Home Zakelijk Zorgaanbieder Gecombineerde leefstijlinterventie
Inkoopbeleid
Bent u benieuwd naar wat er voor u in 2022 verandert? Wilt u meer weten over het proces en de planning van de zorginkoop? U vindt het terug in ons inkoopbeleid.

a.s.r. volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of – en zo ja, in hoeverre – de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daarover. 

Vergoeding

In de jaren 2020 tot en met 2023 geldt een landelijk volgbeleid voor zorggroepen die de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) aanbieden. Hierbij worden overeenkomsten gesloten tussen preferente zorgverzekeraars en de zorggroepen. De zorggroep kan deze overeenkomst doorsturen naar alle andere zorgverzekeraars. Wij volgen in principe alle volgovereenkomsten op inhoud en tarief.

Voor alle overige zorgaanbieders geldt dat wij de GLI vergoeden op basis van restitutie. Wij sluiten dus zelf géén overeenkomsten met individuele aanbieders van de GLI. De vergoeding van deze zorg verloopt volgens de geldende beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Tarieven
Momenteel geldt er een landelijk volgbeleid voor zorggroepen van de GLI. Wij volgen in principe de volgovereenkomsten op inhoud en tarief. Voor aanbieders die niet werken met het volgsysteem, zoals individuele aanbieders, vergoedt a.s.r. Zorg de behandelingen conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste wat wettelijk toegestaan is. Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Declareren

Declaraties dient u in via VECOZO. De declaratie dient uiteraard aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard te voldoen. We streven ernaar om uw declaratie zo snel mogelijk te beoordelen en u van een terugkoppeling te voorzien. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

Controle op declaraties

Wij voeren controles uit op declaraties. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Op de pagina over de controle op declaraties leest u hoe we deze controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Zorgverlenersportaal

MijnZorgverlener is een beveiligde omgeving waar u inlogt met uw bestaande VECOZO-certificaat. U heeft inzicht in uw gesloten overeenkomsten, ingediende declaraties en contactgegevens. Ook past u via MijnZorgverlener uw rekeningnummer aan.

Bent u een gecontracteerde zorgaanbieder? Vul dan uw postcode in, zodat u vindbaar bent voor onze verzekerden. De postcodegebieden uit MijnZorgverlener vormen de basis voor onze Zorgzoeker.

Heeft u vragen?
Onderwerp Afdeling Contactgegevens
Inhoud overeenkomst & beleid Inkoop & Beleid paramedie@asr.nl
Declaraties Claimcontrol zorg.claimcontrol@asr.nl