Training Vitaal in je werk

Inhoud van de training

Achteroverleunen is geen optie, want we gaan concreet aan de slag. Vooral in termen van zelfreflectie: op een andere manier naar jezelf kijken, actief luisteren naar anderen, leren niet voor problemen weg te lopen, maar ze creatief en actief aan te pakken. Nadenken over wat je wel en niet wilt en je bezinnen op een andere verhouding naar de ander. En ook kennismaken met onbekende uitingsvormen en ervaren wat die kunnen opleveren. Het groepsproces versterkt de zelfreflectie en het proces naar zelfinzicht, gericht op vitaal leven en werken. Dit alles gebeurt in een onderlinge sfeer van veiligheid en respect voor elkaars werk- of levenshouding.

Voor wie is de training?

De training is bedoeld voor medewerkers die op zoek zijn naar balans in hun werk en privéleven. Er is geen vooropleiding vereist.

De onderwerpen die aan bod komen

Afhankelijk van de kenmerken en aandachtspunten van de groep, komen in deze training diverse onderwerpen aan bod zoals:

  • Verlangens en blokkades
  • Waarden in werk en loopbaandoelen
  • Energiebronnen en stressoren en hoe hiermee (beter) om te gaan
  • Balans tussen werk en privé
  • Verheldering van de te nemen acties
  • Formuleren van een eigen ontwikkelpad
Duur en studiebelasting

De training bestaat uit 4 dagdelen van 3 uur. Tussen de trainingsdagen ontvang je opdrachten die ongeveer per trainingsdag 3 uur van je tijd kosten.

Kosten van de training

Voor deze training wordt een offerte op maat gemaakt. Neem contact op voor meer informatie.

Resultaat van de training

Na de training ben je je meer bewust van gedragspatronen en het effect hiervan op jezelf en je omgeving. Vanuit de persoonlijke kracht en kwaliteiten herpak je de regie op je werk en je leven.

Samengevat levert deze training dit op:

  • Inzicht in je competenties, talenten en vaardigheden in relatie tot wensen, ambities en drijfveren
  • Inzicht in hoe levensfasen en menstypen keuzes beïnvloeden
  • Inzicht in eigen keuzes en motieven
  • In staat zijn het eigen ontwikkelpad te formuleren

Diploma

Bij aanwezigheid bij alle dagdelen ontvang je een certificaat van deelname.


Vervolgopleiding