Home Zakelijk Zorgaanbieder Zintuiglijk gehandicaptenzorg
Inkoopbeleid

Bent u benieuwd naar wat er voor u in 2023 verandert? Wilt u meer weten over het proces en de planning van de zorginkoop? U vindt het terug in ons inkoopbeleid.

Overeenkomst afsluiten
Gecontracteerde zorgaanbieder

Met alle ons bekende zorgaanbieders ZG hebben we in 2022 een tweejarige overeenkomst gesloten. Op basis van onder meer marktaandeel, omzet en aantallen klanten, maken we onderscheid in ZG-aanbieders met en zonder onderhandeling.

  • Instellingen zonder onderhandeling (voor ons kleinere instellingen)
    We hebben deze groep ZG-aanbieders benaderd met een tweejarig aanbod voor 2022 en 2023, waarbij er aandacht is besteed aan kwaliteit en innovatie.
  • Instellingen met onderhandeling (voor ons grotere instellingen)
    Er zijn tweejarige overeenkomsten gesloten voor 2022 en 2023. In de gesprekken is aandacht besteed aan een faire prijs en een reëel volume. Ook hier is aandacht besteed aan kwaliteit en innovatie.
Nieuwe zorgaanbieder

Op dit moment lopen er tweejarige contracten. Voor de inkoop 2024 is er opnieuw de mogelijkheid om een contract aan te vragen via zintuiglijkgehandicapten@asr.nl.

Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste de door ons vastgestelde maximale vergoeding.

Declareren

Declaraties dient u in via VECOZO. De declaratie dient aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard te voldoen. We streven ernaar om uw declaratie zo snel mogelijk te beoordelen en u van een terugkoppeling te voorzien. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

Ook als niet-gecontracteerde zorgaanbieder kunt u via Vecozo declareren. Hierbij gelden de voorwaarden zoals genoemd in de Uniforme Declaratieparagraaf

Afgewezen declaratie

Wij controleren of de door u ingediende declaraties volledig en juist zijn. Soms komt het voor dat een declaratie niet klopt. Bijvoorbeeld als er een verkeerde declaratiecode is gebruikt. U ontvangt in dat geval een afwijzing met hierin een retourcode. Wilt u meer informatie over de retourcode? Gebruik de retourcodezoeker van Vektis om te zoeken op uw retourcode.

Controle op declaraties

Wij voeren controles uit op declaraties. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Op de pagina over de controle op declaraties leest u hoe we deze controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Zorgverlenersportaal

MijnZorgverlener is een beveiligde omgeving waar u inlogt met uw bestaande VECOZO-certificaat. U heeft inzicht in uw gesloten overeenkomsten, ingediende declaraties en contactgegevens. Ook past u via MijnZorgverlener uw rekeningnummer aan.

Bent u een gecontracteerde zorgaanbieder? Vul dan uw postcode in, zodat u vindbaar bent voor onze verzekerden. De postcodegebieden uit MijnZorgverlener vormen de basis voor onze Zorgzoeker.

Heeft u vragen?
Onderwerp Afdeling Contactgegevens
Status declaraties en wijzigingen doorgeven MijnZorgverlener Log in op MijnZorgverlener
Proces overeenkomst Overeenkomsten 030-2572500 of zorg.overeenkomsten@asr.nl
Inhoud overeenkomsten en beleid
Inkoop & Beleid zintuiglijkgehandicapten@asr.nl
Declaraties
Claimcontrol 030-2783636

Voor overige vragen gebruikt u het contactformulier voor zorgaanbieders.