Ga naar de hoofdinhoud
Inkoopbeleid

Bent u benieuwd naar wat er voor u in 2025 verandert? Wilt u meer weten over het proces en de planning van de zorginkoop? U vindt het terug in ons inkoopbeleid. Ons inkoopbeleid hebben we samengevat in een infographic, zodat u snel kunt zien waar a.s.r. voor staat en wat wij belangrijk vinden bij het inkopen van zorg.

Nieuwe zorgaanbieders

Nieuwe aanbieders nodigen wij uit onze vragenlijst in te vullen zodat we kunnen beoordelen of wij voor 2025 afspraken kunnen en willen maken. Hierbij kijken we of de geleverde zorg een aanvulling is op ons zorgaanbod waarbij in ieder geval voldaan moet worden aan de voorwaarden zoals genoemd in ons inkoopbeleid.

De vragenlijst kunt u opvragen via onze loketten zbc@asr.nl en msz-categoraleinstellingen@asr.nl. U kunt tot 1 september 2024 uw ingevulde vragenlijst bij ons indienen om in behandeling genomen te worden voor contractjaar 2025. Aanvragen die wij na deze datum ontvangen nemen we in behandeling voor het jaar 2026. Hier kan in bijzondere situaties van afgeweken worden. Wij behouden het recht om niet meer zorgaanbieders te contracteren dan vereist is om te voldoen aan onze zorgplicht.

Machtiging

Voor sommige behandelingen is een machtiging noodzakelijk. Een machtiging dient vooraf te worden aangevraagd. Lees meer over ons machtigingenbeleid.

Medisch Specialistische Revalidatiezorg (MSR)

Voor MSR in zelfstandige behandelcentra (ZBC's) hanteert a.s.r. een machtigingsbeleid. Wanneer onze verzekerde naar een niet-gecontracteerde revalidatie ZBC wil gaan, dan moet de verzekerde of de zorgaanbieder namens de verzekerde tijdig een machtiging bij ons aanvragen. De machtiging moet vóór de start van de behandeling door ons zijn afgegeven.

Om de machtiging te kunnen beoordelen, is de volgende informatie noodzakelijk:

  1. een (kopie) verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist;
  2. bij een opname: de klinische opname indicatie, conform de vastgestelde richtlijnen van de Nederlandse vereniging van revalidatieartsen (VRA);
  3. het voorgestelde behandelplan, inclusief periode, aantal behandelminuten en uit te voeren activiteiten en verrichtingen;
  4. de behandelaren die betrokken zijn bij welke uitvoering van de zorg;
  5. de DBC-declaratiecode en de prestatiecode.

De aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. De behandelaar namens de verzekerde kan deze online indienen.

Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste de door ons vastgestelde maximale vergoeding.

a.s.r. publiceert geen tarieven voor medisch specialistische zorg, omdat dit kan leiden tot onaangename verrassingen ten aanzien van de kosten van een ziekenhuisbehandeling. Als verzekerde weet je voorafgaand aan een ziekenhuisbezoek niet welke behandeling gegeven zal worden. Het is dus vooraf ook niet in te schatten welke behandeling gedeclareerd zal worden en dus ook niet welk tarief van toepassing is. Daarnaast wijzigen ziekenhuistarieven regelmatig. Een ziekenhuis declareert pas aan het eind van een traject het definitieve tarief.

We willen voorkomen dat verzekerden een keuze maken voor een ziekenhuis aan de hand van tarieven, waarna achteraf blijkt dat de informatie niet bruikbaar was.

Tevens wil a.s.r. voorkomen dat verzekerden een keuze maken voor een behandeling of zorgaanbieder gebaseerd op tarieven. Wij helpen onze verzekerden graag om een keuze te maken op basis van de kwaliteit van de zorg, bereikbaarheid van de zorg en de prijs van die zorg. Verzekerden kunnen hiervoor altijd contact opnemen met onze zorgadviseurs. Zij helpen verzekerden met het vinden van de beste zorgverlener voor hun situatie en kunnen indien nodig direct helpen met wachtlijstbemiddeling. Bij voldoende informatie over de diagnose en behandeling kan vastgesteld worden wat het te verwachten tarief is dat het ziekenhuis in rekening brengt, zodat voor de verzekerde klant duidelijk is wat het effect is op eigen betaling vanwege het eigen risico, als dit nog niet voldaan is.

Declareren
Declaraties dient u in via VECOZO. De declaratie dient aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard te voldoen. We streven ernaar om uw declaratie zo snel mogelijk te beoordelen en u van een terugkoppeling te voorzien. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.
Niet-gecontracteerde zorgaanbieders
Niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen facturen niet bij ons indienen. Ook niet middels een akte van cessie. De nota dient mee te worden gegeven aan de verzekerde voorzien van alle informatie zoals deze door Vektis (restitutienota) is voorgeschreven.
Afgewezen declaratie

Wij controleren of de door u ingediende declaraties volledig en juist zijn. Soms komt het voor dat een declaratie niet klopt. Bijvoorbeeld als er een verkeerde declaratiecode is gebruikt. U ontvangt in dat geval een afwijzing met hierin een retourcode. Wilt u meer informatie over de retourcode? Gebruik de retourcodezoeker van Vektis om te zoeken op uw retourcode.

Controle op declaraties

Wij voeren controles uit op declaraties. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Op de pagina over de controle op declaraties leest u hoe we deze controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Zorgverlenersportaal

MijnZorgverlener is een beveiligde omgeving waar u inlogt met uw bestaande VECOZO-certificaat. U heeft inzicht in uw gesloten overeenkomsten, ingediende declaraties en contactgegevens. Ook past u via MijnZorgverlener uw rekeningnummer aan.

Bent u een gecontracteerde zorgaanbieder? Vul dan uw postcode in, zodat u vindbaar bent voor onze verzekerden. De postcodegebieden uit MijnZorgverlener vormen de basis voor onze Zorgzoeker.

Heeft u vragen?
Onderwerp Afdeling Contactgegevens
Status declaraties en wijzigingen doorgeven MijnZorgverlener Log in op MijnZorgverlener
Proces overeenkomst
Overeenkomsten 030 278 36 36 of zorg.overeenkomsten@asr.nl
Inhoud overeenkomsten en beleid ziekenhuizen en UMC's Zorginkoop ziekenhuizen@asr.nl
 Inhoud overeenkomsten en beleid ZBC's Zorginkoop zbc@asr.nl
Inhoud overeenkomst en beleid categorale instellingen, trombosecentra en centra voor eerstelijns diagnostiek Zorginkoop

msz-categoraleinstellingen@asr.nl

Declaraties Declaraties 030 278 36 36 of zorg.claimcontrol@asr.nl
Zorgbemiddeling Zorgbemiddeling zorgbemiddeling@asr.nl

Voor overige vragen gebruikt u het contactformulier voor zorgaanbieders.

{ "dialog": { "homeItemId" : "42fdf1c1-a8f6-43d1-9dec-ce9c9b829900", "urlChat" : "/api/dialog/Chat/", "urlCM": "/api/dialog/Conversation/", "urlCMReporting": "", "tokenApiEndPoint": "/api/token/get", "feedbackDelay": 2000, "feedbackDelayExtended": 60000, "greeting": [ "\u003cspan style=\"background-color: #ffffff; color: #2a292e;\"\u003eGoedemiddag, welkom bij a.s.r.\u003c/span\u003e", "\u003cspan style=\"background-color: #ffffff; color: #2a292e;\"\u003eStel ons hieronder je vraag. We helpen je graag verder\u003c/span\u003e" ], "regEx": "^[A-Za-z0-9'`‘’\\xC0-\\xD6\\xD8-\\xF6\\xF8-\\xFF!@#$^&()_+/|€,\\.\\-\\s]{0,200}$", "readMore": "Lees meer", "initInputPlaceholder": "Typ je vraag in een paar woorden", "inputPlaceholder": "Typ een reactie of andere vraag", "buttonText": "versturen", "agentDisconnected": "Onze medewerker heeft de chat afgesloten.", "startChat": "Je chat nu met een a.s.r. medewerker", "subjectPrefix": "conversatiestarter", "chatGroupIsOpen": {"KS_HD_C_MIJNASR":true,"PEN_C_IDV2":true,"SCH_Pcl_C_AVP_ASRNL":true,"SCH_Pcl_C_REIS_ASRNL":true,"SCH_Pac_C_ASRNL":true,"SCH_Pdb_C_ASRNL":true,"SCH_Pcl_C_VERKEER_ASRNL":true,"SCH_Pcl_C_BRAND_ASRNL":true,"ARD_C_DB":true,"ARD_C_KLANTADVIES":true}, "occupiedMessage": "Oeps, al onze medewerkers zijn in gesprek. Een moment geduld alsjeblieft", "promptTitle": "Chat sluiten?", "promptText": "Weet je zeker dat je de chat wilt afsluiten?", "Yes": "Ja", "No": "Nee", "chatAvailable": "Chat met ons", "chatOccupied": "De chat is tijdelijk bezet", "chatOff": "De chat is nu gesloten", "subjects": [ { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/verzekering-afsluiten.svg", "title": "Product afsluiten", "chatMessage": "Product afsluiten", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/schade-melden.svg", "title": "Schade melden", "chatMessage": "Schade melden", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/gegevens-wijzigen.svg", "title": "Gegevens wijzigen", "chatMessage": "Gegevens wijzigen", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/fondsen-en-koersen-informatie.svg", "title": "Fondsen en koersen", "chatMessage": "Fondsen en koersen", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/contact.svg", "title": "Contact opnemen", "chatMessage": "Contact opnemen", "variantA": true, "variantB": true } ] } } { "dialogErrorModals": { "firstModal": { "message": "Er is helaas een storing. Onze chatbot loopt vast. Klik op vernieuwen om het nog een keer te proberen. Je gesprek blijft bewaard.", "primaryBtn": { "text": "Vernieuwen" } }, "secondModal": { "message": "Helaas, de storing is er niet mee verholpen. Probeer het later op de dag nog een keer of vul het contactformulier in.", "primaryBtn": { "text": "Naar contactformulier", "href": "/contact" }, "secondaryBtn": { "text": "Melding sluiten" } } } }