Op onze zorgovereenkomsten zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. In uw zorgovereenkomst ziet u welke versie van toepassing is op u.

Algemene inkoopvoorwaarden