Home Verstuur hier de verzamelloonstaat in een beveiligde omgeving

Verstuur hier de verzamelloonstaat in een beveiligde omgeving

Ben je de contactpersoon binnen je bedrijf die gaat over het personeel? Verzend dan via onderstaand formulier veilig je verzamelloonstaat.

Om de verzamelloonstaat te kunnen verwerken, moet deze minimaal de volgende gegevens bevatten:
  • Voorletters en achternaam
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Jaarsalaris (SV-loon (sociale verzekeringsloon))
  • Datum in dienst en/of uit dienst
Waarom deze veilige omgeving?

Het versturen van privacygevoelige informatie over medewerkers valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Via deze omgeving kun je veilig je verzamelloonstaat naar ons versturen.

Mocht je onverhoopt bijzondere persoonsgegevens naar ons sturen die niet voor ons bestemd zijn, dan zullen wij in het kader van de privacy wetgeving deze gegevens niet opslaan maar direct verwijderen.