Welkom bij a.s.r.

Wij gebruiken technieken in de site die niet worden ondersteund door jouw browser. Wij ondersteunen wel alle laatste versies van Chrome, Safari, Firefox en Internet Explorer.

Modernisering beleggingsaanbod

Vanaf 1 januari 2018 moeten beschikbare premieregelingen met beleggingen voldoen aan nieuwe wettelijke eisen zoals die zijn gesteld in de Wet verbeterde premieregelingen (Wvp). De komst van de Wvp is voor a.s.r. een goede gelegenheid om het beleggingsbeleid voor alle premieovereenkomsten van a.s.r. gelijk te trekken en marktconforme tarieven te gebruiken. Zo blijven wij met onze beleggingen eigentijds, actueel en toekomstgericht. Wil je weten wat er verandert en wat dit betekent? Hieronder volgt een overzicht.

Wat verandert er?

De nieuwe beleggingsprofielen hebben een betere verhouding tussen rendement en risico, waardoor de deelnemer een hoger rendement kan opbouwen tegen een lager risico.
De veranderingen gelden voor zowel voor werknemers die in dienst zijn als voor werknemers die uit dienst zijn getreden.

 • Mogelijkheid doorbeleggen na pensioendatum

  Met het belegd kapitaal koopt een (gewezen) deelnemer op de pensioendatum een pensioen aan. Na de invoering van de Wet verbeterde premieregeling per 1 januari 2018 kan de deelnemer bij aankoop van het pensioen niet alleen kiezen voor een vast pensioen, maar ook voor een variabel pensioen.

  Kiest een (gewezen) deelnemer binnen de beleggingsprofielen Neutraal en Offensief voor:

  • een vast pensioen? Dan staat de hoogte van het pensioen vanaf de pensioendatum vast (gegarandeerde uitkering).

  • variabel pensioen? Dan staat de hoogte van het pensioen vanaf de pensioendatum niet vast. Het kapitaal wordt na de pensioendatum in de uitkeringsfase doorbelegd. De hoogte van het pensioen is hierbij afhankelijk van de beleggingsresultaten.

 • Doorbeleggen heeft invloed op de beleggingsmix

  Naarmate de pensioenleeftijd nadert, wordt er steeds minder risicovol belegd. De beleggingen van de deelnemers worden automatisch aangepast. Als de deelnemer kiest voor een vast pensioen, gaan we vanaf 16 jaar voor de pensioenrichtleeftijd het pensioenkapitaal stap voor stap minder risicovol beleggen. Bij de keuze voor een variabel pensioen wordt het risico later afgebouwd. De deelnemer bouwt langer kapitaal op volgens een risicovollere beleggingsmix. Op de pensioendatum maakt de deelnemer zijn definitieve keuze tussen vast en variabel pensioen.

 • Minder beleggingsprofielen

  Vanaf november 2017 bieden wij drie beleggingsprofielen aan: Defensief, Neutraal en Offensief. Vanaf november zetten wij ook de huidige beleggingsprofielen om naar de drie profielen. Deze beleggingsprofielen gelden dan voor al onze beleggingsproducten*.

  In de tabel kun je zien hoe de beleggingsprofielen worden omgezet:

  Huidige belegggingsprofiel Nieuw beleggingsprofiel
  Voorzichtig Defensief (nieuw)
  Defensief Defensief (nieuw)
  Neutraal Neutraal (nieuw)
  Ambitieus Neutraal (nieuw)
  Offensief Offensief (nieuw)
  *Dit geldt niet voor klanten die een pensioenproduct hebben bij De Amersfoortse, niet zijnde het Werknemers Pensioen.

  Meer informatie over het beleggingsaanbod van Pensioenen staat in de brochure Pensioen Profielbeleggen en Vrij beleggen. De (gewezen) deelnemer wordt over deze wijzigingen persoonlijk geïnformeerd.

 • Optimalisatie bestaande beleggingsprofielen

  Omdat a.s.r. streeft naar een optimale verhouding tussen rendement en risico, passen wij de bestaande beleggingsprofielen aan. Vooruitlopend op de veranderingen per 1 januari 2018, passen wij de mixfondsen al in het najaar van 2017 aan. Zo wordt onder andere het percentage dat in zakelijke waarden wordt belegd gewijzigd. Vanaf 1 januari 2018 vernieuwen we het afbouwschema en wordt er langer in bedrijfsobligaties belegd.
  Binnen de beleggingsprofielen Neutraal en Offensief kan de deelnemer kiezen voor vast pensioen of voor variabel pensioen. Het beleggingsprofiel Defensief kent alleen vast pensioen.

 • Keuze uit beleggingsfondsen bij Vrij beleggen wordt uitgebreid

  Er zijn pensioenregelingen waarbij de deelnemer naast het beleggen volgens beleggingsprofielen ook zelf keuzes kan maken door vrij te beleggen. Eind november 2017 breidt a.s.r. het fondsenpalet van Vrij beleggen uit. Het beleggingsaanbod bestaat dan uit actief en passief beheerde fondsen. Meer informatie over ons nieuwe beleggingsaanbod staat in de brochure Pensioen Profielbeleggen en Vrij beleggen.

  Deelnemers die meedoen aan een pensioenregeling waarbij Vrij beleggen mogelijk is, worden hierover persoonlijk ge├»nformeerd. 

  Deelnemers die beleggen in een garantiefonds behouden de garantie zolang zij in dit garantiefonds beleggen en blijven voldoen aan de voorwaarden.

 • Tarieven worden aangepast

  Omdat wij onze klanten marktconforme tarieven willen aanbieden, actualiseren wij per 1 januari 2018 de tarieven van de beleggingen van al onze pensioenproducten.

  De beleggingsproducten kennen voortaan allemaal deze kostenstructuur:

  • Géén aan- en verkoopkosten
  • Lagere kosten in de beleggingsprofielen
  • Kosten beleggingsadministratie
  • Maandelijkse bonusbijschrijving op basis van de meest recente overlevingstafel

  Voor de meeste deelnemers vallen de totale kosten lager uit. Mocht de nieuwe kostenstructuur nadelig uitvallen voor de (gewezen) deelnemer, dan vergoeden wij het verschil. Deze vergoeding berekenen we op basis van het beleggingskapitaal op einddatum van het huidige beleggingskapitaal. Hierbij houden we rekening met de toekomstige premies tot de einddatum van de overeenkomst. In de eerste maanden van 2018 voegen wij éénmalig de vergoeding in beleggingseenheden toe aan de opgebouwde waarde van de polis.

  Uitgebreide informatie over het nieuwe beleggingsproduct en over de beleggingskosten is te vinden in de brochure Pensioen Profielbeleggen en Vrij beleggen.

Voor wijzigingen in beleggen in het Werknemers Pensioen vind je alle informatie op de Werknemers Pensioen pagina.

Wanneer ontvang je informatie?

 • Werkgevers

  Vóór oktober 2017 ontvangen de meeste werkgevers een brief over de aanpassing van de pensioenregeling samen met een toelichting .De materie is best complex, daarom  raden we aan om alle veranderingen met je pensioenadviseur te bespreken. De adviseurs ontvangen een kopie van deze brief.
  De inhoud van de pensioenregeling is een zaak tussen de werkgever en de werknemers. De wijzigingen moeten vooraf met de werknemer, en wanneer deze aanwezig is, met de ondernemersraad, worden afgestemd. Reageer je niet vóór 13 november 2018 dan gaan wij er van uit dat de wijzigingen akkoord zijn. Wil je een andere oplossing? Bespreek deze oplossing dan met de adviseur. Kiest de werkgever voor een andere oplossing om de pensioenregeling aan te passen? Bespreek deze oplossing dan eerst met je adviseur. Deze laat vervolgens de uitvoerbaarheid van deze oplossing vooraf bij a.s.r. toetsen. Ook kunnen er kosten verbonden zijn aan de afwijkende aanpassingen.

  De aanpassing van de pensioenregeling aan de wetswijzigingen vindt plaats in de eerste helft van 2018. Nadat wij de wijzigingen hebben verwerkt, ontvangt de werkgever van ons de bijbehorende pensioendocumenten. Voor de aanpassing van de pensioenovereenkomst ben je zelf verantwoordelijk.

 • Deelnemers

  Deelnemers met de mogelijkheid tot beleggen ontvangen persoonlijk informatie over de wijzigingen rondom beleggingen. Dit geldt ook voor gewezen deelnemers. De beleggingen en de tarieven worden per 1 januari 2018 aangepast. De deelnemers ontvangen hiervan een bevestiging.

De huidige planning is als volgt:

Wat Wie Wanneer
Informatie beleggingsaanbod Deelnemer Oktober 2017
Bevestiging wettelijke aanpassingen Werkgever / adviseur November 2017
Bevestiging aanpassingen beleggingsaanbod Deelnemer Januari 2018
Juridische documenten Werkgever Eerste en tweede kwartaal 2018

Heb je nog vragen?

Blijf deze site in de gaten houden voor informatie over de wettelijke wijzigingen en de wijzigingen in onze producten per 1 januari 2018. Heb je vragen, neem contact op met de adviseur of de contactpersoon bij a.s.r.