maatschappijen? Dan kun je die kleine pensioenen mogelijk afkopen. In sommige gevallen is het echter gunstiger om niet af te (laten) kopen, maar te kiezen voor samenvoegen door waardeoverdracht. Ook kan het voor het overzicht handig zijn om ze samen te voegen. Je hebt dan namelijk nog maar met één pensioenuitvoerder te maken. 

Met de pensioenvergelijker kun je verschillende pensioenregelingen met elkaar vergelijken. Schakel bij twijfel altijd een pensioenadviseur in.

Wat kost het?

Als werknemer heb je recht op waardeoverdracht. Hier rekenen we geen kosten voor. Schakel je iemand in voor advies? Dan betaal je mogelijk advieskosten. Vraag hiernaar bij je adviseur.

Zo werkt waardeoverdracht bij a.s.r.


Je werkgever heeft de pensioenregeling ondergebracht bij een pensioenuitvoerder. Dat kan bijvoorbeeld a.s.r. zijn. Kies je voor waardeoverdracht? Dan maken de pensioenuitvoerders van je oude en nieuwe werkgever allebei een berekening:

 • Je oude pensioenuitvoerder maakt een overzicht van je pensioen dat je tot dan toe hebt opgebouwd en bepaalt hiervan de waarde.
 • Je nieuwe pensioenuitvoerder berekent hoeveel pensioen je met die waarde kunt krijgen in je nieuwe pensioenregeling.
 • Je ontvangt een opgave zodat je het pensioen bij beide pensioenuitvoerders met elkaar kunt vergelijken. Daarna maak je een keuze.

Je kunt dit doen voor alle werkgevers waar je pensioen hebt opgebouwd. Voor elke pensioenregeling waaraan je ooit hebt deelgenomen, moet je bij je nieuwe werkgever een aparte aanvraag indienen.

Let op: heb je een beschikbare premieregeling waarin wordt belegd? Dan is de genoemde waarde van je opgebouwde pensioen een indicatie. De exacte waarde kunnen we namelijk pas bepalen op het moment van overdragen. De waarde kan in de tussentijd nog veranderen door laatste koerswijzigingen van beleggingsfondsen.

Hoe vraag je een waardeoverdracht bij ons aan? 

Wil je jouw pensioen van je oude werkgever overdragen naar je pensioenregeling bij a.s.r.? Dan doorloop je de volgende stappen:

Wanneer kun je een waardeoverdracht aanvragen?

Heb je na 1 januari 2015 een nieuwe baan gekregen en doe je mee aan een nieuwe pensioenregeling? Dan kun je op elk moment een waardeoverdracht aanvragen.

Ben je al vóór 1 januari 2015 in dienst bij je huidige werkgever? Dan had je aanvraag binnen zes maanden nadat je in dienst ging bij ons binnen moeten zijn. Doe je dit later? Of wil je een waardeoverdracht van pensioen dat je hebt opgebouwd bij een dienstverband dat voor 8 juli 1994 is beëindigd? Dan ben je voor waardeoverdracht afhankelijk van het akkoord van 4 partijen:

 1. Je vorige werkgever
 2. Je vorige pensioenuitvoerder
 3. Je nieuwe werkgever
 4. Je nieuwe pensioenuitvoerder (a.s.r.)

Gaat één van hen niet akkoord? Dan blijft het opgebouwde pensioen bij je vorige pensioenuitvoerder. Bij elke keer dat je van baan veranderd, kun je weer waardeoverdracht doen.

Let op: ook in sommige andere gevallen moet de oude of nieuwe werkgever akkoord gaan met waardeoverdracht. Het kan namelijk zijn dat de oude of de nieuwe werkgever moet bijbetalen. Overschrijdt deze bijbetaling een bepaalde grens? Dan mag de werkgever kiezen of hij wel of niet akkoord gaat met de waardeoverdracht.

Laat je adviseren door een onafhankelijk adviseur

Of een bepaalde keuze in jouw specifieke situatie verstandig is, is vaak moeilijk te bepalen. Wil je hulp bij het maken van je keuze? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur. Hij kan jou op maat advies geven. Bespreek wel vooraf met je adviseur wat de kosten voor het advies zijn en wat eventuele bijkomende service precies inhoudt.

Heb je nog vragen?

Dan kun je altijd contact met ons opnemen. Bellen kan op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur op (030) 257 42 66. Je kunt ook ons contactformulier invullen. Wij helpen je graag.