Inkoopbeleid

Bent u benieuwd naar wat er voor u in 2023 verandert? Wilt u meer weten over het proces en de planning van de zorginkoop? U vindt het terug in ons inkoopbeleid.

Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingegaan. In verband met de implementatie van het zorgprestatiemodel sluiten we voor 2023 contracten voor de periode van één jaar. We gaan de gevolgen van de invoering van het zorgprestatiemodel monitoren en zullen uiterlijk in de maand augustus 2022 een aanscherping publiceren van ons inkoopbeleid.

Overeenkomst afsluiten

Voor het verschil tussen een vrijgevestigde en instelling gebruiken we de indeling van het Model Kwaliteitsstatuut (of het Landelijk Kwaliteitsstatuut zodra dat ingevoerd is). Op basis van onder meer marktaandeel, omzet en aantallen klanten, maken we onderscheid in GGZ-instellingen met een gestandaardiseerd contracteringsproces en GGZ-instellingen met een offerteprocedure. We hanteren drie type overeenkomsten.

Zoals opgenomen in ons inkoopbeleid bieden wij onze overeenkomsten GGZ vrijgevestigd en instellingen met een standaard contracteerproces aan in augustus - september 2022 via het zorginkoopportaal van VECOZO. 

  • Vrijgevestigden toon
  • GGZ-instellingen met gestandaardiseerd contracteerproces (voor ons kleinere instellingen) toon
  • GGZ-instellingen met een offerteprocedure (voor ons grotere instellingen) toon
Machtiging

Indien een verzekerde een verwijzing heeft voor de gespecialiseerde GGZ en naar een niet-gecontracteerde GGZ-instelling wil, is een machtiging noodzakelijk. De machtiging dient vooraf te worden aangevraagd. Lees meer over ons machtigingenbeleid.

Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste de door ons vastgestelde maximale vergoeding.

Declareren

Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen facturen indienen via VECOZO. De declaratie dient uiteraard te voldoen aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard. We streven ernaar om uw declaratie zo snel mogelijk te beoordelen en u van een terugkoppeling te voorzien. Wij hanteren een snelle uitbetalingstermijn voor verzekerden en zorgaanbieders.

Indientermijn

Het zorgprestatiemodel biedt de mogelijkheid om maandelijks te declareren. De uiterste termijn voor gecontracteerde zorgaanbieders om te declareren is binnen een jaar, met de beperking dat alle in 2022 geopende prestaties uiterlijk 30 april 2023 moeten zijn gedeclareerd. Dit geldt niet voor verzekerden, die niet-gecontracteerde zorg gebruiken. In dat geval staan de termijnen vermeld in de polis.

Afgewezen declaratie

Wij controleren of de door u ingediende declaraties volledig en juist zijn. Soms komt het voor dat een declaratie niet klopt. Bijvoorbeeld als er een verkeerde declaratiecode is gebruikt. U ontvangt in dat geval een afwijzing met hierin een retourcode. Wilt u meer informatie over de retourcode? Gebruik de retourcodezoeker van Vektis om te zoeken op uw retourcode.

Controle op declaraties

Wij voeren controles uit op declaraties. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Op de pagina over de controle op declaraties leest u hoe we deze controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Privacyverklaring

Cliënten kunnen er voor kiezen om declaratiegegevens niet met ons te willen delen. Hiervoor kunnen ze een privacyverklaring gebruiken.

Zorgverlenersportaal

MijnZorgverlener is een beveiligde omgeving waar u inlogt met uw bestaande VECOZO-certificaat. U heeft inzicht in uw gesloten overeenkomsten, ingediende declaraties en contactgegevens. Ook past u via MijnZorgverlener uw rekeningnummer aan.

Bent u een gecontracteerde zorgaanbieder? Vul dan uw postcode in, zodat u vindbaar bent voor onze verzekerden. De postcodegebieden uit MijnZorgverlener vormen de basis voor onze Zorgzoeker.

Wachttijd voor verzekerden

Loopt de wachttijd voor onze verzekerden op? Verwijs verzekerden dan naar onze zorgadviseurs. Onze zorgadviseurs kunnen hen wachtlijstbemiddeling aanbieden.

Heeft u vragen?
Onderwerp Afdeling Contactgegevens
Status declaraties en wijzigingen doorgeven MijnZorgverlener Log in op MijnZorgverlener
Proces overeenkomst Overeenkomsten 030-2572500 of zorg.overeenkomsten@asr.nl
Inhoud overeenkomsten en beleid (vrijgevestigden)
Inkoop & Beleid ggz-vrijgevestigden@asr.nl
Inhoud overeenkomsten en beleid (instellingen) Inkoop & Beleid ggz-instellingen@asr.nl 
Declaraties
Claimcontrol 030-2783636

Voor overige vragen gebruikt u het contactformulier voor zorgaanbieders.