Home Verstuur hier privacygevoelige re-integratiedocumenten

Verstuur hier privacygevoelige re-integratiedocumenten

Ben jij de contactpersoon binnen jouw bedrijf die gaat over de re-integratie en begeleiding van arbeidsongeschikte medewerkers? Verzend dan via onderstaand formulier veilig privacygevoelige re-integratiedocumenten.

Waarom deze veilige omgeving?
Het versturen van privacygevoelige informatie over re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Via deze omgeving kun je veilig privacygevoelige informatie naar ons versturen.

Direct naar de juiste afdeling
Bij het uploaden kun je kiezen of de informatie bestemd is voor de afdeling Casebegeleiding, Re-integratiemanagement of Schadelastbeheersing (Beroep en Bezwaar/Specialisten Arbeidszaken). We houden een strikte scheiding aan tussen de Re-integratieafdeling en de afdeling Claimbehandeling. De Re-integratieafdeling deelt geen re-integratiedocumenten met de afdeling Claimbehandeling.

Geen medische informatie
In verband met privacywetgeving mogen wij geen medische informatie over arbeidsongeschikte medewerkers ontvangen. We vragen je daarom geen documenten met medische informatie te uploaden.