Welkom bij a.s.r.

Wij gebruiken technieken in de site die niet worden ondersteund door jouw browser. Wij ondersteunen wel alle laatste versies van Chrome, Safari, Firefox en Internet Explorer.

Arbeidsongeschikt en je pensioen

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Ben je directeur-grootaandeelhouder (DGA) en word je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan gaat je inkomen vaak omlaag. Dit kan ook gevolgen hebben voor je pensioen. Als je premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in je pensioenregeling hebt verzekerd, zijn deze gevolgen beperkt. Wij betalen je pensioenpremies bij arbeidsongeschiktheid dan geheel of gedeeltelijk door. Je pensioenopbouw gaat dan dus ook gewoon door voor het gedeelte dat je niet meer kunt werken. Het salaris dat je verdiende voordat je arbeidsongeschikt werd, geldt als uitgangspunt.

Hoeveel betalen wij door?

Welk percentage van de pensioenpremies wij doorbetalen, hangt af van de voorwaarden van de verzekerde premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Maar ook van het percentage dat je arbeidsongeschikt bent. Je doorloopt in elk geval de volgende stappen:

  • Stap 1: Wij ontvangen de melding van arbeidsongeschiktheid

    Word je arbeidsongeschikt? Of verandert de mate van je arbeidsongeschiktheid? Meld dit dan bij ons. Of laat je adviseur het bij ons melden.

  • Stap 2: Een medisch adviseur beoordeelt je arbeidsongeschiktheid

    Nadat wij de melding hebben ontvangen, laten wij een medisch adviseur je arbeidsongeschiktheid bepalen. Deze stelt het arbeidsongeschiktheidspercentage vast. Dit percentage gebruiken wij om de gevolgen voor je pensioen vast te stellen. Blijkt dat je in aanmerking komt voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Dan nemen wij de premiebetaling van je pensioen geheel of gedeeltelijk over. Wij verwerken dit in onze administratie.

  • Stap 3: Wij informeren je over de gevolgen voor je pensioen

    Je ontvangt van ons een brief waarin wij aangeven of wij de premiebetaling van je pensioen hebben overgenomen. En zo ja, voor welk percentage. Welk percentage van de pensioenpremies wij doorbetalen, hangt af van de voorwaarden van de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en de mate van arbeidsongeschiktheid.

Geen recht op premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid?

Ben je voor 35% of minder arbeidsongeschikt? Dan wijzen wij je verzoek af. Wij informeren je (en je adviseur) hierover per brief. Ben je het niet eens met de afwijzing? Dan volgen wij de volgende stappen.

Heb je nog vragen?

Dan kun je altijd contact met ons opnemen. Bellen kan op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur op (030) 257 42 66. Je kunt ook ons contactformulier invullen. Wij helpen je graag.