Home Een medewerker ziek melden

Een medewerker ziek melden

Is een van je medewerkers ziek? Dan gaan wij na je melding direct voor je aan de slag. We beoordelen eerst de ziekmelding. Daarna kijken we hoe we kunnen helpen. Bijvoorbeeld met de uitkering en met re-integratie. We houden je steeds op de hoogte van de stand van zaken.

Verzuimverzekering
Bij een Verzuimverzekering moeten ziekmeldingen binnen 2 werkdagen na de 1e ziektedag doorgegeven worden op mijn a.s.r.. Als de arbodienstverlening ook via ons loopt, dan zorgen wij ervoor dat de melding bij de arbodienst terecht komt. Is er geen arbodienstverlening via ons afgesloten, dan moet je de melding ook tijdig doen bij de eigen arbodienst of bedrijfsarts.

AOV 3-12 jaar en Inkomensaanvulverzekering
Heb je alleen een AOV 3-12 jaar en/of een Inkomensaanvulverzekering via ons afgesloten, dan willen wij de ziekmelding uiterlijk in de 42e week van ziekte ontvangen via mijn a.s.r.. Is je contract voor de Inkomensaanvulverzekering in 2017 omgezet naar ons nieuwe administratiesysteem voor de Inkomensaanvulverzekering? En valt de 1e ziektedag van je medewerker voor de datum van deze omzetting? Dan kun je de medewerker ziek melden via onderstaand formulier.

Heb je een medewerker met een tijdelijk dienstverband? Dan verzoeken wij je deze medewerker – vier weken voor het ziek uit dienst gaan – bij ons te melden. Ook wanneer dit voor de 42e week is.

Zorg dat je de volgende gegevens bij de hand hebt:

  • Het polisnummer van je verzekering
  • De contactgegevens van de casemanager van je organisatie
  • De laatste arbo- of verzuimrapportage
  • De loongegevens van je medewerker
  • Informatie over de werkzaamheden van je medewerker
  • Het Plan van Aanpak
  • Uitkeringsgegevens van UWV, als je deze al hebt