Langdurige zorg (Wlz) en je zorgverzekering

Ben je voor jezelf of voor iemand in je omgeving op zoek naar langdurige zorg? We leggen je graag uit wanneer je in aanmerking komt en hoe je langdurige zorg vanuit de Wlz aanvraagt.

Langdurige zorg vanuit de Wlz
De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening; waarvan de zorg blijvend (levenslang) is. Iemand kan zorg vanuit de Wlz aanvragen als er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig is en als iemand niet (altijd) de eigen regie kan voeren. Deze zorg is bijvoorbeeld nodig vanwege een handicap, een chronische ziekte, langdurige psychische problemen of ouderdom. Langdurige zorg kan thuis of in een instelling geleverd worden. 
Het Nederlands zorgstelsel

Het Nederlands zorgstelsel is geregeld in 4 verschillende wetten:

 • De Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • De Jeugdwet
 • De Wet langdurige zorg (Wlz)

De Zvw en de Wlz worden uitgevoerd door de zorgverzekeraars waar a.s.r. er één van is. Dit betekent dat a.s.r. verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Wlz.

Je bent verzekerd voor de Wlz als je ook verzekerd bent voor de Zvw. Met een Nederlandse zorgverzekering is dat zo. Je hoeft hiervoor dus geen aparte verzekering af te sluiten.

Wanneer kom je in aanmerking voor de Wlz?

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of je in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Als je in aanmerking komt krijg je een indicatie voor zorg vanuit de Wlz.

Op de website van het CIZ vind je de Wlz-check. Door deze Wlz-check in te vullen zie je of je in aanmerking komt voor de Wlz. Ook vind je in deze digitale wegwijzer meer informatie over zorg of ondersteuning.

Veelgestelde vragen over langdurige zorg (Wlz)
 • Hoe vraag je zorg vanuit de Wlz aan? toon
 • Welke opties voor zorg vanuit de Wlz zijn er?  toon
 • Waar kan je terecht voor zorg vanuit de Wlz? toon
 • Wat als je moet wachten op zorg? toon
 • Heb je een klacht over de geleverde zorg? toon
 • Door wie wordt langdurige zorg (Wlz) betaald? toon
 • Bij wie kan je terecht voor contact of ondersteuning? toon
 • Bij welke instanties kan je terecht? toon
 • Staat jouw vraag hier niet tussen? toon
Meer informatie