Ga naar de hoofdinhoud
Inkoopbeleid

Bent u benieuwd naar wat er voor u in 2025 verandert? Wilt u meer weten over het proces en de planning van de zorginkoop? U vindt het terug in ons inkoopbeleid. Ons inkoopbeleid hebben we samengevat in een infographic, zodat u snel kunt zien waar a.s.r. voor staat en wat wij belangrijk vinden bij het inkopen van zorg.

Het inkoopbeleid Geboortezorg omvat verloskundige zorg, kraamzorg, prenatale screening en (integrale) geboortezorg in een geboortecentrum. Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde kraamzorgaanbieders dienen de eigen bijdrage zelf te innen bij de verzekerde.
Overeenkomst afsluiten

De contractering van geboortezorg verloopt grotendeels via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Om hier gebruik van te kunnen maken is het noodzakelijk dat degene die binnen uw organisatie tekenbevoegd is, beschikt over een persoonlijk certificaat van VECOZO met de juiste autorisatie. U dient dit certificaat aanvragen via de website van VECOZO.

Voor integrale geboortezorg organisaties geldt dat wij maatwerkafspraken maken. Bij integrale geboortezorg organisaties worden nieuwe zorgovereenkomsten in een lopend inkoopjaar in principe alleen gesloten als u nog geen declaraties voor dat inkoopjaar heeft ingediend. Zo voorkomen we complexe trajecten met herdeclaraties.

Inkoopwijze

a.s.r. heeft toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle zorgaanbieders die aan de in het inkoopbeleid genoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst.

Voor de inkoop van Geboortezorg onderscheidt a.s.r. de volgende categorieën aanbieders:

  1. In 2024 gecontracteerde zorgaanbieders geboortezorg
    Indien u in 2024 al een overeenkomst met a.s.r. had en voldoet aan de door ons gestelde contractvoorwaarden, dan benaderen wij u proactief voor een overeenkomst 2025-2026 (verloskundige zorg, prenatale screening en geboortecentra) of 2025 (kraamzorg).  
  2. Integrale geboortezorg organisaties
    Graag ontvangen wij voor 1 november 2024 een offerte zodat we de onderhandelingen kunnen starten. Beschikt u voor deze datum nog niet over een offerte? Neem dan contact met ons op. Omdat IGO’s specifieke zorg in een regio leveren sluiten wij alleen een overeenkomst indien de preferente verzekeraar en de IGO tot contractuele afspraken zijn gekomen. De inhoudelijke afspraken gemaakt met de preferente verzekeraar zullen wij in principe ook volgen.
  3. Niet gecontracteerde zorgaanbieders en nieuwe zorgaanbieders geboortezorg
    Als nieuwe geboortezorgaanbieder, of als u eerder geen overeenkomst met ons heeft afgesloten, kunt u vóór 1 september 2024 een verzoek indienen voor het sluiten van een zorgovereenkomst 2025.  U kunt dit aangeven via zorg.overeenkomsten@asr.nl. Geeft u dan aan wat uw AGB code en uw praktijknaam is en voor welke geboortezorg u een overeenkomst wilt ontvangen. Wij toetsen dan of u voldoet aan onze contractvoorwaarden en of het zorgaanbod voor a.s.r. van toegevoegde waarde is.

Tijdspad zorginkoop

Wat Wie Wanneer
Publicatie inkoopbeleid a.s.r. 1 april
Aanmelden nieuwe zorgaanbieder of niet eerder gecontracteerde zorgaanbieder via zorg.overeenkomsten@asr.nl Nieuwe zorgaanbieder Uiterlijk 1 september
Aanbieden zorgovereenkomst via VECOZO a.s.r.  Uiterlijk 1 oktober
Tekenen zorgovereenkomst via VECOZO Zorgaanbieder Uiterlijk 1 november
Aanleveren offerte via geboortezorg@asr.nl
Integrale geboortezorg organisatie Uiterlijk 1 november 
Publicatie gecontracteerdeaanbieders op de website a.s.r. 12 november
Aanvraag aanvullende contractafspraken via geboortezorg@asr.nl Zorgaanbieder Uiterlijk 1 december
Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste de door ons vastgestelde maximale vergoeding.

Declareren

Declaraties dient u in via VECOZO. De declaratie dient aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard te voldoen. We streven ernaar om uw declaratie zo snel mogelijk te beoordelen en u van een terugkoppeling te voorzien. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

Ook als niet-gecontracteerde zorgaanbieder kunt u via Vecozo declareren. Hierbij gelden de voorwaarden zoals genoemd in de Uniforme Declaratieparagraaf

Afgewezen declaratie

Wij controleren of de door u ingediende declaraties volledig en juist zijn. Soms komt het voor dat een declaratie niet klopt. Bijvoorbeeld als er een verkeerde declaratiecode is gebruikt. U ontvangt in dat geval een afwijzing met hierin een retourcode. Wilt u meer informatie over de retourcode? Gebruik de retourcodezoeker van Vektis om te zoeken op uw retourcode.

Controle op declaraties

Wij voeren controles uit op declaraties. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Op de pagina over de controle op declaraties leest u hoe we deze controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Zorgverlenersportaal

MijnZorgverlener is een beveiligde omgeving waar u inlogt met uw bestaande VECOZO-certificaat. U heeft inzicht in uw gesloten overeenkomsten, ingediende declaraties en contactgegevens. Ook past u via MijnZorgverlener uw rekeningnummer aan.

Bent u een gecontracteerde zorgaanbieder? Vul dan uw postcode in, zodat u vindbaar bent voor onze verzekerden. De postcodegebieden uit MijnZorgverlener vormen de basis voor onze Zorgzoeker.

Wachttijd voor verzekerden

Loopt de wachttijd voor onze verzekerden op? Verwijs verzekerden dan naar onze zorgadviseurs. Onze zorgadviseurs kunnen hen wachtlijstbemiddeling aanbieden.

Heeft u vragen?
Onderwerp Afdeling Contactgegevens
Status declaraties en wijzigingen doorgeven MijnZorgverlener Log in op MijnZorgverlener
Proces overeenkomst Overeenkomsten 030 278 36 36 of zorg.overeenkomsten@asr.nl

Inhoud overeenkomst en beleid

Zorginkoop geboortezorg@asr.nl 
Declaraties Declaraties 030 278 36 36 of zorg.claimcontrol@asr.nl
Zorgbemiddeling Zorgbemiddeling zorgbemiddeling@asr.nl

Voor overige vragen gebruikt u het contactformulier voor zorgaanbieders.

{ "dialog": { "homeItemId" : "42fdf1c1-a8f6-43d1-9dec-ce9c9b829900", "urlChat" : "/api/dialog/Chat/", "urlCM": "/api/dialog/Conversation/", "urlCMReporting": "", "tokenApiEndPoint": "/api/token/get", "feedbackDelay": 2000, "feedbackDelayExtended": 60000, "greeting": [ "\u003cspan style=\"background-color: #ffffff; color: #2a292e;\"\u003eGoedemiddag, welkom bij a.s.r.\u003c/span\u003e", "\u003cspan style=\"background-color: #ffffff; color: #2a292e;\"\u003eStel ons hieronder je vraag. We helpen je graag verder\u003c/span\u003e" ], "regEx": "^[A-Za-z0-9'`‘’\\xC0-\\xD6\\xD8-\\xF6\\xF8-\\xFF!@#$^&()_+/|€,\\.\\-\\s]{0,200}$", "readMore": "Lees meer", "initInputPlaceholder": "Typ je vraag in een paar woorden", "inputPlaceholder": "Typ een reactie of andere vraag", "buttonText": "versturen", "agentDisconnected": "Onze medewerker heeft de chat afgesloten.", "startChat": "Je chat nu met een a.s.r. medewerker", "subjectPrefix": "conversatiestarter", "chatGroupIsOpen": {"KS_HD_C_MIJNASR":false,"PEN_C_IDV2":true,"SCH_Pcl_C_AVP_ASRNL":false,"SCH_Pcl_C_REIS_ASRNL":false,"SCH_Pac_C_ASRNL":false,"SCH_Pdb_C_ASRNL":false,"SCH_Pcl_C_VERKEER_ASRNL":false,"SCH_Pcl_C_BRAND_ASRNL":true,"ARD_C_DB":false,"ARD_C_KLANTADVIES":false}, "occupiedMessage": "Oeps, al onze medewerkers zijn in gesprek. Een moment geduld alsjeblieft", "promptTitle": "Chat sluiten?", "promptText": "Weet je zeker dat je de chat wilt afsluiten?", "Yes": "Ja", "No": "Nee", "chatAvailable": "Chat met ons", "chatOccupied": "De chat is tijdelijk bezet", "chatOff": "De chat is nu gesloten", "subjects": [ { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/verzekering-afsluiten.svg", "title": "Product afsluiten", "chatMessage": "Product afsluiten", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/schade-melden.svg", "title": "Schade melden", "chatMessage": "Schade melden", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/gegevens-wijzigen.svg", "title": "Gegevens wijzigen", "chatMessage": "Gegevens wijzigen", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/fondsen-en-koersen-informatie.svg", "title": "Fondsen en koersen", "chatMessage": "Fondsen en koersen", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/contact.svg", "title": "Contact opnemen", "chatMessage": "Contact opnemen", "variantA": true, "variantB": true } ] } } { "dialogErrorModals": { "firstModal": { "message": "Er is helaas een storing. Onze chatbot loopt vast. Klik op vernieuwen om het nog een keer te proberen. Je gesprek blijft bewaard.", "primaryBtn": { "text": "Vernieuwen" } }, "secondModal": { "message": "Helaas, de storing is er niet mee verholpen. Probeer het later op de dag nog een keer of vul het contactformulier in.", "primaryBtn": { "text": "Naar contactformulier", "href": "/contact" }, "secondaryBtn": { "text": "Melding sluiten" } } } }