Home uploadformulier voor adviseurs

Versturen privacygevoelige documenten door adviseurs

Hier kunt u als adviseur privacygevoelige documenten over de behandeling van de klant op een veilige, digitale manier aan ons verzenden. Denk aan: medische informatie, klant- en bedrijfsgegevens.

Waarom deze veilige omgeving?
Het versturen van privacygevoelige en medische informatie, zoals klant- en bedrijfsgegevens, valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het doorgeven van informatie over de post en e-mail is niet zonder risico. Het is onze plicht ervoor te zorgen dat dit soort informatie op zorgvuldige en veilige wijze aan ons doorgegeven kan worden. 

Direct naar de juiste afdeling
Bij het uploaden kunt u aangeven om wat voor informatie het gaat. Dit zorgt er voor dat de informatie direct bij de juiste afdeling terecht komt. U hoeft de informatie dus zelf niet nog apart naar de betrokken medisch adviseur en arbeidsdeskundige te sturen. We maken onderscheid tussen medische en niet-medische informatie. 

Medische informatie komt terecht bij onze Medische Dienst
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verstaat onder medische gegevens alle gegevens die onder het medisch beroepsgeheim vallen, zoals:

  • diagnoses, naam ziekte, specifieke klachten of pijnaanduidingen;
  • eigen subjectieve waarnemingen, zowel over geestelijke als lichamelijke gezondheidstoestand;
  • gegevens over therapieën, afspraken met artsen, fysiotherapeuten, psychologen;
  • overige situationele problemen: relatieproblemen, problemen uit het verleden, verhuizing, overlijden partner, scheiding.

Niet-medische informatie komt terecht bij de arbeidsdeskundige en claimbeheerder
Dit is informatie die niet valt onder de categorie medische informatie. Deze informatie archiveren we in het klantendossier.

Heeft u vragen? 
Mail of bel ons gerust: 

Uw vraag Nieuwe verzekering Bestaande verzekering Ziek melden
Medisch inkomen.medisch.secretariaat@asr.nl
Tel: 030 278 15 70
inkomen.medisch.secretariaat@asr.nl
Tel: 030 278 15 70
inkomen.medisch.secretariaat@asr.nl
Tel: 030 257 92 90
Niet-medisch aovia@asr.nl
Tel: 030 278 15 50
aovia@asr.nl
Tel: 030 278 15 50
inkomen.claim.individueel@asr.nl
Tel: 030 278 15 55