Home Blogs van a.s.r. Werkgever, het pensioenakkoord brengt je deze 5 belangrijke wijzigingen

Werkgever, het pensioenakkoord brengt je deze 5 belangrijke wijzigingen

06 januari 2021

Met de komst van het pensioenakkoord gaat er het nodige wijzigen in de pensioenregeling. Voor jou als werkgever, voor je werknemers, voor je adviseur en je uitvoerder. Twee wijzigingen zijn al zeker en daar hebben wij als uitvoerder al op voorgesorteerd. Drie wijzigingen worden nog verwacht en daar anticiperen we alvast op. Wat deze vijf wijzigingen in de praktijk betekenen voor jou als werkgever, lichtte Folkert Pama, directeur bij a.s.r. pensioenen toe tijdens het webinar van 3 december jl. Hieronder zetten we de wijzigingen voor je op een rijtje.

Webinar nog niet gezien?
Hoor meer over de gevolgen en kansen van het pensioenakkoord voor werkgevers.
Bekijk webinar!
Wijziging 1: AOW-leeftijd stijgt minder snel

Door de minder snelle stijging van de AOW-leeftijd is die in 2024 67 jaar terwijl de pensioenrichtleeftijd 68 jaar is. Dit heeft consequenties voor werknemers waarvan het pensioen gebaseerd is op beleggingen, waarbij gekeken wordt naar het beleggingsrisicoprofiel. Naarmate de pensioenrichtleeftijd dichterbij komt, bouwen we het risico namelijk af. Kiest de werknemer ervoor om eerder met pensioen te gaan? Dan is het risico dus niet optimaal afgedekt. Daarom hebben wij bij a.s.r. de ‘persoonlijke pensioenleeftijd’ geïntroduceerd. De werknemer geeft de door hem of haar gekozen pensioendatum door, zodat wij de beleggingen en renteafdekking daarop kunnen afstemmen. Zo wordt het risico afgestemd op de persoonlijke situatie en is het risico dus optimaal afgedekt.

Wijziging 2: Pensioenuitkering ineens (10%)

Met deze nieuwe mogelijkheid kan de werknemer ervoor kiezen om een deel van het pensioen (maximaal tot 10%) ineens te laten uitkeren. Dat kan direct op pensioendatum of in februari volgend op het jaar dat de AOW-leeftijd wordt bereikt. De keuze tussen die twee data heeft invloed op de hoogte van de pensioenuitkering. Op zowel de maandelijkse als de eenmalige. Daarom willen we ons werknemersportaal optimaliseren zodat de werknemer daarin straks kan aangeven wanneer wat uitgekeerd moet worden en daar ook een berekening kan aanvragen. Omdat a.s.r. zowel de opbouw- als uitkeringsfase faciliteert, kunnen wij zorgen voor een soepele overgang naar pensioneren van de (voormalig) werknemer.

Let op: omdat dit wetvoorstel nog bij de Eerste Kamer ligt kan hier nog iets in wijzigen.

Drie wijzigingen die nog op de tekentafel liggen

Van de onderstaande drie wijzigingen is bekend dat ze komen, maar we weten nog niet hoe deze concreet vormgegeven worden.

  • Uitsluitend premieregelingen (DC) mogelijk
  • Overgang van stijgende naar vlakke premie (30% - 33%) 
  • Nabestaandenpensioen afhankelijk van salaris (20% voor wezenpensioen en 50% voor partnerpensioen)

Via het Verbond van Verzekeraars houden we samen met andere verzekeraars de uitwerking van bovengenoemde wijzigingen nauwlettend in de gaten. We zijn continue in gesprek en proberen met elkaar een goede en werkbare wet- en regelgeving te laten ontstaan. In ieder geval verwachten we een uitdagende situatie in zowel de pensioenuitvoering als de pensioenadvisering om werkgevers en hun werknemers goed en duidelijk te informeren en te activeren. Vooral werkgevers met een db-regeling doen er goed aan hun werknemers in een vroeg stadium mee te nemen in de overgang naar een dc-regeling.

Nieuw platform 'Ik denk vooruit'

In de meeste pensioenregelingen kunnen werknemers het eigen pensioen voor een belangrijk deel zelf vormgeven. De voorgenomen maatregelingen van het pensioenakkoord maken dat individuele keuzes van werknemers nog belangrijker worden. Daarom is pensioenactivatie erg belangrijk. Zodat werknemers inzicht kunnen krijgen in hun (toekomstige) financiële situatie en zelf of met een adviseur maatregelen kunnen nemen. 

Om daaraan bij te dragen hebben we bij a.s.r. het platform 'Ik denk vooruit' ontwikkeld. Het platform sluit aan bij onze ambitie om mensen financieel zelfredzaam te maken. Om zelf inzicht te krijgen en actie te ondernemen biedt het platform financiële tips van experts, inspirerende verhalen van ‘echte’ mensen en concrete oplossingen voor vragen zoals ‘wanneer kan ik stoppen met werken’ en ‘hoe kan ik geld opzijzetten voor de studie van mijn kind’.

Wil je meer weten over Ik denk vooruit?

Blijf op hoogte van Ik denk vooruit door je in te schrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Meer weten over de gevolgen en kansen van het pensioenakkoord?
Bekijk ons webinar terug!

Het nieuwe pensioenakkoord ligt er. Maar de details zijn dus nog niet op alle fronten uitgewerkt. Hoe het er straks concreet uitziet en wat het precies voor jou als werkgever je werknemers betekent, kunnen we daarom nog niet zeggen. We blijven ons inzetten om duidelijkheid te krijgen en dit zo snel en helder mogelijk te verwerken in het Werknemers Pensioen.

Wil je meer weten over de gevolgen en kansen van het pensioenakkoord? Kijk dan het hele webinar terug, inclusief een toelichting op de drie nieuwe en drie bestaande fiscale mogelijkheden van het pensioenakkoord door advocaat-partner Fréderique Hoppers-Rademaker.

Annelies Heinen

Meer verhalen over Pensioen