Welkom bij a.s.r.

Wij gebruiken technieken in de site die niet worden ondersteund door jouw browser. Wij ondersteunen wel alle laatste versies van Chrome, Safari, Firefox en Internet Explorer.

Pensioenrichtleeftijd 68 jaar

Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar. Wil je weten wat er verandert en wat dit betekent? Hieronder volgt een overzicht.

Wat verandert er?

 • De pensioenrichtleeftijd staat los van de AOW-gerechtigde leeftijd toon

 • a.s.r. past pensioenregelingen aan naar pensioenrichtleeftijd 68 jaar toon

 • De deelnemer kan er voor kiezen om het pensioen te vervroegen of uit te stellen toon

 • Regelingen met prepensioen of tijdelijk overbruggingspensioen worden niet aangepast toon

 • Pensioenregelingen moeten voldoen aan fiscale eisen toon

Wat betekent dit voor beschikbare premieregelingen (premieovereenkomsten)?

Vanaf 1 januari 2018 krijgen alle beschikbare premieregelingen, waaronder het Werknemers Pensioen, een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Ook voor opgebouwde beleggingswaarden geldt de verhoogde pensioenrichtleeftijd.

Het tot 1 januari 2018 opgebouwde garantiekapitaal en ingekochte pensioen behouden de oorspronkelijke pensioenrichtleeftijd.

 • Beschikbare staffels uitgebreid tot pensioenrichtleeftijd 68 jaar toon

 • Hoogte premiepercentages alleen aangepast wanneer fiscaal noodzakelijk toon

 • Eventtoets verandert toon

 • Maximale bijspaarruimte verandert toon

 • Opbouw Netto pensioenregeling verlengd tot 68 jaar toon

 • Hoogte beschikbare premie kan veranderen toon

 • Partner- en wezenpensioen worden hoger toon

 • Premie partner- en wezenpensioen wordt hoger toon

 • Aanpassing van de franchise toon

 • Januari wordt peilmaand franchise toon

Wat betekent dit voor middel- en eindloonregelingen (uitkeringsovereenkomsten)?

Vanaf 1 januari 2018 krijgen alle middel- en eindloonregelingen een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar.

 • a.s.r. past middel- en eindloonregelingen aan toon

 • Opgebouwde pensioenaanspraken behouden oorspronkelijke pensioenrichtleeftijd toon

 • Opbouwpercentages blijven onveranderd toon

 • Te bereiken en te verzekeren pensioen wordt hoger toon

 • Hoogte pensioenpremie kan veranderen toon

 • Premie ouderdomspensioen daalt toon

 • Premie partner- en wezenpensioen wordt hoger toon

 • Januari wordt peilmaand franchise toon

Wat betekent dit voor Anw en dga regelingen en voor regelingen bij De Amersfoortse?

 • Anw-pensioen verzekerd tot maximaal 68 jaar toon

 • Premie arbeidsongeschiktheidspensioen kan wijzigen toon

 • Directeur-grootaandeelhouder-regelingen toon

 • Overige pensioenregelingen bij De Amersfoortse toon

Wanneer ontvang je informatie?

De huidige planning is als volgt:

Wat Wie Wanneer
Vooraankondiging beleggingsaanbod Deelnemer November 2017
Bevestiging wettelijke aanpassingen Werkgever / adviseur December 2017
Bevestiging aanpassingen beleggingsaanbod Deelnemer December 2017
Juridische documenten Werkgever Eerste en tweede kwartaal 2018

Heb je nog vragen?

Blijf onze website in de gaten houden voor informatie over de wettelijke wijzigingen en de wijzigingen in onze producten per 1 januari 2018. Heb je vragen, neem dan contact op met de adviseur of met je contactpersoon bij a.s.r.