De variabele pensioenuitkering

Ga je met pensioen? Dan moet je met je opgebouwde pensioenkapitaal een pensioen aankopen. Hoeveel je kunt aankopen, hangt onder meer af van de marktrente. De marktrente is op dit moment historisch laag. Dit leidt tot een relatief laag pensioen. Sinds 1 september 2016 mag je daarom jouw opgebouwde pensioenkapitaal beleggen als je al met pensioen bent. Elk jaar wordt dan een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal in beleggingen gebruikt voor je pensioenuitkering in dat jaar.

Hoe werkt het?

  • Via de pensioenregeling van je werkgever heb je een pensioenkapitaal opgebouwd.
  • Op jouw pensioendatum koop je een pensioen aan waarvan de hoogte voor één jaar vaststaat. Maandelijks wordt uit het pensioenkapitaal de pensioenuitkering betaald.
  • De rest van je opgebouwde pensioenkapitaal wordt of blijft belegd.
  • De pensioenverzekeraar stelt de hoogte van de pensioenuitkering ieder jaar opnieuw vast. Hierbij wordt rekening gehouden met de dan actuele marktrente, de gemiddelde levensverwachting en de waarde van je beleggingen op dat moment.

Let op: dit product bieden we nog niet aan. Samen met adviseurs, werkgevers en werknemers zijn we bezig om dit product te ontwikkelen. Houd deze website in de gaten.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordeel

  • Je bent niet langer afhankelijk van de marktrente op jouw pensioendatum. Daarmee vergroot je de kans op een hoger pensioen. De marktrente of de waarde van de beleggingen kunnen immers stijgen.

Nadeel

  • Je pensioen kan ook dalen. Je loopt meer risico. Dit komt omdat de marktrente of de waarde van de beleggingen ook kan dalen. Bovendien kan de gemiddelde levensverwachting in de toekomst toenemen. Als dit zo is, moeten we langer pensioen uitkeren en neemt het jaarlijkse pensioenbedrag ook af.

Iets voor jou?

  • Als je geen vaste, levenslange  pensioenuitkering wilt.

  • Als je in de toekomst een hogere pensioenuitkering verwacht door een hogere marktrente en/of goede beleggingsresultaten.

  • Als je risico kunt lopen met de hoogte van je pensioenuitkering. Je pensioenuitkering kan immers elk jaar anders zijn afhankelijk van marktrente en beleggingsresultaten.

  • Als je zeker wilt zijn van de hoogte van het pensioen zoals met de direct ingaande pensioenuitkering.

Bouw je pensioenkapitaal op door beleggen?

Dan worden de beleggingsrisico’s grotendeels afgebouwd als je pensioendatum dichterbij komt. Dat komt omdat de tijd om eventuele tegenvallende beleggingsresultaten weer in te halen, steeds korter wordt. Als je op de pensioendatum kiest voor een vaste, direct ingaande pensioenuitkering worden op de pensioendatum alle beleggingen immers in één keer verkocht om met het kapitaal een pensioen aan te kopen.  

Als je kiest voor een variabele pensioenuitkering is er op pensioendatum nog maar een deel van het kapitaal nodig om voor het eerste jaar een pensioenuitkering te kopen. In dat geval hoef je de beleggingsrisico’s voor de pensioendatum minder af te bouwen. Je kunt dus langer offensiever beleggen. Dit levert naar verwachting een hoger kapitaal op en daarmee een hoger verwacht pensioen. Vanaf 1 januari 2018 zijn de beleggingsmogelijkheden binnen onze beschikbare premieregelingen hierop afgestemd met speciale ‘lifecycles’ waarin je ook na je pensioendatum kunt door beleggen.

Let op: de risico's zijn bij offensiever beleggen groter. Er is ook kans op een lager pensioen.

Laat je adviseren

Of een bepaalde keuze in jouw situatie verstandig is, is vaak moeilijk te bepalen. Wil je hulp bij het maken van je keuze? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur. Hij kan jou op maat advies geven. Bespreek wel vooraf met je adviseur wat de kosten voor het advies zijn en wat eventuele bijkomende service precies inhoudt.

Heb je nog vragen?

Dan kun je altijd contact met ons opnemen. Bellen kan op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur op (030) 257 48 48. Je kunt ook ons contactformulier invullen. Wij helpen je graag.

variabele pensioenuitkering