Het bouwdepot van de WelThuis hypotheek

Een extra kamer nodig vanwege gezinsuitbreiding of een nieuwe keuken? Uit het bouwdepot betaal je jouw verbouwing of de bouw van je nieuwe huis. Je kosten declareer je eenvoudig via je MijnHypotheek-omgeving.

Hoe werkt het?

  • Voor het financieren van een nieuwbouwhuis of een verbouwing kun je een hypotheek afsluiten.
  • Uit dit bouwdepot betaal je de rekeningen van je aannemer en andere kosten van de verbouwing.
  • Je kunt je rekeningen en kosten eenvoudig via je MijnHypotheek-omgeving uploaden en naar ons toesturen. 
  • Het actuele saldo van je Bouwdepot vind je in je MijnHypotheek-omgeving.

Looptijd van je bouwdepot

De looptijd van je bouwdepot is maximaal 12 maanden bij een bestaand huis en 24 maanden bij nieuwbouw. Ongeveer 2 maanden voor de einddatum van je bouwdepot ontvang je een bericht. Je kunt dan online via je MijnHypotheek account een verzoek indienen om je bouwdepot eenmalig met 6 maanden te verlengen, of een mail sturen naar hypothekenbeheer@asr.nl.

Let op: Wil je hier geen gebruik van maken? Dan beëindigen we je bouwdepot op de einddatum en lossen we het resterende geldbedrag af op je hypotheek.

Rentevergoeding op je bouwdepot

Over het geld op je bouwdepot krijg je een rentevergoeding. Deze rentevergoeding is 1% lager dan de rente die je gemiddeld betaalt op je hypotheek. Een actueel overzicht van het saldo van je bouwdepot vind je in je MijnHypotheek-omgeving. Hier zie je ook hoeveel rente we hebben bijgeschreven.

Nieuwbouw: hypotheekrente uit je bouwdepot

Bij nieuwbouw kun je onder voorwaarden de hypotheekrente uit je bouwdepot laten betalen. Heb je hiervoor gekozen? Dan verwerken we de rentebetaling automatisch. Het meefinancieren van de hypotheekrente heeft wel fiscale gevolgen. De rente over de meegefinancierde hypotheekrente is niet aftrekbaar. Is het deel van het bouwdepot dat bestemd is voor financiering van de hypotheekrente volledig uitbetaald? Dan betaal je de hypotheekrente zelf.

Declaratie uit je bouwdepot

Je kunt je rekeningen en kosten van je verbouwing eenvoudig via je MijnHypotheek-omgeving uploaden en naar ons toesturen. We vragen je om op elke rekening 'akkoord met uitbetaling' en een handtekening of paraaf te zetten.  

Hebben wij de ingediende rekeningen gecontroleerd en goedgekeurd? Dan maken wij het bedrag bij verbouw over naar het rekeningnummer waarvan we ook het maandbedrag voor je hypotheek incasseren. Bij nieuwbouw kun je kiezen of we het bedrag op jouw rekeningnummer storten, of het direct overmaken naar de aannemer. Dit duurt bij elkaar ongeveer 5 werkdagen. Op je MijnHypotheek-omgeving zie je een overzicht van je saldo en alle betaalde facturen.

Buitenlandse betalingen

Werk je samen met een buitenlandse aannemer met een buitenlandse bankrekening? Dan kunnen we ze helaas niet zelf betalen. In dat geval maken wij het bedrag over op jouw rekening. Je kunt dan zelf voor de verdere betaling zorgen.

Is de bouw of je verbouwing klaar?

Dan kun je dit aangeven via MijnHypotheek. Aan de hand van de verbouwingsspecificatie controleren we dan of we alle facturen ontvangen en betaald hebben. Staat er nog een bedrag op je bouwdepot? Dan gebruiken we dit als extra aflossing op je lening. Hiervoor betaal je geen kosten. Je kunt zelf aangeven op welk leningdeel je wilt aflossen.

Bij een nieuwbouwwoning

Stuur bij oplevering van een nieuwbouwwoning zo snel mogelijk de opleveringsrekening naar ons toe. Wij hebben namelijk 5 werkdagen nodig om deze aan de aannemer te betalen. Als de opleveringsrekening niet op tijd wordt betaald, loop je het risico dat je de sleutel van je nieuwbouwwoning niet krijgt.

Extra info & downloads