Bij het afsluiten van een aantal AOV’s kun je bepalen of je het verzekerd bedrag jaarlijks wilt indexeren. Op deze manier kan het verzekerd bedrag meegroeien met de inflatie. Dat geldt ook voor de indexatie van de uitkering. Dit betekent dat wanneer je arbeidsongeschikt raakt en een uitkering ontvangt, het niveau van de uitkering jaarlijks kan stijgen - afhankelijk van welke keuze je hebt gemaakt.
Wat is indexeren?

Bij het afsluiten van een AOV kun je kiezen voor het jaarlijks aanpassen van je verzekerd bedrag en/of uitkering aan de inflatie. Je kan ook kiezen voor een vast percentage.

 • Jaarlijks aanpassen
  In goede economische tijden is er over het algemeen sprake van stijgende prijzen en kun je voor hetzelfde geld minder kopen. Een indexering geldt alleen als de prijzen stijgen. Je verzekerd bedrag of uitkering gaat dan dus met een bepaald percentage omhoog. Als de prijzen dalen, blijft je verzekerd bedrag of uitkering hetzelfde. Deze wordt dan dus niet verlaagd.
 • Vast percentage
  Wanneer je uitkering niet meestijgt, kan dit op de lange termijn zorgen voor een verslechtering van je financiële situatie. Dit kan problemen veroorzaken wanneer je een financiële overeenkomst aangaat voor een langere tijd. Je wilt immers niet dat je een bedrag uitgekeerd krijgt dat veel minder waard is geworden. Daarom zorgt indexatie ervoor dat je arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft aansluiten bij de koopkracht van het moment.

Jaarlijkse indexering of CBS-indexering?

Wil je dat het verzekerd bedrag of de AOV-uitkering jaarlijks wordt aangepast aan de inflatie? Dan heb je twee keuzes. Kies je hier niet voor, dan blijft het verzekerd bedrag ieder jaar gelijk.

 • Jaarlijkse indexering
  Indexering van je uitkering volgens een vast percentage. Hierbij geldt: hoe hoger het jaarlijkse indexatiepercentage dat je afspreekt, hoe hoger de premie die je betaalt.
 • CBS-indexering
  Indexering van je verzekerd bedrag of je uitkering volgens de CBS-index (het indexcijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor Statistiek). Hierbij weet je zeker dat je bedragen blijven aansluiten bij de koopkracht. Je premie wordt hier jaarlijks op aangepast. Er geldt hierbij een maximum van 4 procent.
 • Geen indexering
  De hoogte van je verzekerd bedrag of je uitkering groeit niet mee met de inflatie en blijft altijd gelijk. Je uitkeringsbedrag wordt alleen aangepast als je ook daadwerkelijk arbeidsongeschikt bent en als je langer dan een jaar een uitkering van ons ontvangt.

Een indexering kiezen bij het afsluiten van een AOV

Wil je dat jouw uitkering jaarlijks aangepast wordt aan de inflatie? Je kunt ervoor kiezen om je uitkering bij arbeidsongeschiktheid ieder jaar te laten stijgen, zodat je koopkracht op peil blijft. Het is niet mogelijk om bij alle AOV’s van a.s.r. voor indexering te kiezen. Het verzekerd bedrag van de AOV 2.5 blijft gelijk.

Je kunt kiezen uit de volgende indexeringen per AOV:

AOV Flexibele AOV AOV 2.5 Langer mee AOV
Stijging volgens het CBS-indexpercentage (dit is max. 4%) Stijging volgens het CBS-indexpercentage (dit is max. 4%)
De uitkering blijft gelijk
Stijging volgens het CBS-indexpercentage (dit is max. 4%)
 3% stijging 
3% stijging 


Geen stijging
Geen stijging

 
Wij helpen je graag