Beleggingsbericht kwartaal 3 van 2021

Voor het eerst in bijna een jaar lieten aandelenkoersen in september een duidelijke daling zien. Toch bleef de impact daarvan over het hele derde kwartaal beperkt. Ook de marktrentes veranderden over die periode vrijwel niet. Terwijl economen er nog steeds van uitgaan dat de wereldeconomie dit jaar groeit, lijken neerwaartse risico’s toe te nemen. In dit beleggingsbericht blikken we terug én vooruit op de economie.

  • Terugblik economie toon
  • Wat deden financiële markten? toon
  • Rendementen Werknemers Pensioen toon
  • Vooruitblik toon

De op deze pagina getoonde rendementsoverzichten zijn met zorg door a.s.r. samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.