Samen het verschil maken met duurzame keuzes: nu, later en altijd

Er valt steeds meer te kiezen in ons leven. En er lijkt ook steeds meer van die keuzes af te hangen. Zijn de juiste keuzes voor nu wel de juiste keuzes voor later? Kies je voor jezelf of voor het klimaat? Of kan het ook allebei? Bij a.s.r. denken we van wel. Want kies je bijvoorbeeld nu voor isolatie van je huis om energie te besparen, dan kies je ook gelijk iets goeds voor de planeet.

In het grote geheel lijkt zo’n persoonlijke bespaarkeuze misschien iets heel kleins. Toch kunnen heel veel van deze ‘kleine’ keuzes samen een groot verschil maken. Jijzelf zult vooral merken dat je energieverbruik op de korte termijn daalt en dat je daarmee op de langere termijn geld bespaart. Maar ook op de wereld om ons heen kan jouw keuze op de langere termijn een positieve impact hebben. Bij a.s.r. geloven we in de gebundelde kracht van heel veel van dit soort duurzame keuzes.

Aan de andere kant snappen we ook dat iedereen zijn eigen prioriteiten heeft. En dat je niet bij alles tientallen jaren vooruitdenkt. Daarom helpen we je graag, met diensten en producten die niet alleen nú goed zijn voor jou, maar ook op de lange termijn. En die altijd ontwikkeld zijn met toekomstige generaties in gedachten.

Zo dragen we met duurzame keuzes bij aan een betere samenleving:
Inspiratie voor een duurzame levensstijl
We beleggen voor volgende generaties

Onze klanten betalen premie voor hun auto-, inboedel- of zorgverzekering, pensioenvoorziening. Een deel van deze premies wordt belegd. Dit doen we volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Onder andere de tabaks- en gokindustrie sluiten we hierbij uit en we zetten extra in op beleggingen die CO₂-uitstoot verminderen. Zo willen we bijdragen aan een duurzame toekomst voor Nederland.

We bieden hulp bij het verduurzamen van je woning

We helpen klanten bij het verduurzamen van hun huis. Dat doen we door onze Verduurzamingshypotheek standaard aan te bieden bij een a.s.r.-hypotheek. Daarmee verlagen we de drempel om energiebesparende maatregelen te nemen, door de mogelijkheid te bieden om bepaalde energiebesparende maatregelen mee te financieren. Ook geven we met het platform Duurzaam Wonen tips om naast energiebesparende maatregelen ook op andere manieren je huis en tuin te verduurzamen.

En wist je dat je bij ons ook een Tiny House en veel duurzame bouwaarden kunt verzekeren zoals houtbouw en circulaire bouwsystemen? En dat groene daken, warmtepompen en zonnepanelen bij a.s.r. standaard zijn meeverzekerd in de nieuwe woonhuisverzekering?

En bij de woonhuisverzekering kies je bovendien voor de optie ‘extra verduurzamen na schade’ die voorziet in een extra vergoeding tot maximaal 10% van de schade voor het nemen van verduurzamende maatregelen aan het woonhuis.

We stimuleren duurzaam schadeherstel

Onderzoeksbureau CE Delft onderzocht voor ons de klimaatimpact van repareren ten opzichte van vervangen. Repareren van schade blijkt 3 tot 6 keer minder belastend voor de aarde dan vervangen. Daarom kunnen onze klanten bij schade kiezen om deze te laten repareren in plaats van vervangen. Dat noemen we duurzaam schadeherstel. Wij beoordelen de duurzaam herstellers in ons netwerk op hoe duurzaam zij werken, bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame en tweedehands materialen en het verlagen van de hoeveelheid afval. Ook kunnen onze klanten er bij herstel van schade voor kiezen om meteen op eigen kosten hun huis extra te laten verduurzamen door de duurzaam hersteller, als die er toch al is om de schade te repareren.

We dragen bij aan een duurzame leefomgeving

Bij a.s.r. investeren we ook in vastgoed en ook hierbij speelt duurzaamheid een grote rol. Aan nieuwbouw stellen we hoge eisen. Een voorbeeld is het nieuwbouwproject Wonderwoods, een pand in Utrecht waar een verticaal bos op de gevel komt. Duurzaamheid komt ook terug bij landbouwgrond en landgoederen die we beheren. Hier doen we aan duurzaam bodem- en bosbeheer. Op Landgoed De Groote Scheere is recent een klimaatbos aangelegd. De in totaal 12.000 nieuwe bomen die hier geplant zijn zorgen niet alleen voor CO₂- opslag, maar verbeteren ook ons ecosysteem.

We investeren in duurzame energiebronnen

Voor een duurzame toekomst investeert a.s.r. ook in duurzame energiebronnen als wind- en zonneparken. De komende jaren zullen we nog meer gaan investeren in deze ‘renewables’. Daarnaast hebben we ons gecommitteerd om onze huidige beleggingen in fossiele brandstoffen geleidelijk af te bouwen naar nul. Hiermee vergroten we ons aandeel in duurzame energieprojecten en kunnen we de CO₂ -uitstoot in onze beleggingen verder terugdringen.

Ook proberen we door middel van onze Sustainability Desk bij Schade nieuwe technieken op het gebied van duurzame energiebronnen en bedrijven waar mogelijk verzekerbaar te maken. En ook in onze verzekeringsportefeuille streven we naar een emissievrije verzekeringsportefeuille in 2050. Dat proberen we te bereiken door bijvoorbeeld onze zakelijke klanten de ondersteuning van Klimaatroute aan te bieden tegen gereduceerd tarief.

Voor ondernemers heeft Klimaatroute de Quickscan ontwikkeld. Met de Quickscan maakt Klimaatroute voor de ondernemer inzichtelijk welke gebouw-gebonden energiebesparingen mogelijk zouden zijn en hoe bewuster kan worden omgegaan met het energieverbruik binnen de bedrijfsvoering. Bovendien kan Klimaatroute een jaar lang begeleiding geven bij het doorvoeren van verbeteringen en oplossingen, bijvoorbeeld door het aanvragen van offertes, subsidies en vergunningen.

We ondersteunen klimaat-slim boeren

a.s.r. heeft ook landelijk vastgoed en samen met de agrariërs kijken we welke mogelijkheden er zijn om hun CO₂-footprint te verminderen en de biodiversiteit in en boven de grond te verbeteren. Om hen te stimuleren deze duurzame maatregelen toe te passen, geven we bij toepassing van deze maatregelen 5 tot 10% korting op de pacht. Inmiddels hebben we duizenden hectaren van deze agrariërs van zo’n ‘groene korting’ kunnen voorzien.

We stimuleren de biodiversiteit

In een onderzoek naar biodiversiteit van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) kreeg a.s.r. een pluim voor de uitgebreide strategie op het gebied van biodiversiteit. Zo heeft a.s.r. zich verbonden aan de Finance Biodiversity Pledge. Hiermee hebben we ons gecommitteerd aan een afspraak om uiterlijk in 2024 de positieve en negatieve impact van onze beleggingen op biodiversiteit inzichtelijk te hebben. Ook stimuleren we de biodiversiteit op onze landgoederen waar dit mogelijk is.

Op landgoed De Groote Scheere is bijvoorbeeld 25 hectare kruidenrijk grasland langs watergangen, wandelpaden en landschapselementen ingezaaid. Verder hebben we samen met ASN Bank en Naturalis het onderzoeksprogramma Kennis Natuurlijk! opgericht, dat zich richt op het gezond, natuur-inclusief en klimaatbestendig maken van onze woon-, werk- en leefomgeving door middel van onderzoek dat beschikbaar wordt gesteld aan het publiek, zodat iedereen deze kennis kan gebruiken om natuur-inclusieve maatregelen te nemen.

We ondersteunen werkgevers met duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Als maatschappelijk betrokken verzekeraar stimuleren we niet alleen duurzaam ondernemerschap, maar willen we graag een bijdrage leveren aan het gezonder en fitter maken van Nederland. Samen met adviseurs ondersteunen we werkgevers bij het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Hiervoor bieden we onder meer opleidingen, preventieve diensten, uitgebreide begeleiding en ondersteuning bij re-integratie. Ook zetten we ook het bewegingsprogramma a.s.r. Vitality in. Via een app beloont a.s.r. Vitality werknemers zodra zij meer bewegen.

Daarnaast heeft a.s.r. de eMood® ontwikkeld, een tool die de het werkgeluk, de productiviteit en de vitaliteit op de werkvloer meet. Maar ook op het gebied van hulp aan werkgevers, werknemers en ondernemers bij uitval. Wij kijken wat iemand écht nodig heeft om de draad weer op te pakken. Er staat een team van specialisten klaar om deskundige te adviseren, ongeacht de oorzaak waardoor iemand arbeidsongeschikt is geworden. Wij doen ons best om deze persoon te re-integreren. Zelfs bij blijvend letsel als gevolg van een ongeval zetten we in op duurzame inzetbaarheid zodat deze persoon weer kan deelnemen aan de samenleving.

We zetten ons in voor financiële zelfredzaamheid

a.s.r. zet zich in voor klanten die hun rekeningen slecht of niet kunnen betalen. Samen met andere grote bedrijven hebben we het Ethisch Manifest ondertekend. In dit manifest staat beschreven hoe we op een verantwoorde en respectvolle manier mensen willen helpen hun premie- en hypotheeklasten te betalen wanneer het financieel even moeilijk gaat. Om klanten met schuldzorgen sneller te bereiken en effectieve hulp aan te bieden, heeft a.s.r. zich ook aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR).

Ook zetten a.s.r. medewerkers zich vrijwillig in om mensen met financiële problemen te helpen. Daarnaast bieden we een online platform dat Nederlanders financieel vooruit wil helpen; Ik denk vooruit biedt inspiratie, inzicht en oplossingen voor financiële vraagstukken.

Kortom, a.s.r. is een verzekeraar die door duurzame keuzes aan te bieden het verschil wil maken

Voor nu, later en altijd

{ "dialog": { "homeItemId" : "42fdf1c1-a8f6-43d1-9dec-ce9c9b829900", "urlChat" : "/api/dialog/Chat/", "urlCM": "/api/dialog/Conversation/", "urlCMReporting": "", "tokenApiEndPoint": "/api/token/get", "feedbackDelay": 2000, "feedbackDelayExtended": 60000, "greeting": [ "\u003cspan style=\"background-color: #ffffff; color: #2a292e;\"\u003eGoedenacht, welkom bij a.s.r.\u003c/span\u003e", "\u003cspan style=\"background-color: #ffffff; color: #2a292e;\"\u003eStel ons hieronder je vraag. We helpen je graag verder\u003c/span\u003e" ], "regEx": "^[A-Za-z0-9'`‘’\\xC0-\\xD6\\xD8-\\xF6\\xF8-\\xFF!@#$^&()_+/|€,\\.\\-\\s]{0,200}$", "readMore": "Lees meer", "initInputPlaceholder": "Typ je vraag in een paar woorden", "inputPlaceholder": "Typ je antwoord in een paar woorden", "buttonText": "versturen", "agentDisconnected": "Onze medewerker heeft de chat afgesloten.", "startChat": "Je chat nu met een a.s.r. medewerker", "subjectPrefix": "conversatiestarter", "chatGroupIsOpen": {"BA_C_PIBB":false,"KS_HD_C_MIJNASR":false,"PEN_C_IDV2":false,"SCH_Pcl_C_AVP_ASRNL":false,"SCH_Pcl_C_REIS_ASRNL":false,"SCH_Pac_C_ASRNL":false,"SCH_Pdb_C_ASRNL":false,"SCH_Pcl_C_VERKEER_ASRNL":false,"SCH_Pcl_C_BRAND_ASRNL":false,"ZO_C_DAV_SERVICE":false}, "occupiedMessage": "Oeps, al onze medewerkers zijn in gesprek. Een moment geduld alsjeblieft", "promptTitle": "Chat sluiten?", "promptText": "Weet je zeker dat je de chat wilt afsluiten?", "Yes": "Ja", "No": "Nee", "chatAvailable": "Chat met ons", "chatOccupied": "De chat is tijdelijk bezet", "chatOff": "De chat is nu gesloten", "subjects": [ { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/verzekering-afsluiten.svg", "title": "Product afsluiten", "chatMessage": "Product afsluiten", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/schade-melden.svg", "title": "Schade melden", "chatMessage": "Schade melden", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/gegevens-wijzigen.svg", "title": "Gegevens wijzigen", "chatMessage": "Gegevens wijzigen", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/fondsen-en-koersen-informatie.svg", "title": "Fondsen en koersen", "chatMessage": "Fondsen en koersen", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/contact.svg", "title": "Contact opnemen", "chatMessage": "Contact opnemen", "variantA": true, "variantB": true } ] } } { "dialogErrorModals": { "firstModal": { "message": "Er is helaas een storing. Onze chatbot loopt vast. Klik op vernieuwen om het nog een keer te proberen. Je gesprek blijft bewaard.", "primaryBtn": { "text": "Vernieuwen" } }, "secondModal": { "message": "Helaas, de storing is er niet mee verholpen. Probeer het later op de dag nog een keer of vul het contactformulier in.", "primaryBtn": { "text": "Naar contactformulier", "href": "/contact" }, "secondaryBtn": { "text": "Melding sluiten" } } } }