Welkom bij a.s.r.

Wij gebruiken technieken in de site die niet worden ondersteund door jouw browser. Wij ondersteunen wel alle laatste versies van Chrome, Safari, Firefox en Internet Explorer.

Waardeoverdracht lijfrentekapitaal

Je lijfrente komt vrij en je wilt het vrijgekomen kapitaal gebruiken voor banksparen of om een verzekering te openen bij een andere verzekeraar. Verzekeraars en banken hebben afspraken gemaakt hoe ze het lijfrentekapitaal aan elkaar overdragen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK).

Wat gebeurt er bij waardeoverdracht?

Om je lijfrentekapitaal naar een andere bank of verzekeraar over te kunnen dragen, maakt a.s.r. gebruik van overdrachtsformulieren lijfrentekapitaal (PSK-formulieren). Hiervoor hebben wij gegevens van je nodig zoals een ingevuld aanvraagformulier kapitaaloverdracht, een kopie van je legitimatiebewijs of een originele polis. Bij het Verbond van verzekeraars vind je meer informatie over wat er komt kijken bij kapitaaloverdracht.

Heb je nog vragen?

Wil je meer informatie, neem dan contact op met je adviseur of met ons Contact Centrum Leven: (030) 278 02 22. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Overdrachtsformulieren lijfrentekapitaal (PSK-formulieren)