Welkom bij a.s.r.

Wij gebruiken technieken in de site die niet worden ondersteund door jouw browser. Wij ondersteunen wel alle laatste versies van Chrome, Safari, Firefox en Internet Explorer.

Home producten Verzekeringen Winstdeling en je levensverzekering van a.s.r

Winstdeling en je levensverzekering van a.s.r

Heb je bij het afsluiten van je levensverzekering winstdeling meeverzekerd? Dan kunnen we bovenop de afgesproken, gegarandeerde uitkering op de einddatum, een extra bedrag uitkeren. Dit bedrag noemen we de winstdeling. De winstdeling is niet gegarandeerd en wordt elk jaar opnieuw bepaald. Er zijn twee vormen van winstdeling: maatschappijwinstdeling en overrentewinstdeling.

 • Wat is maatschappijwinstdeling?

  Bij maatschappijwinstdeling speelt onder andere het resultaat van ASR Levensverzekeringen N.V. een rol.

  Hoe werkt het?

  Voor je levensverzekering betaal je de hele looptijd dezelfde premie. Je premie bestaat uit 3 delen:

  • je spaarpremie om het gegarandeerde kapitaal op te bouwen dat je op de einddatum krijgt
  • een risicopremie voor de overlijdensuitkering die je hebt verzekerd
  • kosten voor de administratie en het beheer van je verzekering

  Voor het vaststellen van je spaarpremie, risicopremie en kosten doen we bepaalde aannames voor de toekomst. Elk jaar kijken we of deze aannames juist zijn geweest. Zijn er binnen ASR Levensverzekeringen N.V.:

  • hogere rendementen gehaald dan het garantierendement van 3% of 4% waarvoor we met jouw verzekering rekenen?
  • minder mensen met een winstdelende verzekering dan verwacht voor de einddatum overleden?
  • lagere kosten gemaakt dan verwacht?

  Dan betalen we deze ‘winst’ voor een deel aan jou (en anderen) terug. Dat noemen we maatschappijwinstdeling.

  Let op: maatschappijwinstdeling komt alleen voor bij oud-AMEV levensverzekeringen.

 • Wat is overrentewinstdeling?

  Bij overrentewinstdeling vergelijken we het jaarlijks gegarandeerd rendement van jouw verzekering met een externe ‘rendementsmaatstaf’. Voorbeelden van rendementsmaatstaven zijn het rendement op staatsleningen of het zogenaamde U-rendement.

  Hoe werkt het?

  Elk jaar stellen we vast of de rendementsmaatstaf na aftrek van kosten hoger is dan het jaarlijks gegarandeerde rendement dat is afgesproken in jouw levensverzekering. Is dit het geval? Dan is er sprake van overrente. Je krijgt dan een aandeel in deze overrentewinst.

Hoe krijg je winstdeling?

Krijg je in een bepaald jaar winstdeling? Dan verhogen we het kapitaal dat we op de einddatum van je verzekering uitkeren met de winst. De winstdeling betalen we dus niet jaarlijks uit, maar voegen we bij je opgebouwde kapitaal.

Waarom valt de winstdeling op dit moment tegen?

Bij winstdeling speelt de hoogte van de marktrente een belangrijke rol. Omdat de marktrente de afgelopen jaren relatief laag was, is ook de winstdeling lager dan verwacht.

Jaarlijkse winstbrief

Wij sturen je jaarlijks een winstbrief met de laatste stand van zaken over je levensverzekering met winstdeling. Het is verstandig om regelmatig te controleren of de afgesproken, gegarandeerde uitkering en het bijgeschreven winstbedrag samen overeenkomen met wat je voor ogen hebt. Is dit niet het geval? Bespreek dan met je adviseur wat je kunt doen.

Meer weten?

Heb je vragen over je bestaande levensverzekering met winstdeling? Neem dan contact op met je adviseur of met ons op (030) 278 02 22. Wij vinden het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent. Weet je niet zeker of je in aanmerking komt voor winstdeling? Bekijk dan de algemene voorwaarden van je levensverzekering.