Home Blogs van a.s.r. Pensioenakkoord: het belang van goed samenspel [podcastaflevering #1]

Pensioenakkoord: het belang van goed samenspel [podcastaflevering #1]

Duurzame verdienmodellen in het nieuwe pensioenstelsel [podcastserie]
05 juli 2021

De wetgeving voor het nieuwe pensioenakkoord lijkt nu echt door te gaan. En dat biedt kansen, voor de werknemer, de werkgever, de adviseur en de pensioenuitvoerder. In de eerste podcast van de podcastserie ‘duurzame verdienmodellen in het nieuwe pensioenstelsel’ praten Kees Swinkels van Mercer en Corjanne Hageraats van a.s.r. over die kansen. Hoe het nieuwe speelveld en de rolverdeling tussen alle partijen eruitziet én wat de kansen daarin zijn hoor je de eerste podcastaflevering '

Beluister de podcast!

Het pensioenakkoord is een kans voor iedereen.

Hèt moment voor een gesprek over pensioen 

Het pensioenakkoord is regelmatig in de media. Werknemers zullen zich daardoor ook afvragen wat dat voor hun persoonlijke situatie betekent. Dit is dus hèt moment om het gesprek over pensioen aan te gaan. Het gesprek tussen de adviseur en de werkgever over de pensioenregeling en hoe die in het totale arbeidsvoorwaardenpakket zou passen. En vervolgens het gesprek tussen de samenwerkende partijen (adviseur, werkgever en pensioenuitvoerder) om de werknemer inzicht te bieden in de persoonlijke situatie en hem of haar te activeren persoonlijke keuzes te laten maken die daarbij passen.

Gem visual thinking, verdienmodellen duurzaam pensioen, pensioenen

Je hebt slim in verschillende vormen, maar je moet verder kijken dan het gemak van vandaag.

Adviseur, pak je kans!

Kees ziet veel verschillen in de manier waarop adviseurs de werkgevers en werknemers benaderen over dit onderwerp. Maar wie het ‘even snel verwerkt’ alsof het een fiscale wijziging betreft, die mist kansen. Kansen die andere pensioenadviseurs wél pakken door met de werkgever en werknemers opnieuw te bepalen hoe de pensioenregeling eruit zou moeten zien in de toekomst.

Eerst de ondernemingsdoelstellingen
En dan de pensioenregeling invullen

Het opnieuw invullen van de pensioenregeling gaat het beste samen met de werkgever en werknemers. Maar dat zou niet ten koste van de bedrijfsdoelstellingen moeten gaan. Daarvoor waarschuwt Kees in deze podcast en adviseert adviseurs eerst met de werkgever rond de tafel te gaan om de doelstellingen van de werkgever te bepalen.

Het maakt niet uit welke keuze ze maken, als ze maar een bewuste keuze maken!

Met inzicht worden werknemers pensioenbewust
"Het gaat om de juiste communicatie"

Dat werknemers niet ‘pensioenbewust’ zouden zijn, lijkt toch echt een verkeerde aanname. Het gaat om de juiste communicatie, gericht op de doelgroep vertelt Corjanne. Zorgen dat de werknemer begrijpt waarom nu ineens een keuze gemaakt moet worden voor iets dat nog heel ver weg lijkt. En door inzicht te geven waardoor ook de consequentie van die keuze duidelijk wordt. Corjanne en Kees zien daarin een rol voor de pensioenuitvoerder die alle andere partijen faciliteert, zodat ze in samenwerking ervoor zorgen dat de werknemer relevante informatie krijgt en zelf in staat is duurzame keuzes te maken.

Kansen voor een duurzaam verdienmodel

In samenspel tussen alle partijen het gesprek aangaan over een toekomstbestendige pensioenregeling die zorgt voor arbeidsvoorwaarden die aansluiten op de ondernemingsdoelen. Dát zijn kansen van de pensioenhervorming. En, zoals Kees benadrukt; een mogelijkheid bij uitstek voor pensioenadviseurs om een duurzaam verdienmodel op te starten.

Beluister de podcast ‘Het belang van goed samenspel’ 

Hoe de kansen die het pensioenakkoord biedt het beste benut kunnen worden, dat bespreken Kees Swinkels en Corjanne Hageraats in deze podcast (luistertijd ongeveer 20 minuten). De eerste van een reeks over duurzame verdienmodellen in het nieuwe pensioenstelsel.

Beluister hier de tweede podcastaflevering over verbreding in adviesbehoefte

Annelies Heinen