Home Blogs van a.s.r. 'Iedere letselschade is anders'

'Iedere letselschade is anders en ieder slachtoffer is anders'

04 juli 2018
Astrid Ales is sr. letselschaderegelaar bij a.s.r. Samen met 50 collega’s doet zij mee aan de nieuwste a.s.r.-commercial met Sticks over Mensenwerk. Als letselschaderegelaar bezoekt Astrid met name slachtoffers van ongelukken die veroorzaakt zijn door a.s.r.-verzekerden. Ze streeft er altijd naar een zaak zo af te handelen, dat het slachtoffer verder kan met zijn of haar leven. Het slachtoffer staat daarbij centraal.

Op bezoek

Om onder meer een goed beeld te krijgen van de woon- en gezinssituatie gaat Astrid graag bij het slachtoffer thuis langs. Het is belangrijk om het slachtoffer zelf te zien en te spreken en te inventariseren welke specifieke hulp als gevolg van het ongeval nodig is.

Tijdens het eerste bezoek wordt het ongeval, het letsel en de schade die als gevolg daarvan optreedt besproken en wordt ook bekeken wat a.s.r. voor het slachtoffer kan betekenen. “Ieder slachtoffer is anders en beleeft zijn letsel ook anders, geen zaak is hetzelfde. Het is daarbij belangrijk goed te luisteren naar het slachtoffer.” Vaak is er tijdens het bezoek aan het slachtoffer ook een belangenbehartiger aanwezig. Die heeft dan meestal al van tevoren aan het slachtoffer uitgelegd hoe de letselschadebehandeling kan verlopen.

Wat is er nodig?

Astrid: “Als we op huisbezoek gaan, kijken we ook wat er nodig is. Is er bijvoorbeeld een tuin van meters diep die niet meer zelf kan worden onderhouden? Moeten de kinderen door het letsel van moeder worden opgevangen? Zo ja, dan moet daar hulp voor komen. Vorig jaar had ik te maken met een ongeval waarbij iemand een dwarslaesie had opgelopen. Die persoon kon vanwege zijn rolstoel niet meer terug naar zijn eigen huis, want de rolstoel paste niet door de voordeur. Na goed overleg is er toen voor gezorgd dat er een ander huis kon worden gekocht.

Na het bezoek

Na het bezoek maakt Astrid een verslag dat zij naar de a.s.r. letselschadebehandelaar, het slachtoffer zelf of naar zijn/haar belangenbehartiger stuurt. Ze overlegt dan of er nog eventuele deskundigen ingeschakeld moeten worden, zoals bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige. Een arbeidsdeskundige helpt het slachtoffer met de problemen die in de werksituatie zijn ontstaan als gevolg van het letsel. “Als letselschaderegelaar moet je rekening houden met wat voor deze specifieke persoon in deze specifieke situatie nodig is. Waar de een bijvoorbeeld graag professionele psychologische begeleiding krijgt om het ongeval te verwerken wil de ander juist graag de problemen met zijn naasten bespreken en verwerken. Het is mooi om samen tot oplossingen te komen waardoor een slachtoffer zijn leven weer kan oppakken.
Het andere bewijs
Christel van Capelleveen
'Iedere letselschade is anders'

Meer verhalen over Het andere bewijs