10 x duurzaam bij a.s.r.

17 november 2020

a.s.r. is opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index. Dat betekent dat we behoren tot de 10% best presterende verzekeraars wereldwijd op het gebied van duurzaamheid. We behaalden een score van 81 van de 100 punten. Daar zijn we best trots op! We geven je 10 x (en een bonuspuntje) duurzaam bij a.s.r.

1. Toekomststoel

Bij a.s.r. heeft de toekomst via de Toekomststoel letterlijk een plek aan de vergadertafel. Niet om op te gaan zitten, want deze stoel blijft altijd leeg. Daarmee geven we de toekomst een stem, want bij a.s.r. vinden we het belangrijk om de toekomst mee te wegen in de beslissingen van vandaag. Wist je trouwens dat de Toekomststoel een initiatief is van collega Lizzy Butink, samen met 3 collega’s uit de sector én met oud-politicus en schrijver Jan Terlouw?

2. Duurzaam beleggingsbeleid

Bij a.s.r. vinden we dat beleggingen moeten bijdragen aan een betere wereld en het terugdringen van CO2-uitstoot. En dat geldt voor al onze beleggingen en voor al onze verzekeringen. Of je nou een woonhuisverzekering, een zorgverzekering, een pensioenvoorziening of een hypotheek bij ons hebt, alle premies worden duurzaam belegd. Zo willen we Nederland verzekeren van een duurzame toekomst. Voor de huidige generatie en voor de generaties na ons. Niet voor niets hebben we de hoogste positie in de Eerlijke Verzekeringswijzer

3. Duurzaam vastgoed

We investeren bij a.s.r. in vastgoed waarin retailers, bedrijven, agrariërs en huishoudens nu en in de toekomst willen werken, winkelen of wonen. We beleggen al meer dan 125 jaar met eeuwigheidswaarde en daardoor is duurzaamheid automatisch een belangrijke factor in onze projecten. De afgelopen 3 jaar zijn circa 1.000 woningen verduurzaamd naar energielabel A(+) en wordt er volop geïnvesteerd in het duurzaam opwekken van energie op locatie. De afgelopen jaren werden al 4.000 zonnepanelen op bestaande woningen en kantoren gelegd. Ook investeren we in duurzame nieuwbouw. Denk aan het project Wonderwoods in Utrecht. Het gebouw met groen op de gevel wordt een plek met heel veel groen waar mensen kunnen wonen en werken.

4. Verduurzamingshypotheek

Vaak wordt bij het afsluiten van een hypotheek vergeten om een energiebespaarbudget te regelen. Daarom biedt a.s.r. de Verduurzamingshypotheek standaard aan bij een a.s.r. hypotheek. Zo willen we voor onze klanten drempels verlagen om hun huis te verduurzamen en hanteren we voor deze hypotheek een extra lage rente. Het geld staat 2 jaar klaar en over geld dat niet wordt gebruikt, hoeft de klant geen rente te betalen.

5. Duurzaam schadeherstel

Bij schade kunnen klanten ervoor kiezen deze te laten herstellen door een bedrijf met een Groengedaan! keurmerk. Deze schadeherstellers herstellen de schade natuurlijk zo snel mogelijk,  maar ze helpen ook het milieu en de maatschappij op de langere termijn. Bij schade door een lekkage wordt bijvoorbeeld niet de hele houten vloer vervangen, maar alleen die delen die beschadigd zijn. Dat is een vorm van duurzaam schadeherstel: dat je niet alles wat niet kapot is ook vervangt.

6. Duurzame inzetbaarheid medewerkers

Duurzame inzetbaarheid houdt in dat medewerkers zo goed mogelijk, zo lang mogelijk en zo vitaal mogelijk deel uitmaken van de arbeidsmarkt. Om de vitaliteit van onze medewerkers te stimuleren, kunnen medewerkers gebruik maken van het bewegingsprogramma a.s.r. Vitality en organiseren wij verschillende activiteiten zoals de jaarlijkse Traploopweek.

7. . Duurzaam reizen

Bij a.s.r. is er al jaren aandacht voor duurzame mobiliteit. Naast een fietsplan voor de medewerkers kun je makkelijk een leenfiets van Donkey Republic of een OV-fiets pakken. De fietsen staan gestald voor ons hoofdkantoor. We denken daarnaast mee over het Fietspad van de Toekomst, een regionale snelfietsroute tussen Utrecht en Veenendaal. Ook vinden we het belangrijk om medewerkers te stimuleren elektrisch te gaan rijden. Opladen van de accu kan op veel plekken bij ons hoofdkantoor. Ook voor onze gasten zijn er voldoende laadpalen. Voor een afspraak binnen Utrecht zijn elektrische fietsen en voor buiten Utrecht elektrische auto’s van Amber te leen. Tot slot is a.s.r. lid van Anders Reizen, de coalitie van inmiddels meer dan veertig grote bedrijven die zich hebben gecommitteerd om de CO2-uitstoot van zakelijk reizen te halveren in 2030 ten opzichte van 2016. 

8. Financiële zelfredzaamheid

Binnen ons duurzaamheidsbeleid hebben we uiteraard ook oog voor wat er in de maatschappij speelt. a.s.r. zet zich in voor klanten die hun rekeningen slecht of niet kunnen betalen. Dit doen we door ze proactief te helpen een oplossing te vinden voor hun problemen. We hebben samen met andere grote bedrijven het ethisch manifest getekend. Samen met Nationale Nederlanden en Aegon doet a.s.r. mee aan een pilot met Geldfit.nl. Hier naartoe kan a.s.r. klanten en niet-klanten met betalingsproblemen doorverwijzen voor passende hulp.

9. Duurzaam bos

Al sinds 2016 is a.s.r. partner van Trees for All. Onze CO2-uitstoot compenseren we met het planten van bomen via Trees for All. Onze klanten doen ook mee door producten bij ons af te sluiten of over te stappen op digitale post. Zo kunnen we samen bijdragen aan onze ambitie tot het verminderen van negatieve impact op het milieu. En laten we bossen in Nederland, Zuid-Amerika en Afrika groeien. Er komt zelfs een heus a.s.r.-bos in Limburg.

10. Duurzame bedrijfsvoering

Bij a.s.r. gaan we efficiënt om met drinkwater, zijn we bewust bezig met afval- en energiereductie en spannen we ons in voor het verduurzamen van mobiliteit en het verlagen van CO2-emissies. Toen we enkele jaren geleden toe waren aan een nieuw pand, hebben we bewust gekozen om duurzaam te renoveren in plaats van een nieuw pand neer te zetten. Zo werd ons gebouw maar liefst 50% zuiniger. We vangen warmte en koude op, hebben 1.200 zonnepanelen op het dak en hebben de tuin zo ingericht dat het de lokale biodiversiteit ondersteunt. En sinds een jaar zijn we van het gas af.

Bonus - Green Recovery Statement

a.s.r. ondertekende in juni de Green Recovery Statement, een door inmiddels bijna 300 bedrijven ondertekend pleidooi voor een duurzaam herstel van de economie na de coronacrisis. Onze CEO Jos Baeten hierover: 'COVID-19 heeft de wereld ontwricht en de kwetsbaarheden van onze huidige economie en samenleving blootgelegd. Met de Green Recovery Statement kijken we naar de toekomst, naar herstel. Als bedrijfsleven nemen we hierin verantwoordelijkheid en maken keuzes om te bouwen aan een duurzaam én inclusief Nederland, een Nederland met een houdbare economie en een samenleving waar iedereen meetelt en de vrijheid voelt om mee te mogen doen.'

Christel van Capelleveen

Meer verhalen over Duurzaamheid