Ga naar de hoofdinhoud
Inkoopbeleid

Bent u benieuwd naar wat er voor u in 2025 verandert? Wilt u meer weten over het proces en de planning van de zorginkoop? U vindt het terug in ons inkoopbeleid. Ons inkoopbeleid hebben we samengevat in een infographic, zodat u snel kunt zien waar a.s.r. voor staat en wat wij belangrijk vinden bij het inkopen van zorg.

Het zorginkoopbeleid 2025, gepubliceerd op 28 maart 2024, bevatte een onvolledige passage over het inkoopproces voor voor ons nieuwe zorgaanbieders. Deze passage omschreef enkel het inkoopproces voor instellingen, niet voor vrijgevestigden. Ook werd op enkele plaatsen enkel het loket voor algemene vragen vanuit instellingen genoemd, niet het loket voor vragen vanuit vrijgevestigden. De passage is in bovenstaande versie aangevuld en het e-mailadres van het loket voor vrijgevestigden is ook toegevoegd. De oorspronkelijke versie van het inkoopbeleid is onder ‘Voorgaande jaren’ te vinden.

Overeenkomst afsluiten

We maken onderscheid in drie type overeenkomsten. Welk type overeenkomst we u aanbieden, hangt hoofdzakelijk af van de omvang van de zorg die u aan onze verzekerden levert. Voor het verschil tussen een vrijgevestigde en instelling gebruiken we de indeling van het Landelijk Kwaliteitsstatuut. 

Zoals opgenomen in ons inkoopbeleid bieden wij onze overeenkomsten GGZ vrijgevestigd en kleinere instellingen met een standaard contracteerproces aan op uiterlijk 1 september 2024 via het zorginkoopportaal van VECOZO. 

Machtiging

Indien een verzekerde een verwijzing heeft en naar een niet-gecontracteerde GGZ-instelling wil, is een machtiging noodzakelijk. De machtiging dient vooraf te worden aangevraagd. Voor behandeling bij een GGZ-praktijk is geen machtiging noodzakelijk. Lees meer over ons machtigingenbeleid.

Checklist langdurige GGZ

Bij verblijf langer dan 365 dagen wordt de checklist in de bijlage ingevuld. Deze checklist dient in de 9e maand van dat eerste jaar ingevuld te worden. 

Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste de door ons vastgestelde maximale vergoeding.

Declareren

Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen facturen indienen via VECOZO. De declaratie dient uiteraard te voldoen aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard. We streven ernaar om uw declaratie zo snel mogelijk te beoordelen en u van een terugkoppeling te voorzien. Wij hanteren een snelle uitbetalingstermijn voor verzekerden en zorgaanbieders.

Indientermijn

Het zorgprestatiemodel biedt de mogelijkheid om maandelijks te declareren. De uiterste termijn voor gecontracteerde zorgaanbieders om te declareren is binnen een jaar, met de beperking dat alle in 2024 geopende prestaties uiterlijk 30 april 2025 moeten zijn gedeclareerd. Dit geldt niet voor verzekerden, die niet-gecontracteerde zorg gebruiken. In dat geval staan de termijnen vermeld in de polis.

Afgewezen declaratie

Wij controleren of de door u ingediende declaraties volledig en juist zijn. Soms komt het voor dat een declaratie niet klopt. Bijvoorbeeld als er een verkeerde declaratiecode is gebruikt. U ontvangt in dat geval een afwijzing met hierin een retourcode. Wilt u meer informatie over de retourcode? Gebruik de retourcodezoeker van Vektis om te zoeken op uw retourcode.

Controle op declaraties

Wij voeren controles uit op declaraties. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Op de pagina over de controle op declaraties leest u hoe we deze controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Privacyverklaring

Cliënten kunnen er voor kiezen om declaratiegegevens niet met ons te willen delen. Hiervoor kunnen ze een privacyverklaring gebruiken.

Zorgverlenersportaal

MijnZorgverlener is een beveiligde omgeving waar u inlogt met uw bestaande VECOZO-certificaat. U heeft inzicht in uw gesloten overeenkomsten, ingediende declaraties en contactgegevens. Ook past u via MijnZorgverlener uw rekeningnummer aan.

Bent u een gecontracteerde zorgaanbieder? Vul dan uw postcode in, zodat u vindbaar bent voor onze verzekerden. De postcodegebieden uit MijnZorgverlener vormen de basis voor onze Zorgzoeker.

Consultatiefunctie sociaal domein

Eind februari is door de brancheverenigingen de Nederlandse GGZ, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland de leidraad voor de Consultatiefunctie GGZ voor het sociaal domein goedgekeurd en gepubliceerd op de website van de juiste zorg op de juiste plek. Deze leidraad omvat de kaders en randvoorwaarden waarbinnen de consultatiefunctie per 2024 wordt vormgegeven en gecontracteerd. Wij zijn overeengekomen om de consultatiefunctie gelijkgericht in te kopen. Dat betekent dat de zorgverzekeraar die marktleider is in een regio de consultatiefunctie inkoopt voor de gehele regio. Wij dragen vervolgens ons aandeel bij aan die afspraak. Neem daarom contact op met de preferente zorgverzekeraar in uw regio voor de inkoop van de consultatiefunctie.

Wachttijd voor verzekerden

Loopt de wachttijd voor onze verzekerden op? Verwijs verzekerden dan naar onze afdeling Zorgbemiddeling. Onze zorgadviseurs kunnen hen wachtlijstbemiddeling aanbieden.

Heeft u vragen?
Onderwerp Afdeling Contactgegevens
Status declaraties en wijzigingen doorgeven MijnZorgverlener Log in op MijnZorgverlener
Declaraties en machtigingen Declaraties 030 278 36 36
Proces overeenkomst Overeenkomsten 030 278 36 36 of zorg.overeenkomsten@asr.nl
Inhoud overeenkomst en beleid Inkoop & Beleid

ggz-vrijgevestigden@asr.nl

ggz-instellingen@asr.nl 

 Zorgbemiddeling Zorgbemiddeling zorgbemiddeling@asr.nl 

Voor overige vragen gebruikt u het contactformulier voor zorgaanbieders.

{ "dialog": { "homeItemId" : "42fdf1c1-a8f6-43d1-9dec-ce9c9b829900", "urlChat" : "/api/dialog/Chat/", "urlCM": "/api/dialog/Conversation/", "urlCMReporting": "", "tokenApiEndPoint": "/api/token/get", "feedbackDelay": 10000, "feedbackDelayExtended": 60000, "greeting": [ "\u003cspan style=\"background-color: #ffffff; color: #2a292e;\"\u003eGoedenacht, welkom bij a.s.r.\u003c/span\u003e", "\u003cspan style=\"background-color: #ffffff; color: #2a292e;\"\u003eStel ons hieronder je vraag. We helpen je graag verder\u003c/span\u003e" ], "regEx": "^[A-Za-z0-9'`‘’\\xC0-\\xD6\\xD8-\\xF6\\xF8-\\xFF!@#$^&()_+/|€,\\.\\-\\s]{0,200}$", "readMore": "Lees meer", "initInputPlaceholder": "Typ je vraag in een paar woorden", "inputPlaceholder": "Typ een reactie of andere vraag", "buttonText": "versturen", "agentDisconnected": "Onze medewerker heeft de chat afgesloten.", "startChat": "Je chat nu met een a.s.r. medewerker", "subjectPrefix": "conversatiestarter", "chatGroupIsOpen": {"KS_HD_C_MIJNASR":false,"PEN_C_IDV2":false,"SCH_Pcl_C_AVP_ASRNL":false,"SCH_Pcl_C_REIS_ASRNL":false,"SCH_Pac_C_ASRNL":false,"SCH_Pdb_C_ASRNL":false,"SCH_Pcl_C_VERKEER_ASRNL":false,"SCH_Pcl_C_BRAND_ASRNL":false,"ARD_C_DB":false,"ARD_C_KLANTADVIES":false}, "occupiedMessage": "Oeps, al onze medewerkers zijn in gesprek. Een moment geduld alsjeblieft", "promptTitle": "Chat sluiten?", "promptText": "Weet je zeker dat je de chat wilt afsluiten?", "Yes": "Ja", "No": "Nee", "chatAvailable": "Chat met ons", "chatOccupied": "De chat is tijdelijk bezet", "chatOff": "De chat is nu gesloten", "subjects": [ { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/verzekering-afsluiten.svg", "title": "Product afsluiten", "chatMessage": "Product afsluiten", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/schade-melden.svg", "title": "Schade melden", "chatMessage": "Schade melden", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/gegevens-wijzigen.svg", "title": "Gegevens wijzigen", "chatMessage": "Gegevens wijzigen", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/fondsen-en-koersen-informatie.svg", "title": "Fondsen en koersen", "chatMessage": "Fondsen en koersen", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/contact.svg", "title": "Contact opnemen", "chatMessage": "Contact opnemen", "variantA": true, "variantB": true } ] } } { "dialogErrorModals": { "firstModal": { "message": "Er is helaas een storing. Onze chatbot loopt vast. Klik op vernieuwen om het nog een keer te proberen. Je gesprek blijft bewaard.", "primaryBtn": { "text": "Vernieuwen" } }, "secondModal": { "message": "Helaas, de storing is er niet mee verholpen. Probeer het later op de dag nog een keer of vul het contactformulier in.", "primaryBtn": { "text": "Naar contactformulier", "href": "/contact" }, "secondaryBtn": { "text": "Melding sluiten" } } } }