Verstandig omgaan met je pensioenkapitaal

Je wil natuurlijk niet dat vlak voordat je met pensioen gaat de beleggingen een stuk minder waard worden door een crash op de beurs. Bijvoorbeeld omdat er een kredietcrisis losbreekt. Of een internetbubbel barst. Daarom doen wij aan 'lifecycle-beleggen'.

Wat is lifecyclebeleggen? 

Met lifecycle-beleggen (lifecycle = levenscyclus) ga je steeds minder risicovol beleggen zodra  je dichter bij je pensioendatum komt. Ver vóór de pensioendatum beleggen we vooral in aandelen. Dit zijn beleggingen met een hoger risico om te profiteren van het hogere verwachte rendement. Als de pensioendatum nadert, bouwen we de beleggingen met een hoger risico af naar beleggingen met een lager risico. Er wordt dan minder in aandelen en meer in obligaties belegd. Zo worden niet alleen de gevolgen van een crash op de beurs beperkt, maar ook het renterisico.

Bekijk de lifecycles

Het is ook mogelijk om na de pensioendatum door te beleggen. Dan wordt een andere lifecycle gebruikt om het risico af te bouwen.

Wat is doorbeleggen?

Wat is herbalanceren? 

Stel dat voor de opbouw van je pensioen er voor 80% in aandelen en 20% in obligaties wordt belegd. Als je begint, worden er voor elke euro die op je pensioenrekening wordt gestort 80% aandelen en 20% obligaties aangekocht. 

Maar die verdeling verandert in de loop van de tijd. Want de koersen van aandelen en obligaties veranderen. Stel de koersen van de aandelen zijn gestegen en die van de obligaties ongeveer hetzelfde gebleven. Dan kan het best zo zijn dat je opeens voor 90% in aandelen en 10% in obligaties belegt. Het beleggingsrisico is dan groter dan je in het begin had gekozen. 

Daarom ‘herbalanceren’ wij elk jaar de verhouding tussen aandelen en obligaties. Wij brengen de verhouding dan weer terug zoals die volgens de lifecycle moet zijn. In het voorbeeld van hierboven verkopen wij dus wat aandelen en kopen daar obligaties voor terug. Net zoveel tot de verhouding weer 80% aandelen en 20% obligaties is.