Training Verzuimgesprekken voeren

Inhoud van de training

Het voeren van goede en effectieve verzuimgesprekken kan je helpen om het verzuim binnen je bedrijf terug te dringen en zelfs te voorkomen. Door op de juiste momenten het gesprek met je (zieke) medewerkers aan te gaan en inhoudelijk de juiste gesprekken te voeren, kun je de ziekteduur verkorten.  Verzuim en verzuimbegeleiding is daarbij een gedeelde verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer. De training 'Verzuimgesprekken voeren'  is erop gericht om verzuim bespreekbaar te maken binnen je bedrijf. De deelnemers oefenen met verschillende gesprekken die bij verzuim van je werknemers gevoerd (moeten) worden. We werken daarbij met praktijkvoorbeelden die door de deelnemers zelf worden aangedragen.

 • het ziekmeldingsgesprek
 • het preventief verzuimgesprek
 • het frequent verzuimgesprek

Voor wie is de training?

Deze training is speciaal ontwikkeld voor werkgevers of leidinggevenden en vindt plaats in groepen van maximaal 12 deelnemers. De training is afwisselend, praktisch en interactief. We werken met een trainer en een professionele trainingsacteur.

Onderwerpen die aan bod komen

 In deze training worden deze onderwerpen behandeld:

 • Verzuim: soorten, kenmerken, visie en uitgangspunten
 • Wettelijk kader: Wet verbetering poortwachter 
 • Aanpak en bespreekbaar maken van verzuim, rollen en verantwoordelijkheden
 • Welke soorten verzuimgesprekken kennen we?
 • Oefenen met het voeren van verzuimgesprekken waarbij vooral de eigen ervaringen centraal staan.

Data, duur en studiebelasting

De training duurt 1 dag. De eerstvolgende trainingsdagen zijn 14 juni en 21 september 2022 in Utrecht.

Kosten van de training

Deelname aan deze training kost € 225. De bijhorende digitale leergang kost € 50. Neem contact op voor meer informatie.

Opleidingen van a.s.r. is een erkend opleidingsinstituut voor beroepsopleidingen. Daarom is deze training vrijgesteld van btw-heffing.

Resultaat van de training
 • Je hebt handvatten om je gesprekstechnieken te verbeteren, waardoor de verzuimduur wordt verkort en de verzuimdrempel voor ziekmelding wordt verhoogd.
 • Je weet hoe je om kunt gaan met frequent en preventief verzuim.
 • Je kunt signalen van dreigend verzuim herkennen.
 • Je weet wat je kunt doen om verzuim te voorkomen.