Zo is jouw zorgpremie opgebouwd

De Nederlandse overheid bepaalt voor een groot deel jouw basisverzekering. Zowel wat de basisverzekering allemaal vergoedt als wat de basisverzekering gemiddeld mag kosten. Wij gebruiken de berekening van de overheid als basis om onze zorgpremie te berekenen. We leggen je op deze pagina uit hoe we dat doen.

Hoe is je zorgpremie opgebouwd?
Rekenpremie

De overheid bepaalt jaarlijks wat de rekenpremie is. De rekenpremie is het gemiddelde bedrag per verzekerde dat de zorgverzekeraars volgens de overheid nodig hebben om de zorgkosten te kunnen dekken. Voor 2022 heeft de overheid de rekenpremie vastgesteld op € 1.499.

Wij gebruiken deze rekenpremie als basis om jouw premie vast te stellen. We verwerken er nog kosten in voor bijvoorbeeld onze klantenservice en het verwerken van declaraties. Ook verlagen we de premie door opbrengsten uit beleggingen en als dat nodig is door het inbrengen van onze reserves.

Door overheid bepaalde rekenpremie voor 2022   € 1.499
Aanvullende verhoging van de premie:
– Bedrijfskosten
– Overige kosten

€ 83
€ 2 
+ € 85

Aanvullende verhoging van de premie:
– Opslag collectiviteiten
– Opslag vrijwillig eigen risico korting
– Opslag oninbare premies

€ 7
€ 30
€ 2
+ € 38


 
Aanvullende verlaging van de premie:
– Resultaat verevening en zorginkoop
– Inzet beleggingsopbrengsten
– Onttrekking aan reserves

€ 133
€ 0
€ 0
- € 133


Andere factoren:
– Toevoeging aan reserves
– Opslag winst

€ 0
€ 0
+ € 0

 Gemiddelde premie per jaar voor ASR Basis Ziektekostenverzekering N.V.    € 1.490*


*ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. biedt vanuit verschillende labels een zorgverzekering aan. Het bedrag van € 1.490 is de gemiddelde premie van alle labels. De premies van individuele labels wijken hier op onderdelen van af.

Meer informatie