Boeterente

Wil je in 1 keer een groot bedrag terugbetalen, tussentijds je rente verlagen of je hypotheek oversluiten naar een andere hypotheekverstrekker? Dan betaal je ons soms een vergoeding. Dit noemen wij boeterente.

Je betaalt boeterente als wij rente mislopen 

Extra terugbetalen, je rente verlagen of overstappen naar een andere hypotheekverstrekker kan bij ons altijd. Dan betaal je ons mogelijk wel een vergoeding. Dit heet boeterente. Het bedrag van jouw hypotheek hebben wij namelijk geleend en daar betalen we rente voor. Omdat wij van jou minder of helemaal geen rente meer ontvangen, lijden wij een verlies. Dat verrekenen wij in de boeterente.

AFM publiceert nieuwe richtlijn berekening boeterente

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 maart 2017 een leidraad gepubliceerd hoe hypotheekverstrekkers boeterente moeten berekenen. Deze boeterente mag niet hoger zijn dan het verlies dat de hypotheekverstrekker lijdt door jouw hypotheekwijziging.

Wat hebben we gedaan?

 • Klanten die voor 1 april 2017 hebben afgelost op hun hypotheek en in aanmerking komen voor een teruggave, hebben bericht ontvangen.
 • Klanten die na 1 april 2017 hebben afgelost en in aanmerking komen voor teruggave, ontvangen eind dit jaar bericht.

Om welke hypotheekvormen gaat het?

 • Spaarhypotheek toon

 • Lineaire hypotheek toon

 • Annuïteiten hypotheek toon

 • Andere aflosvormen toon

Wel boeterente

In deze gevallen betaal je mogelijk een boeterente

 • Als je meer dan 15% extra terugbetaalt. Je mag altijd extra terugbetalen op je hypotheek bij a.s.r. Als je in één jaar meer dan 15% extra terugbetaalt van het oorspronkelijke geleende bedrag, dan betaal je daarover mogelijk een boeterente.

 • Als je tussentijds oversluit. Sluit je tijdens je rentevastperiode jouw hypotheek bij ons over naar een andere hypotheekverstrekker? Dan betaal je mogelijk een boeterente.

 • Als je tussentijds overstapt op een andere vaste rente. Dan betaal je mogelijk een boeterente. Net als bij extra aflossen, krijg je bij ons een vrijstelling op de boeterente. Deze vrijstelling geldt voor 15% van het oorspronkelijke bedrag van het leningdeel waarmee je tussentijds overstapt op een andere vaste rente.

Geen boeterente

In deze gevallen betaal je geen boeterente

 • Als je rentevast periode afloopt. Loopt je rentevast periode af? Dan kun je zonder boeterente overstappen op een andere rente of zelfs kiezen voor een andere hypotheekverstrekker.

 • Als je extra terugbetaling 15% of minder is. Je mag jaarlijks 15% van het oorspronkelijke geleende bedrag terugbetalen. Dit bedrag los je dan af bovenop het afgesproken bedrag dat je al iedere maand aflost.

 • Als je variabele rente hebt. Heb je gekozen voor variabele maandrente? Dan lopen wij nooit rente mis.

 • Als je jouw woning verkoopt. Bij verkoop van je woning mag je de hypotheek volgens de voorwaarden van jouw hypotheek boetevrij aflossen.

 • Als je overlijdt. Als jouw erfgenamen de lening binnen zes maanden na jouw overlijden gedeeltelijk of helemaal terugbetalen betalen ze geen boeterente. Ze betalen ook geen boeterente als de erfgenamen binnen deze periode de rentevaste periode wijzigen.

 • Als de looptijd van je hypotheek stopt. Je betaalt geen boete als je terugbetaalt op het einde van de looptijd van je hypotheek.

Voorbeeldberekening extra terugbetalen annuïteiten hypotheek


 1. Bij je hypotheek kun je jaarlijks een bedrag extra terugbetalen zonder dat je ons hierover een vergoeding betaalt. Over het bedrag dat je meer terugbetaalt, berekenen wij de boete. Bekijk onderstaand de voorbeeldberekening.
 2. Vervolgens berekenen we het bedrag van de totale rentebedragen die je over het hierboven genoemde bedrag tot het einde van je rentevaste periode zou hebben betaald. Dit berekenen wij met de rente die je nu betaalt (3%).
 3. Wij maken dezelfde berekening met de actuele rente die volgens jouw voorwaarden geldt voor een vergelijkbare hypotheek (2%). Dit noemen wij de vergelijkingsrente. Voor het bepalen van de actuele rente kijken we naar de rentevast periode volgens de voorwaarden die horen bij jouw lening.
 4. Het verschil tussen deze twee bedragen is het bedrag dat wij nu niet ontvangen door de wijziging aan jouw hypotheek.
 5. Je betaalt het verschil in één keer aan ons terug, in plaats van over de resterende maanden van uw rentevaste periode. Daarom corrigeren wij het boetebedrag volgens een standaard manier naar beneden. Dit is het uiteindelijke bedrag aan boete dat wij in rekening brengen.

Voorbeeldberekening (bij een rentevaste periode van 12 maanden)

Dit wil je extra aan ons terugbetalen  € 157.507
Oorspronkelijk hoofdsom € 200.000
Percentage vrijstelling extra terugbetalen 15 %
Je bent vrijgesteld om per jaar terug te betalen € 30.000
Je hebt van je vrijstelling gebruikt € 0,00
Je resterende vrijstelling   € 30.000
De boete wordt berekend over   € 127.507

Hoe komen wij tot de hoogte van een boete

1 Bedrag waarover wij de boete berekenen € 127.507    
2 Totaal van de rentebedragen op basis van de rente (3%) die je tot het einde van jouw rentevaste periode (12 maanden) aan ons zou moeten betalen € 3.765        
3  Totaal van de rentebedragen op basis van de vergelijkingsrente (2%) die je tot aan het einde van jouw rentevaste periode (12 maanden) aan a.s.r. zou gaan betalen  € 2.510     
4  Verschil dat wij niet ontvangen doordat de door jou te betalen actuele rente lager is dan de rente die je nu betaalt € 1.255     
5 Boete die wij in rekening brengen € 1.241       

Laat je adviseren

Neem altijd contact op met je adviseur als je overweegt je hypotheek over te sluiten. Een onafhankelijk verzekeringsadviseur kent zijn klanten. Dat vinden we bij a.s.r. belangrijk. Hij kan jou op maat advies geven.