Raad van Verzekerden: denk mee met je zorgverzekeraar

De Raad van Verzekerden is een afvaardiging van alle verzekerden van a.s.r. Ziektekosten. De Raad komt komt onder andere samen met het bestuur van a.s.r. Ziektekosten om advies te geven over bijvoorbeeld onze zorginkoop of producten. Op deze pagina lees je meer over de Raad van Verzekerden en hoe je je hiervoor aanmeldt.
Wat doet de Raad van Verzekerden?
De Raad komt minimaal twee keer per jaar samen met het bestuur van a.s.r. Ziektekosten om advies te geven over bijvoorbeeld onze zorginkoop of producten. Maar ook onderwerpen zoals langdurige zorg, communicatie met onze klanten en onze aanvullende verzekeringen komen aan bod.
Wie zit er in de Raad van Verzekerden?
De Raad van Verzekerden is een afvaardiging van alle verzekerden van a.s.r. Ziektekosten: Ditzo en a.s.r. (voorheen De Amersfoortse). We zijn op zoek naar een gemengde vertegenwoordiging van onze klanten, bijvoorbeeld qua leeftijd, geslacht en woonplaats, die onze zorgverzekeringen nog beter willen maken.
Hoe werkt de Raad van Verzekerden?

De Raad bestaat uit maximaal 15 leden. Een lid wordt benoemd voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid van vier jaar verlenging. De Raad vergadert minimaal twee keer per jaar met het bestuur van a.s.r. Ziektekosten op het Hoofdkantoor in Utrecht. Onderwerpen die op de agenda komen zijn onder meer het zorginkoopbeleid, het jaarverslag, de jaarrekening en de algemene gang van zaken.

Daarnaast vergadert de Raad ook intern (virtuele meetings). Het bestuur van a.s.r. Zorgverzekering kan de Raad vragen om over specifieke onderwerpen te adviseren. Uiteraard kan de Raad ook ongevraagd advies uitbrengen.

De Raad werkt met focusgroepen waarin een aantal Raadsleden een bepaald onderwerp uitdiepen.

Wat krijg je hiervoor terug?

Als lid krijg je veel informatie over de gang van zaken bij een zorgverzekeraar en is het mogelijk om a.s.r. te adviseren over zaken die jij belangrijk vindt voor de klanten van een zorgverzekeraar.

a.s.r. vergoedt de gemaakte onkosten en biedt de mogelijkheid om de masterclass voor ledenraden bij Zorgverzekeraars Nederland te volgen. Voorts is het de bedoeling ook vanuit a.s.r. een stukje opleiding te verzorgen.

Aanmelden voor de Raad van Verzekerden

De aanmelding voor de Raad van Verzekerden is gesloten. Zodra de nieuwe selectieprocedure start informeren we je hierover op deze pagina.

Bekijk het reglement
Meer informatie