Home Zakelijk Zorgaanbieder Zintuiglijk gehandicaptenzorg
Inkoopbeleid
Bent u benieuwd naar wat er voor u in 2022 verandert? Wilt u meer weten over het proces en de planning van de zorginkoop? U vindt het terug in ons inkoopbeleid.

a.s.r. volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of – en zo ja, in hoeverre – de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daarover. 

Overeenkomst afsluiten
Gecontracteerde zorgaanbieder

Met alle ons bekende zorgaanbieders ZG hebben we in 2020 een 2-jarige overeenkomst gesloten. Op basis van onder meer marktaandeel, omzet en aantallen klanten, maken we onderscheid in ZG-aanbieders met en zonder onderhandeling.

  • Instellingen zonder onderhandeling (voor ons kleinere instellingen)
    Wij benaderen deze groep ZG-aanbieders via VECOZO met een tweejarig aanbod voor 2022 en 2023.
  • Instellingen met onderhandeling (voor ons grotere instellingen)
    In dialoog willen wij komen tot een faire prijs en een reëel volume, met oog voor kwaliteit en innovatie. We gaan uit van een tweejarige overeenkomst.
Nieuwe zorgaanbieder

Bent u een voor ons nieuwe aanbieder en wilt u een overeenkomst met ons aangaan? Dan kunt u deze aanvragen via zintuiglijkgehandicapten@asr.nl.

Tijdspad zorginkoop ZG-instellingen zonder onderhandeling (voor ons kleinere instellingen)

Wat Wie Wanneer
Aanbieden vragenlijst en overeenkomst a.s.r. Augustus/september
Uiterste datum tekenen overeenkomst Zorgaanbieder 1 november
Publicatie gecontracteerde zorg op websites a.s.r. 12 november

Tijdspad zorginkoop ZG-instellingen met onderhandeling (voor ons grotere instellingen)

Wat Wie Wanneer
Aanbieden vragenlijst en overeenkomst a.s.r. Augustus/september
Invullen offerteformat en onderhandeling
Zorgaanbieder (en a.s.r.) September/oktober
Uiterste datum tekenen overeenkomst Zorgaanbieder 1 november
Publicatie gecontracteerde zorg op websites a.s.r. 12 november
Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste de door ons vastgestelde maximale vergoeding.

Declareren

Declaraties dient u in via VECOZO. De declaratie dient uiteraard aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard te voldoen. We streven ernaar om uw declaratie zo snel mogelijk te beoordelen en u van een terugkoppeling te voorzien. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

Controle op declaraties

Wij voeren controles uit op declaraties. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Op de pagina over de controle op declaraties leest u hoe we deze controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Zorgverlenersportaal

MijnZorgverlener is een beveiligde omgeving waar u inlogt met uw bestaande VECOZO-certificaat. U heeft inzicht in uw gesloten overeenkomsten, ingediende declaraties en contactgegevens. Ook past u via MijnZorgverlener uw rekeningnummer aan.

Bent u een gecontracteerde zorgaanbieder? Vul dan uw postcode in, zodat u vindbaar bent voor onze verzekerden. De postcodegebieden uit MijnZorgverlener vormen de basis voor onze Zorgzoeker.

Heeft u vragen?
Onderwerp Afdeling Contactgegevens
Status declaraties en wijzigingen doorgeven MijnZorgverlener Log in op MijnZorgverlener
Proces overeenkomst Overeenkomsten 030-2572500 of zorg.overeenkomsten@asr.nl
Inhoud overeenkomsten en beleid
Inkoop & Beleid zintuiglijkgehandicapten@asr.nl
Declaraties
Claimcontrol 030-2783636 of zorg.claimcontrol@asr.nl