Pensioenrichtleeftijd 68 jaar

Per 1 januari 2018 is de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar. Wil je weten wat er is veranderd en wat dit betekent? Hieronder volgt een overzicht.

Wat is er veranderd?
Wat betekent dit voor beschikbare premieregelingen (premieovereenkomsten)?

Vanaf 1 januari 2018 hebben alle beschikbare premieregelingen, waaronder het Werknemers Pensioen, een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar gekregen. 

 • Beschikbare staffels zijn uitgebreid tot pensioenrichtleeftijd 68 jaar toon
 • Hoogte premiepercentages alleen aangepast wanneer fiscaal noodzakelijk toon
 • Eventtoets is veranderd toon
 • Maximale bijspaarruimte verandert toon
 • Opbouw Netto pensioenregeling verlengd tot 68 jaar toon
 • Hoogte beschikbare premie kan veranderen toon
 • Partner- en wezenpensioen worden hoger toon
 • Premie partner- en wezenpensioen wordt hoger toon
 • Aanpassing van de franchise toon
 • Januari is peilmaand franchise toon
Wat betekent dit voor middel- en eindloonregelingen (uitkeringsovereenkomsten)?

Vanaf 1 januari 2018 hebben alle middel- en eindloonregelingen een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar gekregen.

 • a.s.r. heeft middel- en eindloonregelingen aangepast toon
 • Opgebouwde pensioenaanspraken behouden oorspronkelijke pensioenrichtleeftijd toon
 • Opbouwpercentages blijven onveranderd toon
 • Te bereiken en te verzekeren pensioen wordt hoger toon
 • Hoogte pensioenpremie kan veranderen toon
 • Premie ouderdomspensioen daalt toon
 • Premie partner- en wezenpensioen wordt hoger toon
 • Januari is peilmaand franchise toon
Wat betekent dit voor Anw en dga regelingen en voor regelingen bij De Amersfoortse?
 • Anw-pensioen verzekerd tot maximaal 68 jaar toon
 • Premie arbeidsongeschiktheidspensioen kan wijzigen toon
 • Directeur-grootaandeelhouder-regelingen toon
 • Overige pensioenregelingen bij De Amersfoortse toon
Heb je nog vragen?

Blijf onze website in de gaten houden voor informatie over de wettelijke wijzigingen en de wijzigingen in onze producten per 1 januari 2018. Heb je vragen, neem dan contact op met de adviseur of met je contactpersoon bij a.s.r.