Nauw aan het hart

05 april 2017

Dat er elke dag meer dan 100 mensen overlijden aan hart- en vaatziekten is misschien meer dan je zou verwachten. Zorgwekkend is dat het aantal alleen maar toeneemt. Deze week vraagt de Hartstichting aandacht om te collecteren voor hart- en vaatziekten. Onderzoek naar deze ziekten wordt voornamelijk alleen bij mannen gedaan, maar is nog steeds doodsoorzaak nummer 1 bij Nederlandse vrouwen.

De Hartstocht

Vorig jaar organiseerde Ditzo, het kleine broertje van a.s.r. de Hartstocht, een estafette om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. Met de estafette werd ruim 3 ton opgehaald voor het UMC om meer onderzoek te doen naar het vrouwenhart.

Het onderzoek

Onderzoekster Hester den Ruijter van het UMC Utrecht wil dat er een medicijn komt tegen hartfalen. Hester zet zich samen met haar team al jaren in op het gebied van hartonderzoek bij vrouwen. Met de opbrengst van de Hartstocht is het team nu in staat om uitgebreide testen te doen.

Hester den Ruijter

‘De helft van de vrouwen bij wie hartfalen wordt geconstateerd, is binnen vijf jaar dood. Dit is een serieus probleem. Dit zogenaamde diastolisch hartfalen komt nu eenmaal veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Uitgangspunt voor het onderzoek is om in een vroeg stadium de diagnose hartfalen bij vrouwen te kunnen vaststellen. Het is een ziektebeeld waar ook veel andere dingen bij voorkomen, zoals hoge bloeddruk en diabetes. En daar willen we een test voor ontwikkelen, om te kijken hoe het staat met de kleine bloedvaatjes van het hart.’.

Medicijn?

Hester legt uit dat ze pas afgelopen september konden starten met het onderzoek, omdat ze lang hebben moeten wachten op medisch ethische toestemming. Inmiddels hebben ze zo’n 80 mensen kunnen onderzoeken. “Het doel is om 1200 mensen in twee jaar tijd te kunnen vragen voor onderzoek en dan kunnen we – wie weet – die test voor vrouwen ontwikkelen.”Het uiteindelijke doel is een medicijn te ontwikkelen tegen hartfalen, maar de realiteit is hard. Er is meer geld nodig voor onderzoek. Dat wordt een kwestie van een lange adem.

a.s.r.
Nathalie van den Bor

Meer verhalen over a.s.r.