Home uploadformulier arts of medisch specialist

Documenten versturen (controlerend) arts of medisch specialist

Via deze extra beveiligde pagina verstuurt u eenvoudig en online uw privacygevoelige documenten.

Waarom deze veilige omgeving?

Het doorgeven van informatie over de post en mail is niet zonder risico. Het is onze plicht ervoor te zorgen dat dit soort informatie op zorgvuldige en veilige wijze aan ons doorgegeven kan worden. Het versturen van privacygevoelige en medische informatie, zoals klant- en bedrijfsgegevens, valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Heeft u vragen of wilt u iets afstemmen?

Vragen over administratieve zaken? Neem contact op met het medisch secretariaat via inkomen.medisch.secretariaat@asr.nl of telefonisch 030 278 0505.

Wilt u afstemming over een van onze verzekerden? Neem dan contact op met de medisch behandelaar of medisch adviseur. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer dat in de brief staat vermeld. Of via mail, inkomen.medische.unit@asr.nl.

Standaardformulieren voor de controlerend arts

U kunt onze standaardformulieren gebruiken als controlerend arts. Gebruikt u een ander formulier? Dan kunt u dit ook scannen en via onderstaand uploadformulier aan ons te versturen.

Afwezigheid of vakantieperiode 
  • U kunt het aan ons doorgeven als u voor langere periode afwezig of op vakantie bent. Wij houden hier dan rekening mee. Stuur een mail naar het medisch secretariaat, inkomen.medisch.secretariaat@asr.nl of bel naar 030 278 0505.
  • Gaat een verzekerde die door u wordt beoordeeld op vakantie als hij of zij (zo goed als) hersteld is? Dan vragen wij u om de dag waarop de vakantie begint te kiezen als hersteldatum en niet de periode daarna.