Training sociale zekerheid

Inhoud van de training

Sociale zekerheid is het publieke stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen bij pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid. Sociale zekerheid in Nederland bestaat uit werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en sociale voorzieningen. De werknemersverzekeringen en de volksverzekeringen worden samen aangeduid als sociale verzekeringen.

In de training ‘sociale zekerheid’ leer je alles over de wetten en regels die er in Nederland gelden, vertaald naar toepassing in de praktijk. In de training ligt de nadruk op de regels rondom arbeidsongeschiktheid en ontslag.

Voor wie is de training?

De training is bedoeld voor ondernemers of werkgevers die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met de wetten en regels rondom sociale zekerheid. De training vindt plaats in kleine groepen van maximaal 15 personen.

De onderwerpen die aan bod komen

In deze training worden deze onderwerpen behandeld:

  • De verplichtingen van werkgever en werknemer tijdens de eerste twee ziektejaren.
  • De werkwijze van de WIA en de verschillende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
  • De mogelijkheden en onmogelijkheden bij ontslag. 
  • De werkloosheidwet en de rechten en plichten voor werknemer en werkgever.
Duur en studiebelasting

De training bestaat uit twee blokken van 3 uur. 

Kosten van de training

Voor deze training wordt een offerte op maat gemaakt. Neem contact op voor meer informatie.

Opleidingen van a.s.r. is een erkend opleidingsinstituut voor beroepsopleidingen. Daarom is deze training vrijgesteld van btw-heffing.

Resultaat van de training

Na het volgen van de training sociale zekerheid ben je volledig op de hoogte van alle ins en outs op het gebied van sociale zekerheid. 

Diploma

Bij een succesvolle afronding ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.